ប៊ឺរ ឃុកឃី&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
$8.00/កែវ
15%

ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគោលគឺគ្រាប់ស្វាយចន្ទី វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ ល្អបំផុតសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនំឃុកឃី ឬ នំប៉័ងជ្រុង។​ ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំដួសវាហើយញ៉ាំតែម្តង។