ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml
សាប៊ូលាងដៃ | 500ml
ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml
ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml
ខេមណេតឆឺ

ខេមណេតឆឺ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 3988

ខេមណេតឆឺគឺជា...
អានការពិពណ៌នា

ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។

លាក់ការពិពណ៌នា

ខេមណេតឆឺ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 3988

ខេមណេតឆឺគឺជា...
អានការពិពណ៌នា

ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។

លាក់ការពិពណ៌នា

Extra Virgin Coconut Oil | 500ml

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p><strong>Extra Virgin Coconut</strong> has enjoyed a new, almost superfood status. Made with fruits of fresh, mature coconuts from southwest Cambodia. We are using cold-pressed method to extract the oil. 100% natural, no preservative or chemical added.&nbsp;</p><ul><li>For a younger look, use this as body moisturizer, makeup remover, shiny hair solution, prevent stretch mark, eat to get a weight loss, or use as an oil pulling.</li><li>Ideally for cooking - stir-fried, popping popcorn; adding to smoothies for extra nutrition or stirring into coffee for a morning boost.</li></ul><p>Storage: Keep in a cold dry place at room temperature and out of direct sunlight. &nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 500ml</p><p>Homemade<i> in Cambodia &nbsp;</i></p>

<p><strong>ប្រេងដូងសុទ្ធល្</strong> ផលិតដោយផ្លែដូងស្រស់មកពីទិសនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រច្របាច់យកប្រេងដូងពីផ្លែដូងតាមបែបត្រជាក់ គឺមានន័យថាប្រើប្រាស់របស់ធម្មជាតិ ១០០% មិនមានការបន្ថែមសារធាតុគីមីទេ។<br><br data-cke-filler="true"></p><ul><li>សម្រាប់អ្នកចង់បានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យសូមប្រើវាជាផលិតផលរក្សាសំណើមពេលតុបតែងមុខ, ធ្វើអោយសក់ភ្លឺរលោង, ការពារស្នាមសង្វារ ញ៉ាំដើម្បីស្រកទម្ងន់ និងសម្រាប់ខ្ពុលមាត់(Oil Pulling)នាពេលព្រឹក</li><li>ល្អបំផុតសម្រាប់ចម្អិនអាហារ កូរចៀន, ធ្វើពោតលីង, និងដាក់កូរជាមួយកាហ្វេដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្តង។<br>កន្លែងផ្ទុក: រក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួតត្រជាក់ និងកុំអោយត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ។</li></ul><p><strong>ទំងន់ៈ</strong> ៥០០ មល<br>ផលិតដោយដៃនៅប្រទេសកម្ពុជា</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml

ខេមណេតឆឺ

$14.00/ដប
15% Off

Hand Soap | 500ml

សាប៊ូលាងដៃ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p><i>(More details to be shown)</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូលាងដៃ | 500ml
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាប៊ូលាងដៃ | 500ml

ខេមណេតឆឺ

$3.50/ដប
15% Off

Moisturizing Hand Sanitizer Gel | 29ml

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p>70% ALCOHOL &nbsp;</p><p>KILLS <strong>99.9%</strong> OF GERMS &nbsp;</p><p>Clean &amp; Hydrates | Refreshing Gel | Leaves Hands Feeling Soft. &nbsp;</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>4 flavours: Natural Aloe Vera, Pandan Leaf, Strawbery Coconut Oil, Guava &amp; Coconut.</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Use Direction: Squeeze an appropriate amount of gel on palm, rub hands until completely absorbed. &nbsp;</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Ingredients: Ethyl Alcohol (70%), Purified Water, Glycerin, Panthenol, Vitamin E, Carbomer, Triethanolamine, Pandan Oil, Alovera Extract and Virgin Coconut Oil.</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Caution: &nbsp;</p><p>1. EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children. Children use under adult supervision. &nbsp;</p><p>2. Flammable materials. &nbsp;</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Net weight: 500ml</p>

<p>ទឹកអាកុល ៧០ ភាគរយ សម្លាប់មេរោគ <strong>៩៩,៩%</strong> ស្អាត និង ផ្តល់ជាតិទឹក និង ដៃមានថាអារម្មណ៍ទន់។</p><p>ក្លិន ៤ យ៉ាង៖ ក្លិនប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ ក្លិនស្លឹកតយ ក្លិនប្រេងដូង ក្លិនផ្លែស្ត្របឺរីនិងដូង។</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>នែណាំនៃការប្រើប្រាស់៖ ច្របាច់បរិមាណជែលដែលសមស្របនៅលើបាតដៃហើយជូតដៃរហូតដល់វាស្ងួត។</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>គ្រឿងផ្សំ៖ អាល់កុលអេទីលលីន (៧០%), ទឹកបរិសុទ្ធ, គ្លីសេរីន, ផេថេនណុល, វីតាមីន E, កាប៊ូមឺរ, ទ្រីតានតាណូល, ប្រេងស្លឹកតើយ, ប្រេងចំរាញ់ពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងប្រេងដូង។</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ការប្រុងប្រយ័ត្ន:&nbsp;</p><p>1. ប្រើតែស្បែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ។ កុមារប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សពេញវ័យ។&nbsp;</p><p>2. ងាយនឹងឆេះ</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់សុទ្ធ: ២៩ មល</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml
មានការដឹកជូន
6 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml

