ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml
សាប៊ូលាងដៃ | 500ml
ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml
ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml
ខេមណេតឆឺ

ខេមណេតឆឺ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 3999

ខេមណេតឆឺគឺជា...
អានការពិពណ៌នា

ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។

លាក់ការពិពណ៌នា

ខេមណេតឆឺ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 3999

ខេមណេតឆឺគឺជា...
អានការពិពណ៌នា

ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។

លាក់ការពិពណ៌នា

Extra Virgin Coconut Oil | 500ml

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p><strong>Extra Virgin Coconut</strong> has enjoy a new, almost superfood status. Made with fruits of fresh, mature coconuts from southwest Cambodia. We are using cold pressed method to extract the oil. 100% natural, no preservative or chemical added.&nbsp;</p><ul><li>For a younger look, use this as body moisturizer, makeup remover, shiny hair solution, prevent stretch mark, eat to get weight loss or use as an oil pulling.</li><li>Ideally for cooking - stir fried, popping popcorn; adding to smoothies for extra nutrition or stirring into coffee for a morning boost.</li></ul><p>Storage: Keep in cold dry place at a room temperature and out of direct sunlight. &nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 500ml</p><p><i>Home made in Cambodia &nbsp;</i></p>

<p><strong>ប្រេងដូងសុទ្ធល្</strong> ផលិតដោយផ្លែដូងស្រស់មកពីទិសនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រច្របាច់យកប្រេងដូងពីផ្លែដូងតាមបែបត្រជាក់ គឺមានន័យថាប្រើប្រាស់របស់ធម្មជាតិ ១០០% មិនមានការបន្ថែមសារធាតុគីមីទេ។<br><br data-cke-filler="true"></p><ul><li>សម្រាប់អ្នកចង់បានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យសូមប្រើវាជាផលិតផលរក្សាសំណើមពេលតុបតែងមុខ, ធ្វើអោយសក់ភ្លឺរលោង, ការពារស្នាមសង្វារ និង ញ៉ាំដើម្បីស្រកទម្ងន់</li><li>ល្អបំផុតសម្រាប់ចម្អិនអាហារ កូរចៀន, ធ្វើពោតលីង, និងដាក់កូរជាមួយកាហ្វេដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្តង។<br>កន្លែងផ្ទុក: រក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួតត្រជាក់ និងកុំអោយត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ។</li></ul><p><strong>ទំងន់ៈ</strong> ៥០០ មល<br>ផលិតដោយដៃនៅប្រទេសកម្ពុជា</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml

ខេមណេតឆឺ

$14.00/ដប
10% Off

Hand Soap | 500ml

សាប៊ូលាងដៃ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p>100% Virgin Coconut Oil &nbsp;&nbsp;</p><p>Clean&amp;Hydrates &nbsp;</p><p>Ph balanced &nbsp;</p><p>Suitable for all skin types &nbsp;</p><p>Two options: Strawberries, Pandan</p><p>Weight: 17.6fl oz/500ml &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We added Virgin Coconut Oil and Glycerin to help moisturized while it gently cleanses. Leaving your hands feeling clean and soft everytime you wash your hands. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Use Directions: Pump a small amount of soap into wet hands, rub hands together to create rich lather, then rinse off with water. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ingredients: Water (Aqua), Virgin Coconut Oil, Potassium Hydroxide (KOH), Glycerin, Citric Acid and Strawberry Oil. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Caution: EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children and away from direct sunlight.</p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូលាងដៃ | 500ml
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាប៊ូលាងដៃ | 500ml

ខេមណេតឆឺ

$4.50/ដប
10% Off

Moisturizing Hand Sanitizer Gel | 29ml

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p>70% ALCOHOL &nbsp;</p><p>KILLS <strong>99.9%</strong> OF GERMS &nbsp;</p><p>Clean &amp; Hydrates | Refreshing Gel | Leaves Hands Feeling Soft. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>4 flavours: Natural Aloe Vera, Pandan Leaf, Strawbery Coconut Oil, Guava &amp; Coconut.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Use Direction: Squeeze an appropriate amount of gel on palm, rub hands until completely absorbed. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Ingredients: Ethyl Alcohol (70%), Purified Water, Glycerin, Panthenol, Vitamin E, Carbomer, Triethanolamine, Pandan Oil, Alovera Extract and Virgin Coconut Oil.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Caution: &nbsp;</p><p>1. EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children. Children use under adult supervision. &nbsp;</p><p>2. Flammable materials. &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Net weight: 500ml</p>

