ចង្រិតផប់ រសជាតិហឹរ
ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 75ក្រាម
ចង្រិតផប់!
ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 200ក្រាម
Crichè

Crichè

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 3977

Crichè គឺជា...
អានការពិពណ៌នា

Crichè គឺជាសហគ្រាសក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ ធ្វើពីចង្រិតកម្ពុជា។ ចង្រិតគឺជាប្រភពប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់កសិករងាយរងគ្រោះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ យើងកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចង្រិតបន្ថែមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថា វាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ឆ្ងាញ់ និងមាននិរន្តរភាព។

លាក់ការពិពណ៌នា

Crichè

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 3977

Crichè គឺជា...
អានការពិពណ៌នា

Crichè គឺជាសហគ្រាសក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ ធ្វើពីចង្រិតកម្ពុជា។ ចង្រិតគឺជាប្រភពប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់កសិករងាយរងគ្រោះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ យើងកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចង្រិតបន្ថែមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថា វាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ឆ្ងាញ់ និងមាននិរន្តរភាព។

លាក់ការពិពណ៌នា

Spicy Popcrickets!

ចង្រិតផប់ រសជាតិហឹរ

Crichè

Crichè

<p>Made in Cambodia, Healthy and eco-friendly social product introducing crickets to Cambodia as a delicious new snack!&nbsp;</p><p>Flavour: kaffir lime, pepper, chilli and good vibes.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Crickets&nbsp;are an alternative to animal protein and could be a sustainable way to reduce the effects of global warming. Crickets&nbsp;have a tiny ecological footprint as they emit much less greenhouse gases, require little water, and less feed per pound than any other animal protein.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Crickets contain about 65% protein and have almost the same amount of iron as beef. They also have omega 3 and 6 fatty acids, and are high in calcium and vitamin B12.</p>

<p>ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានសុខភាពល្អនិងការពារបរិស្ថានដែលផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមណែនាំអាហារសម្រន់ថ្មីគឺចង្រិតផប់ ដែលមារសជាប្លែក ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ជាប់មាត់!&nbsp;</p><p>ចង្រិតរសជាតិស្លឹកក្រូចសើច ម្រេច ម្ទេស និងអារម្មណ៏ល្អ</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ចង្រិតគឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់បំពេញប្រូតេអ៊ីន ហើយអាចជាមធ្យោបាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្តៅពិភពលោក។ សត្វចង្រិតមានជើងតូចៗ ដែលធ្វើឲ្យបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចមែនទែន។ វាត្រូវការទឹកនិងចំណីតិចជាងប្រូតេអ៊ីនសត្វដទៃទៀត។<br><br data-cke-filler="true"></p><p>ចង្រិតមានផ្ទុកជាតិប្រូតេអីុនប្រហែល ៦៥% និងមានបរិមាណជាតិដែកដូចគ្នានឹងសាច់គោដែរ។ វាមានអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា ៣ &amp; ៦ កាល់ស្យូមនិងវីតាមីន B12 ខ្ពស់</p>

<p><strong>Crichè</strong> is a new local brand and social enterprise that focuses in healthy food made from Cambodian crickets. Crickets are a sustainable source of protein and other nutrients which supports vulnerable farmers providing them with alternative incomes. We are re-introducing crickets to Cambodians as a healthy, delicious and sustainable food.</p>

<p><strong>Crichè</strong> គឺជាសហគ្រាសក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ ធ្វើពីចង្រិតកម្ពុជា។ ចង្រិតគឺជាប្រភពប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់កសិករងាយរងគ្រោះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ យើងកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចង្រិតបន្ថែមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថា វាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ឆ្ងាញ់ និងមាននិរន្តរភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ចង្រិតផប់ រសជាតិហឹរ
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ចង្រិតផប់ រសជាតិហឹរ

Crichè

Pure Cricket Powder | 75g

ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 75ក្រាម

Crichè

Crichè

<p>75g bag of 100% pure cricket protein. Healthy food to make you fit. Add it to breakfast, cereal, smoothies, cake and more!&nbsp;</p><p>Made from 100% Cambodian crickets</p>

<p>កញ្ចប់ 75ក្រាមនៃប្រូតេអ៊ីនចង្រិតសុទ្ធ 100% ។ អាហារសុខភាពនិងធ្វើឲ្យអ្នកមានរាងកាយមាំមួន។ អាចដាក់ជាមួយអាហារពេលព្រឹក cereal ផ្លែឈើក្រឡុក នំខេក និងមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀត!&nbsp;<br>ធ្វើពីចង្រិតខ្មែរ ១០០%</p>

<p><strong>Crichè</strong> is a new local brand and social enterprise that focuses in healthy food made from Cambodian crickets. Crickets are a sustainable source of protein and other nutrients which supports vulnerable farmers providing them with alternative incomes. We are re-introducing crickets to Cambodians as a healthy, delicious and sustainable food.</p>

<p><strong>Crichè</strong> គឺជាសហគ្រាសក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ ធ្វើពីចង្រិតកម្ពុជា។ ចង្រិតគឺជាប្រភពប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់កសិករងាយរងគ្រោះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ យើងកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចង្រិតបន្ថែមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថា វាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ឆ្ងាញ់ និងមាននិរន្តរភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 75ក្រាម
មានការដឹកជូន
5 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 75ក្រាម

Crichè

Popcrickets!