ខេមណេតឆឺ

$1.25/ដប
15% Off

Moisturizing Hand Sanitizer Gel | 500ml

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p>70% ALCOHOL &nbsp;</p><p>KILLS <strong>99.9%</strong> OF GERMS &nbsp;</p><p>Clean &amp; Hydrates | Refreshing Gel | Leaves Hands Feeling Soft. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Use Direction: Squeeze an appropriate amount of gel on palm, rub hands until completely absorbed. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Ingredients: Ethyl Alcohol (70%), Purified Water, Glycerin, Panthenol, Vitamin E, Carbomer, Triethanolamine, Pandan Oil, Alovera Extract and Virgin Coconut Oil.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Caution: &nbsp;</p><p>1. EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children. Children use under adult supervision. &nbsp;</p><p>2. Flammable materials. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Net weight: 500ml</p>

<p>ទឹកអាកុល ៧០ ភាគរយ សម្លាប់មេរោគ <strong>៩៩,៩%</strong> ស្អាត និង ផ្តល់ជាតិទឹក និង ដៃមានថាអារម្មណ៍ទន់។</p><p>ក្លិន ៤ យ៉ាង៖ ក្លិនប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ ក្លិនស្លឹកតយ ក្លិនប្រេងដូង ក្លិនផ្លែស្ត្របឺរីនិងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>នែណាំនៃការប្រើប្រាស់៖ ច្របាច់បរិមាណជែលដែលសមស្របនៅលើបាតដៃហើយជូតដៃរហូតដល់វាស្ងួត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>គ្រឿងផ្សំ៖ អាល់កុលអេទីលលីន (៧០%), ទឹកបរិសុទ្ធ, គ្លីសេរីន, ផេថេនណុល, វីតាមីន E, កាប៊ូមឺរ, ទ្រីតានតាណូល, ប្រេងស្លឹកតើយ, ប្រេងចំរាញ់ពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងប្រេងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ការប្រុងប្រយ័ត្ន:&nbsp;</p><p>1. ប្រើតែស្បែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ។ កុមារប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សពេញវ័យ។&nbsp;</p><p>2. ងាយនឹងឆេះ</p><p>​​​​​​​<br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់សុទ្ធ: ៥០០ មល</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml
មានការដឹកជូន
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml

ខេមណេតឆឺ

$7.50/ដប
15% Off

Christmas Special | Combo 2 Hand Soap + 1 FREE Gift

បុណ្យណូអែល ពិសេស | ឈុតសាប៊ូលាងដៃ ២ដប +​ ថែមកាដូពិសេស១

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p><strong>-------- Buy 2 hand soap 500ml </strong><i><strong>(free choice of scents)</strong></i><strong> to get 1 FREE hand sanitizer 29ml </strong><i><strong>(free choice of scents)</strong></i><strong> at ONLY $7 --------</strong></p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>70% ALCOHOL &nbsp;</p><p>KILLS <strong>99.9%</strong> OF GERMS &nbsp;</p><p>Clean &amp; Hydrates | Refreshing Gel | Leaves Hands Feeling Soft. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Use Direction: Squeeze an appropriate amount of gel on palm, rub hands until completely absorbed. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Ingredients: Ethyl Alcohol (70%), Purified Water, Glycerin, Panthenol, Vitamin E, Carbomer, Triethanolamine, Pandan Oil, Alovera Extract and Virgin Coconut Oil.<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Caution:</strong> &nbsp;</p><p>1. EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children. Children use under adult supervision. &nbsp;</p><p>2. Flammable materials. &nbsp;</p>

