អានសៀវភៅមួយឆ្នាំពេញ

@ Scholar Library - បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត

BUY Now

$50.00

$25.00

50%

បណ្ណាល័យបញ្ញវន្ត (Scholar Library) មានបណ្តុំសៀវភៅច្រើនប្រភេទពីសៀវភៅកុមារទៅ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការលើកទឹកចិត្ត ជីវប្រវិត្តិ ភាពជាដឹកនាំ និង សៀវភៅជាច្រើនផ្សេងៗជាច្រើនមុខ។

 • ប្រភេទសេវាកម្ម ៖ សេវាប្រចាំឆ្នាំ
 • តម្លៃ (កាត) ៖ ឥតគិតថ្លៃ
 • ថ្លៃសេវា: 50 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
 • រយៈពេលខ្ចីសៀវភៅ ៖ រហូតដល់ទៅ 30 ថ្ងៃ
 • ចំនួនសៀវភៅខ្ចី ៖ រហូតដល់ទៅ 5 ក្បាល / ម្តង
 • ពន្យាការខ្ចី ៖: 1 ដងប្រសិនបើសៀវភៅគ្មានសំណើខ្ចី
 • តម្កល់ប្រាក់ ៖ 5 ដុល្លារក្នុងមួយក្បាល សម្រាប់សៀវភៅភាសាខ្មែរ និងចិន 10 ដុល្លារមួយក្បាលសម្រាប់សៀវភៅភាសាអង់គ្លេស

អាននៅ :

- 9ព្រឹក -5:30ល្ងាច 
- ថ្ងៃ អង្គារ - សៅរិ៍ 
- ថ្ងៃអាទិត្យ សម្រាប់កម្មវិធីប៉ុណ្ណោះ
- ថ្ងៃច័ន្ទ៖ ឈប់សម្រាក

លក្ខ័ណ

 • លោកអ្នកត្រូវទិញគូប៉ុងពីខូខូប៉ុន

 • អាចទិញបានចាប់ថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

 • សុពលភាពក្នុងការទទួលយកផលិតផលចាប់ថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

 • ខូខូប៉ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្តូរយកផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននោះទេ

ពត័មានរបស់ហាង

Scholar Library មានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សង្គមបញ្ញានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បណ្ណាល័យលើកទឹកចិត្តប្រជាជនក្នុងតំបន់បង្កើតធនធានចំណេះដឹងក្នុងស្រុកសម្រាប់ប្រទេស។ យើងមានបណ្តុំសៀវភៅច្រើនប្រភេទពីសៀវភៅកុមារទៅ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការលើកទឹកចិត្ត និង ផ្សេងៗជាច្រើនមុខ។

35BE2, ផ្លូវលេខ ២៩៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង: 069 950 556 / 077 98 88 26
បើកចាប់ពីម៉ោង: Tuesday- Saturday 9am-5:30pm
Facebook Page