ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ប៊ឺរគ្រាប់អាល់ម៉ុន
ប៊ឺរ ឃុកឃី&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
ប៊ឺរសណ្តែកដី
ប៊ឺរ សូកូឡា&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
Joyfully Nutty

Joyfully Nutty

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 327

Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជ...
អានការពិពណ៌នា

Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជាច្រើន។ ជម្រើសយកធុញ្ញជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រាប់អាល់មុន និងសណ្តែកដី ដើម្បីមកធ្វើជាប៊ឺរដែល ស្រស់ ឆ្ងាញ់ និងមានអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងកែវតែមួយ។ ធម្មជាតិ100% មិនមានសារធាតុរក្សាទុក និងមិនមានខ្លាញ់មិនល្អ៕

លាក់ការពិពណ៌នា

Joyfully Nutty

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 327

Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជ...
អានការពិពណ៌នា

Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជាច្រើន។ ជម្រើសយកធុញ្ញជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រាប់អាល់មុន និងសណ្តែកដី ដើម្បីមកធ្វើជាប៊ឺរដែល ស្រស់ ឆ្ងាញ់ និងមានអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងកែវតែមួយ។ ធម្មជាតិ100% មិនមានសារធាតុរក្សាទុក និងមិនមានខ្លាញ់មិនល្អ៕

លាក់ការពិពណ៌នា

Almond Butter

ប៊ឺរគ្រាប់អាល់ម៉ុន

Joyfully Nutty

Joyfully Nutty

<p>With two main ingredients such as cashew nuts and almonds combining with coconut oil and sea salt, we are greatfully bringing you the best jars of cashew almonds butter. Enjoy the tasty butter with morning toast, slices of fruit, or add a spoonful to your smoothies.</p>

<p>យើងបាននិងកំពុងនាំមកជូនលោកអ្នកនូវប៊ឺរដ៏ពិសេសមួយ ដែលមានគ្រឿងផ្សំធំៗ2គឺ គ្រាប់ស្វាយចន្ទី និងគ្រាប់អាល់ម៉ុន បញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រេងដូង&amp;អំបិលសមុទ្រ។ រីករាយនឹងប៊ឺរពិសេសមួយនេះជាមួយនឹងនំប៉័ងនាពេលព្រឹក ឬ ជាមួយនឹងចំណិតផ្លែឈើ ឬ ទឹកក្រឡុកផ្លែឈើក៏បាន។</p>

<p>Joyfully Nutty bring you healthy snack from handcrafted nut butters. We select the highest quality cashews, almonds, and peanuts to make fresh, delicious and nutritrious jars of butters. We have everything 100% natural. No preservatives. No hydrogenated oils.</p>

<p>Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជាច្រើន។ ជម្រើសយកធុញ្ញជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រាប់អាល់មុន និងសណ្តែកដី ដើម្បីមកធ្វើជាប៊ឺរដែល ស្រស់ ឆ្ងាញ់ និងមានអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងកែវតែមួយ។ ធម្មជាតិ100% មិនមានសារធាតុរក្សាទុក និងមិនមានខ្លាញ់មិនល្អ៕</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប៊ឺរគ្រាប់អាល់ម៉ុន
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប៊ឺរគ្រាប់អាល់ម៉ុន

Joyfully Nutty

Cashew Cookie Butter

ប៊ឺរ ឃុកឃី&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី

Joyfully Nutty

Joyfully Nutty

<p>With the main ingredient is cashew nuts, these speculoos cookies are being baked in ovens. It is excellent in cookies and bars and perfect on toast. Many folks declared that it's best eaten right out of the jar with a spoon.</p>

<p>ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគោលគឺគ្រាប់ស្វាយចន្ទី វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ ល្អបំផុតសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនំឃុកឃី ឬ នំប៉័ងជ្រុង។​ ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំដួសវាហើយញ៉ាំតែម្តង។&nbsp;</p>

<p>Joyfully Nutty bring you healthy snack from handcrafted nut butters. We select the highest quality cashews, almonds, and peanuts to make fresh, delicious and nutritrious jars of butters. We have everything 100% natural. No preservatives. No hydrogenated oils.</p>