<p><strong>-------- ទិញសាប៊ូលាងដៃ ៥០០ ម.ល ២ដប </strong><i><strong>(មានក្លិនក្រអូបសម្រាប់ជ្រើសរើស)</strong></i><strong> អ្នកហ្នឹងទទួលបានជែលអនាម័យលាងដៃដោយឥតគិតថ្លៃ ២៩ ម.ល ១ ដប </strong><i><strong>(មានក្លិនក្រអូបសម្រាប់ជ្រើសរើស)</strong></i><strong> ក្នុងតម្លៃតែ ៧ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ</strong> <strong>--------</strong></p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទឹកអាកុល ៧០ ភាគរយ សម្លាប់មេរោគ <strong>៩៩,៩%</strong> ស្អាត និង ផ្តល់ជាតិទឹក និង ដៃមានថាអារម្មណ៍ទន់។</p><p>ក្លិន ៤ យ៉ាង៖ ក្លិនប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ ក្លិនស្លឹកតយ ក្លិនប្រេងដូង ក្លិនផ្លែស្ត្របឺរីនិងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>នែណាំនៃការប្រើប្រាស់៖ ច្របាច់បរិមាណជែលដែលសមស្របនៅលើបាតដៃហើយជូតដៃរហូតដល់វាស្ងួត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>គ្រឿងផ្សំ៖ អាល់កុលអេទីលលីន (៧០%), ទឹកបរិសុទ្ធ, គ្លីសេរីន, ផេថេនណុល, វីតាមីន E, កាប៊ូមឺរ, ទ្រីតានតាណូល, ប្រេងស្លឹកតើយ, ប្រេងចំរាញ់ពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងប្រេងដូង។</p><p>​​​​​​​<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ការប្រុងប្រយ័ត្ន:&nbsp;</strong></p><p>1. ប្រើតែស្បែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ។ កុមារប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សពេញវ័យ។&nbsp;</p><p>2. ងាយនឹងឆេះ</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បុណ្យណូអែល ពិសេស | ឈុតសាប៊ូលាងដៃ ២ដប +​ ថែមកាដូពិសេស១
លក់អស់
ផុតកំណត់

បុណ្យណូអែល ពិសេស | ឈុតសាប៊ូលាងដៃ ២ដប +​ ថែមកាដូពិសេស១

ខេមណេតឆឺ

Christmas Special | Combo 2 Hand Sanitizer

បុណ្យណូអែល ពិសេស | ឈុតជែលលាងដៃ ២ដប

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p><strong>-------- Buy 1 hand sanitizer 500ml and 1 hand sanitizer 29ml </strong><i><strong>(free choice of scents)</strong></i><strong> at only $7 --------</strong></p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>70% ALCOHOL &nbsp;</p><p>KILLS <strong>99.9%</strong> OF GERMS &nbsp;</p><p>Clean &amp; Hydrates | Refreshing Gel | Leaves Hands Feeling Soft. &nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Use Direction: Squeeze an appropriate amount of gel on palm, rub hands until completely absorbed. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Ingredients: Ethyl Alcohol (70%), Purified Water, Glycerin, Panthenol, Vitamin E, Carbomer, Triethanolamine, Pandan Oil, Alovera Extract and Virgin Coconut Oil.<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Caution:</strong> &nbsp;</p><p>1. EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children. Children use under adult supervision. &nbsp;</p><p>2. Flammable materials. &nbsp;</p>

<p><strong>-------- ជែលលាងដៃអនាម័យ ៥០០ មីល្លីលីត្រ និង ២៩ មីលីក្រាម </strong><i><strong>(មានក្លិនក្រអូបសម្រាប់ជ្រើសរើស)</strong></i> <strong>តម្លៃត្រឹមតែ ៧ ដុល្លារ --------</strong></p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ទឹកអាកុល ៧០ ភាគរយ សម្លាប់មេរោគ <strong>៩៩,៩%</strong> ស្អាត និង ផ្តល់ជាតិទឹក និង ដៃមានថាអារម្មណ៍ទន់។</p><p>ក្លិន ៤ យ៉ាង៖ ក្លិនប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ ក្លិនស្លឹកតយ ក្លិនប្រេងដូង ក្លិនផ្លែស្ត្របឺរីនិងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>នែណាំនៃការប្រើប្រាស់៖ ច្របាច់បរិមាណជែលដែលសមស្របនៅលើបាតដៃហើយជូតដៃរហូតដល់វាស្ងួត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>គ្រឿងផ្សំ៖ អាល់កុលអេទីលលីន (៧០%), ទឹកបរិសុទ្ធ, គ្លីសេរីន, ផេថេនណុល, វីតាមីន E, កាប៊ូមឺរ, ទ្រីតានតាណូល, ប្រេងស្លឹកតើយ, ប្រេងចំរាញ់ពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងប្រេងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ការប្រុងប្រយ័ត្ន:&nbsp;</strong></p><p>1. ប្រើតែស្បែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ។ កុមារប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សពេញវ័យ។&nbsp;</p><p>2. ងាយនឹងឆេះ</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បុណ្យណូអែល ពិសេស | ឈុតជែលលាងដៃ ២ដប
លក់អស់
ផុតកំណត់

បុណ្យណូអែល ពិសេស | ឈុតជែលលាងដៃ ២ដប

ខេមណេតឆឺ

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!