ចង្រិតផប់!

Crichè

Crichè

<p>Made in Cambodia, Healthy and eco-friendly social product introducing crickets to Cambodia as a delicious new snack! Flavour: Salted caramel and coconut.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Crickets&nbsp;are an alternative to animal protein and could be a sustainable way to reduce the effects of global warming. Crickets&nbsp;have a tiny ecological footprint as they emit much less greenhouse gases, require little water, and less feed per pound than any other animal protein.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Crickets contain about 65% protein and have almost the same amount of iron as beef. They also have omega 3 and 6 fatty acids, and are high in calcium and vitamin B12.</p>

<p>ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានសុខភាពល្អនិងការពារបរិស្ថានដែលផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមណែនាំអាហារសម្រន់ថ្មីគឺចង្រិតផប់ ដែលមារសជាប្លែក ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ជាប់មាត់! រសជាតិៈប្រៃ ការ៉ាមែល និងដូង។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ចង្រិតគឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់បំពេញប្រូតេអ៊ីន ហើយអាចជាមធ្យោបាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្តៅពិភពលោក។ សត្វចង្រិតមានជើងតូចៗ ដែលធ្វើឲ្យបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចមែនទែន។ វាត្រូវការទឹកនិងចំណីតិចជាងប្រូតេអ៊ីនសត្វដទៃទៀត។<br><br data-cke-filler="true"></p><p>ចង្រិតមានផ្ទុកជាតិប្រូតេអីុនប្រហែល ៦៥% និងមានបរិមាណជាតិដែកដូចគ្នានឹងសាច់គោដែរ។ វាមានអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា ៣ &amp; ៦ កាល់ស្យូមនិងវីតាមីន B12 ខ្ពស់</p>

<p><strong>Crichè</strong> is a new local brand and social enterprise that focuses in healthy food made from Cambodian crickets. Crickets are a sustainable source of protein and other nutrients which supports vulnerable farmers providing them with alternative incomes. We are re-introducing crickets to Cambodians as a healthy, delicious and sustainable food.</p>

<p><strong>Crichè</strong> គឺជាសហគ្រាសក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ ធ្វើពីចង្រិតកម្ពុជា។ ចង្រិតគឺជាប្រភពប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់កសិករងាយរងគ្រោះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ យើងកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចង្រិតបន្ថែមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថា វាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ឆ្ងាញ់ និងមាននិរន្តរភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ចង្រិតផប់!
មានការដឹកជូន
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ចង្រិតផប់!

Crichè

Pure Cricket Powder | 200g

ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 200ក្រាម

Crichè

Crichè

<p>200g bag of 100% pure cricket protein. Healthy food to make you fit. Add it to breakfast, cereal, smoothies, cake and more!&nbsp;</p><p>Made from 100% Cambodian crickets</p>

<p>កញ្ចប់ 200 ក្រាមនៃប្រូតេអ៊ីនចង្រិតសុទ្ធ 100% ។ អាហារសុខភាពនិងធ្វើឲ្យអ្នកមានរាងកាយមាំមួន។ អាចដាក់ជាមួយអាហារពេលព្រឹក cereal ផ្លែឈើក្រឡុក នំខេក និងមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀត!&nbsp;<br>ធ្វើពីចង្រិតខ្មែរ ១០០%</p>

<p><strong>Crichè</strong> is a new local brand and social enterprise that focuses in healthy food made from Cambodian crickets. Crickets are a sustainable source of protein and other nutrients which supports vulnerable farmers providing them with alternative incomes. We are re-introducing crickets to Cambodians as a healthy, delicious and sustainable food.</p>

<p><strong>Crichè</strong> គឺជាសហគ្រាសក្នុងស្រុក និងសហគ្រាសសង្គមថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ ធ្វើពីចង្រិតកម្ពុជា។ ចង្រិតគឺជាប្រភពប្រូតេអ៊ីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់កសិករងាយរងគ្រោះដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ យើងកំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចង្រិតបន្ថែមដល់ប្រជាជនកម្ពុជាថា វាជាអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ឆ្ងាញ់ និងមាននិរន្តរភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 200ក្រាម
មានការដឹកជូន
5 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្សៅចង្រិតសុទ្ធ | 200ក្រាម

Crichè

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!