<p>Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជាច្រើន។ ជម្រើសយកធុញ្ញជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រាប់អាល់មុន និងសណ្តែកដី ដើម្បីមកធ្វើជាប៊ឺរដែល ស្រស់ ឆ្ងាញ់ និងមានអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងកែវតែមួយ។ ធម្មជាតិ100% មិនមានសារធាតុរក្សាទុក និងមិនមានខ្លាញ់មិនល្អ៕</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប៊ឺរ ឃុកឃី&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប៊ឺរ ឃុកឃី&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី

Joyfully Nutty

Glorified Peanut Butter

ប៊ឺរសណ្តែកដី

Joyfully Nutty

Joyfully Nutty

<p>Peanut Butter is rich in protein. It contains monounsaturated fat and has many powerful vitamins. Including a reasonable amount of peanut butter in your diet may help you get an energy boost, release stress, sleep better, improve your skin health, anf reduce diabetes risk.</p>

<p>ប៊ឺសណ្តែកដីសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីន។ វាផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ល្អហើយមានវីតាមីនសំខាន់ៗជាច្រើន។ ដាក់បន្ថែមនូវប៊ឺសណ្តែកដីនូវបរិមាណសមល្មមនៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នក អាចជួយអ្នកឱ្យទទួលបានថាមពលបញ្ចេញភាពតានតឹង គេងបានប្រសើរ ធ្វើឱ្យសុខភាពស្បែករបស់អ្នកប្រសើរជាងមុន និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម។</p>

<p>Joyfully Nutty bring you healthy snack from handcrafted nut butters. We select the highest quality cashews, almonds, and peanuts to make fresh, delicious and nutritrious jars of butters. We have everything 100% natural. No preservatives. No hydrogenated oils.</p>

<p>Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជាច្រើន។ ជម្រើសយកធុញ្ញជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រាប់អាល់មុន និងសណ្តែកដី ដើម្បីមកធ្វើជាប៊ឺរដែល ស្រស់ ឆ្ងាញ់ និងមានអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងកែវតែមួយ។ ធម្មជាតិ100% មិនមានសារធាតុរក្សាទុក និងមិនមានខ្លាញ់មិនល្អ៕</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប៊ឺរសណ្តែកដី
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប៊ឺរសណ្តែកដី

Joyfully Nutty

Chocolate Cashew Butter

ប៊ឺរ សូកូឡា&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី

Joyfully Nutty

Joyfully Nutty

<p>This jar of butter is made from roasted cashew nuts whipped with dark chocolate and sea salt. All ingredients are found in Cambodia. This combination would be a healthy snack for chocolate lovers, and a perfect treat for your kids.</p>

<p>ប៊ឺមួយនេះត្រូវបានផលិតចេញពីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីង ជាមួយសូកូឡាខ្មៅនិងអំបិលសមុទ្រ។ គ្រឿងផ្សំទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្តង។ ការផ្សំបញ្ចូលគ្នានេះ វានឹងក្លាយជាអាហារសម្រន់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ហើយល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសូកូឡា និងជាសម្រាប់ក្មេងៗផងដែរ។&nbsp;</p>

<p>Joyfully Nutty bring you healthy snack from handcrafted nut butters. We select the highest quality cashews, almonds, and peanuts to make fresh, delicious and nutritrious jars of butters. We have everything 100% natural. No preservatives. No hydrogenated oils.</p>

<p>Joyfully Nutty នាំមកជូនលោកអ្នកនូវអាហារប៊ឺរដែលធ្វើឡើងពីគ្រាប់ធុញ្ញជាតិផ្សេងជាច្រើន។ ជម្រើសយកធុញ្ញជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជា គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រាប់អាល់មុន និងសណ្តែកដី ដើម្បីមកធ្វើជាប៊ឺរដែល ស្រស់ ឆ្ងាញ់ និងមានអាហាររូបត្ថម្ភ ក្នុងកែវតែមួយ។ ធម្មជាតិ100% មិនមានសារធាតុរក្សាទុក និងមិនមានខ្លាញ់មិនល្អ៕</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប៊ឺរ សូកូឡា&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប៊ឺរ សូកូឡា&គ្រាប់ស្វាយចន្ទី

Joyfully Nutty

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!