ទៀនក្រអូបក្លិនឈើអែម | 160ក្រាម
ទៀនក្រអូបក្លិនស្លឹកគ្រៃ | 160ក្រាម
ខ្សែ ក បន្តោងត្រីធ្វើពីស្នែង
ចិញ្ចៀនធ្វើពីស្នែងក្របី
ខ្សែដៃធ្វើពីស្នែង
ក្រវិលច្នៃចេញពីស្នែងក្របី
ធ្យូងអនាម័យ ថែរក្សាបរិស្ថាន - បាវ 30kg
ធ្យូងអនាម័យ ថែរក្សាបរិស្ថាន - ថង់ 5kg
ធ្យូងអនាម័យ ថែរក្សាបរិស្ថាន - កេស 3kg
ធ្យូងអនាម័យធ្វើពីត្រឡោកដូង (បាវ 20គក)

Free & Gentle Sokpheap Fabric Softener

ទឹកក្រអូបសុខភាព​

Khemra Sokpheap

ខេមរា​ សុខភាព

<p>Sokpheap Fabric Softener the use of aromatic plant extracts and essential oils. With multi-aroma options, you can fulfill your demand in family or business with the best choice. The smell lasts for a long time.&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Options:&nbsp;</p><ul><li>Passion scent</li><li>Classic scent</li></ul><p>Net weight: 3.2kg</p>

<p>ទឹកក្រអូបសុខភាពផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ធម្មជាតិ ១០០% ធម្មជាតិពិតៗមិនប៉ះពាល់សុខភាពមានច្រើនក្លិន ច្រើនជំរើស ច្រើនខ្នាត តូច-ធំ តាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក ជាជំរើសដ៍ល្អបំផុតចំពោះការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ និងអាជីវកម្មមានក្លិនជាប់បានយូរទោះហាលក្នុងម្លប់ក៏មិនមានខ្លិនអាក្រក់ជាប់សម្លៀកបំពាក់។&nbsp;</p><p><strong>មាន2ក្លិន:</strong> ក្លិនផាសិន និង ក្លិនក្លាសិក&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ចំណុះ:</strong> 3.2kg</p>

<p>We are proud that the we can produce the first of all kinds of detergent in Cambodia. It helps solve everyday laundry problems for every people, making you and your loved ones free from chemicals. Together, we support local products which promote national economy and harmless to your health.&nbsp;</p>

<p>យើងពិតជាមោទនភាព​ជាតិ ដែលខ្មែរ​ អាចផលិតបាននូវផលិតផល សាប៊ូធម្មជាតិ គ្រប់ប្រភេទ ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា បោកគក់សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលស្រលាញ់សុខភាព ធ្វើអោយអ្នក និងគ្រសារជាទីស្រលាញ់ជៀសផុតពីសារធាតុគីមី ។ រួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផលិតផល សាប៊ូសុខភាព ធម្មជាតិ ផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន ។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកក្រអូបសុខភាព​ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Sokpheap Laundry Detergent | 3.2kg

សាប៊ូបោកគក់សុខភាព | 3.2គក

Khemra Sokpheap

ខេមរា​ សុខភាព

<p>Laundry detergent​ for cleaning and wiping out bacteria from your clothes. Sokpheap Laundry Detergent is your best choice for family and business use. Less amount used, more profit, softening, shiny fabric and comfortable. Can be used to wash baby clothes.</p><p>Net weight: 3.2kg</p>

<p>សាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បោកគក់ សម្អាត ជំរះ កម្ចាត់មេរោគពីសាច់ក្រណាត់បានល្អ ហើយមានផាសុខភាព នោះគឺ សាប៊ូសុខភាព ជាជំរើសដ៍ល្អបំផុតចំពោះការប្រើប្រាស់បោកសម្អាតក្នុងគ្រួសារ និងអាជីវកម្មបោកអ៊ុត ប្រើតិចបោកស្អាត ទទួលផលចំណេញខ្ពស់ សាច់ក្រណាត់ទន់ភ្លឺរលោង មានផាសុខភាពដល់អ្នក ប្រើប្រាស់មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន អាចបោកសម្អាតខោអាវកូនក្មេងគ្មានជាតិគីមី។&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទម្ងន់: 3.2kg</p>

<p>We are proud that the we can produce the first of all kinds of detergent in Cambodia. It helps solve everyday laundry problems for every people, making you and your loved ones free from chemicals. Together, we support local products which promote national economy and harmless to your health.&nbsp;</p>