<p>ទឹកអាកុល ៧០ ភាគរយ សម្លាប់មេរោគ <strong>៩៩,៩%</strong> ស្អាត និង ផ្តល់ជាតិទឹក និង ដៃមានថាអារម្មណ៍ទន់។</p><p>ក្លិន ៤ យ៉ាង៖ ក្លិនប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ ក្លិនស្លឹកតយ ក្លិនប្រេងដូង ក្លិនផ្លែស្ត្របឺរីនិងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>នែណាំនៃការប្រើប្រាស់៖ ច្របាច់បរិមាណជែលដែលសមស្របនៅលើបាតដៃហើយជូតដៃរហូតដល់វាស្ងួត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>គ្រឿងផ្សំ៖ អាល់កុលអេទីលលីន (៧០%), ទឹកបរិសុទ្ធ, គ្លីសេរីន, ផេថេនណុល, វីតាមីន E, កាប៊ូមឺរ, ទ្រីតានតាណូល, ប្រេងស្លឹកតើយ, ប្រេងចំរាញ់ពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងប្រេងដូង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ការប្រុងប្រយ័ត្ន:&nbsp;</p><p>1. ប្រើតែស្បែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ។ កុមារប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សពេញវ័យ។&nbsp;</p><p>2. ងាយនឹងឆេះ</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់សុទ្ធ: ២៩ មល</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml
មានការដឹកជូន
6 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 29ml

ខេមណេតឆឺ

$1.25/ដប
10% Off

Moisturizing Hand Sanitizer Gel | 500ml

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p>70% ALCOHOL &nbsp;</p><p>KILLS <strong>99.9%</strong> OF GERMS &nbsp;</p><p>Clean &amp; Hydrates | Refreshing Gel | Leaves Hands Feeling Soft. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Use Direction: Squeeze an appropriate amount of gel on palm, rub hands until completely absorbed. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Ingredients: Ethyl Alcohol (70%), Purified Water, Glycerin, Panthenol, Vitamin E, Carbomer, Triethanolamine, Pandan Oil, Alovera Extract and Virgin Coconut Oil.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Caution: &nbsp;</p><p>1. EXTERNAL USE ONLY. Keep out of the reach of children. Children use under adult supervision. &nbsp;</p><p>2. Flammable materials. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Net weight: 500ml</p>

<p>ទឹកអាកុល ៧០ ភាគរយ សម្លាប់មេរោគ <strong>៩៩,៩%</strong> ស្អាត និង ផ្តល់ជាតិទឹក និង ដៃមានថាអារម្មណ៍ទន់។</p><p>ក្លិន ៤ យ៉ាង៖ ក្លិនប្រទាលកន្ទុយក្រពើធម្មជាតិ ក្លិនស្លឹកតយ ក្លិនប្រេងដូង ក្លិនផ្លែស្ត្របឺរីនិងដូង។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នែណាំនៃការប្រើប្រាស់៖ ច្របាច់បរិមាណជែលដែលសមស្របនៅលើបាតដៃហើយជូតដៃរហូតដល់វាស្ងួត។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>គ្រឿងផ្សំ៖ អាល់កុលអេទីលលីន (៧០%), ទឹកបរិសុទ្ធ, គ្លីសេរីន, ផេថេនណុល, វីតាមីន E, កាប៊ូមឺរ, ទ្រីតានតាណូល, ប្រេងស្លឹកតើយ, ប្រេងចំរាញ់ពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងប្រេងដូង។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ការប្រុងប្រយ័ត្ន:&nbsp;</p><p>1. ប្រើតែស្បែកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ។ កុមារប្រើក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សពេញវ័យ។&nbsp;</p><p>2. ងាយនឹងឆេះ</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់សុទ្ធ: ៥០០ មល</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml
មានការដឹកជូន
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជែលអនាម័យសម្រាប់លាងដៃ | 500ml

ខេមណេតឆឺ

$7.50/ដប
10% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!