<p>យើងពិតជាមោទនភាព​ជាតិ ដែលខ្មែរ​ អាចផលិតបាននូវផលិតផល សាប៊ូធម្មជាតិ គ្រប់ប្រភេទ ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា បោកគក់សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលស្រលាញ់សុខភាព ធ្វើអោយអ្នក និងគ្រសារជាទីស្រលាញ់ជៀសផុតពីសារធាតុគីមី ។ រួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផលិតផល សាប៊ូសុខភាព ធម្មជាតិ ផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន ។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូបោកគក់សុខភាព | 3.2គក មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Homegrown Aloe Vera

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ

mychamka

mychamka

<p>A man planted Aloe Vera on the top of his house and it grows rapidly with his care. He uses it as many ways as possible including products and drinks for domestic use.&nbsp;<br>He would love to share his Aloe Vera to the market with a reasonable price. You can find it on <a href="http://kokopon.com/">Kokopon.com</a> with $1.25/kg.&nbsp;<br>Purchasing it from 2kg, You will get a big size of Aloe Vera. Your supports would also help Motor Taxi Drivers(Motor Dub) around that area.</p>

<p>#រពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែត<br>លោកម្នាក់បានដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ មិនយូរប៉ុន្មានវាក៏រីកលូតលាស់យ៉ាងលឿន។ គាត់ប្រើវាបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង រាប់តាំងពីផលិតផល និងភេស្ជជៈជាដើមសម្រាប់ប្រើក្នុងផ្ទះ។<br>គាត់ចង់លែករំលែកប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលគាត់ដាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះ ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា ក្នុងតម្លៃមួយយ៉ាងសមរម្យ។ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ និងភាពងាយស្រួលគាត់បានដាក់វាលក់នៅលើ <a href="http://kokopon.com/">Kokopon.com</a> ដោយ 1kg =5000រៀល។<br>អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាវបានចាប់ពី 2kgឡើង ព្រោះវាមានទំហំធំ និងសាច់ច្រើន។ ហើយការទិញរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវចំណូលបន្ថែមដល់បងៗម៉ូតូឌុបនៅជិតនោះផងដែរ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចាប់ពី $1.25/គក
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 160ml Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 160ml

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 160ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
$15.00/ដប
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 270ml Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 270ml

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 270ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
$25.00/ដប
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 500ml Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 500ml

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 500ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
$35.00/ដប
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 1L Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 1លីត្រ

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 1លីត្រ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
$55.00/ដប
20.00% Off

Ancient Body Scrub | 500ml

ស្ក្រាប់បុរាណ | 500មល

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ជួយឲ្យស្បែកមានសំណើម ទន់រលោង ស ភ្លឺថ្លា ជួយជម្រុះកោសិកាចាស់ៗ បំបាត់សង្វា បាត់ស្នាម សាច់ចាំក្មេងជាងវ័យ។&nbsp;</p><p><br><strong>គ្រឿងផ្សំ:</strong> ទឹកឃ្មុំ ប្រេងដូង ប្រេងផ្លែប៊ឺរ កាហ្វេ &amp; អំពិលទុំ</p><p>សម្រាប់មនុស្សចាស់ និងស្រ្តីកូនខ្ចី</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្ក្រាប់បុរាណ | 500មល មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Natural Body Scrub | 500ml

ស្ក្រាប់ធម្មជាតិ | 500មល

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ជួយឲ្យស្បែកមានសំណើម ទន់រលោង ស ភ្លឺថ្លា ជួយជម្រុះកោសិកាចាស់ៗ បំបាត់សង្វា បាត់ស្នាម សាច់ចាំក្មេងជាងវ័យ។&nbsp;</p><p><br><strong>គ្រឿងផ្សំ:</strong> ទឹកឃ្មុំ ប្រេងដូង ប្រេងផ្លែប៊ឺរ កាហ្វេ &amp; អំពិលទុំ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្ក្រាប់ធម្មជាតិ | 500មល មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Handmade Jute Hammock

អង្រឹងក្រចៅ ធ្វើដោយដៃ

mychamka

mychamka

<p>Come in big size: 2.5m long and 1.5m wide</p><p>[We are working more detail on this product]</p>

<p>ទំហំធំ បណ្តោយ2ម៉ែត្រកន្លះ ទទឺង1ម៉ែត្រកន្លះ</p><p>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

អង្រឹងក្រចៅ ធ្វើដោយដៃ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!