ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ណែមស្បែកជ្រូកឆ្ងាញ់អ្នកខេត្តបាត់ដំបង | 1kg
កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 11

ចំនួននៅសល់៖ 1095

ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 11

ចំនួននៅសល់៖ 1095

ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ

Fermented Radish with Special Taste | 1kg

ឆៃប៉ូវលាយគ្រឿង | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>​​​​​​​<br><br>Net weight: 1 Kg</p>

<p>​​​​​​​<br><br>ចំណុះ ១គីឡូ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឆៃប៉ូវលាយគ្រឿង | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ឆៃប៉ូវលាយគ្រឿង | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Dried Jackfruit | 1kg

ខ្នុរសម្ងួត ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Looking for a healthy and tasty snack option? Look no further than jackfruit chips! Packed with fiber, vitamins, and minerals, these low-calorie chips are a great choice for anyone looking to improve their diet. Plus, they're gluten-free and low in fat, making them an ideal snack for people with celiac disease or those watching their weight. Whether you eat them as a standalone snack or use them as a crunchy topping, jackfruit chips are a versatile and delicious addition to your diet. So why not give them a try today and experience the benefits for yourself?<br><br>Net weight: 1 Kg</p>

<p>កំពុងរកមើលអាហារសម្រន់ដែលមានសុខភាពល្អ និងឆ្ងាញ់មែនទេ? មើល​ទៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ពី​ខ្នុរ​ទេ! វាផ្ទុកទៅដោយជាតិសរសៃ វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ មានកាឡូរីទាបទៀត វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់កែរបបអាហាររផងដែរ។ លើសពីនេះ ពួកវាគ្មានជាតិស្ករ និងមានជាតិខ្លាញ់ទាប ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺ celiac ឬអ្នកដែលឆាប់ឡើងទម្ងន់។ មិនថាអ្នកញ៉ាំវាជាអាហារសម្រន់តែឯង ឬប្រើវាធ្វើជាអាហារបំពងនោះទេ ខ្នុរគឺជាអាហារដែលមានប្រយោជន៍ និងឆ្ងាញ់បន្ថែមលើរបបអាហាររបស់អ្នក។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វី​មិន​សាកញ៉ាំវា​ថ្ងៃនេះ​?<br><br>ចំណុះ ១គីឡូ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្នុរសម្ងួត ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ខ្នុរសម្ងួត ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Special Pork with Beef Sausage | 1kg

សាច់ក្រកជ្រូកលាយសាច់គោពិសេស | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Delicious sausage from the community in Siem Reap, 80% meat and 20% fat. Made from Khmer less fat pork, delicious, fresh every day, high quality, safe, hygienic, and no chemicals.</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីខាងសហគមន៍នៅខេត្តសៀមរាប សាច់ 80%និងខ្លាញ់ 20% ធ្វើពីសាច់ជ្រូកខ្មែរមិនមានខ្លាញ់ច្រើនញ៉ាំជាប់ចិត្ត រសជាតិល្មម ធានាថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ មានគុណភាព សុវត្ថិភាព អនាម័យខ្ពស់មិនមានសារជាតិគីមី.</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រកជ្រូកលាយសាច់គោពិសេស | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាច់ក្រកជ្រូកលាយសាច់គោពិសេស | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Brown Palm Sugar from Kampong Spue Province | 1kg

ស្ករត្នោតហ៊ុយអ្នកកំពង់ស្ពឺ ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Palm sugar is a natural sweetener made from palm tree sap. It contains essential vitamins, minerals, and antioxidants, and has a lower glycemic index than refined sugar. Palm sugar is also a good source of prebiotic fiber and is popular in Southeast Asian cuisine. Its production is considered more sustainable than cane sugar production. While palm sugar offers potential health benefits, it should still be consumed in moderation.<br><br>Net weight: 1 Kg</p>

<p>ស្ករត្នោត​វាជាស្ករផ្អែម​ធម្មជាតិដែល​ផលិត​ពី​ដើម​ត្នោត។ វាមានវីតាមីន សារធាតុរ៉ែ និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសំខាន់ៗ និងមានសន្ទស្សន៍ glycemic ទាបជាងស្ករចម្រាញ់ធម្មតា។ ស្ករត្នោតក៏ជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិសរសៃ prebiotic និងមានល្បីល្បាញនៅក្នុងម្ហូបអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ផលិតកម្មរបស់វាត្រូវបានចាត់ទុកថាមាននិរន្តរភាពជាងការផលិតស្ករអំពៅ។ ខណៈពេលដែលស្ករត្នោតផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពដ៏មានសក្តានុពល ប៉ុន្តែយើងតែគួរទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយ។<br><br>ចំណុះ ១គីឡូ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្ករត្នោតហ៊ុយអ្នកកំពង់ស្ពឺ ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ស្ករត្នោតហ៊ុយអ្នកកំពង់ស្ពឺ ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Special Dried River ROS Fish | 1kg

ត្រីងៀតរ៉ស់ទន្លេ ឆ្ងាញ់ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>A handicraft of a family farmer</p>

<p>ជាសិប្បកម្មរបស់ប្រជាកសិករលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតរ៉ស់ទន្លេ ឆ្ងាញ់ | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ត្រីងៀតរ៉ស់ទន្លេ ឆ្ងាញ់ | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Delicious Fermented PRA Fish | 1kg

ត្រីប្រាសំយ៉ុង(ត្រីហើម) ឆ្ងាញ់ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>A handicraft of a family farmer</p>

<p>ជាសិប្បកម្មរបស់ប្រជាកសិករលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីប្រាសំយ៉ុង(ត្រីហើម) ឆ្ងាញ់ | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ត្រីប្រាសំយ៉ុង(ត្រីហើម) ឆ្ងាញ់ | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Special Pork Sausage | 1kg

សាច់ក្រកសាច់ជ្រូកពិសេស | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Delicious sausage from the community in Siem Reap, 80% meat and 20% fat. Made from Khmer less fat pork, delicious, fresh every day, high quality, safe, hygienic, and no chemicals.</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីខាងសហគមន៍នៅខេត្តសៀមរាប សាច់ 80%និងខ្លាញ់ 20% ធ្វើពីសាច់ជ្រូកខ្មែរមិនមានខ្លាញ់ច្រើនញ៉ាំជាប់ចិត្ត រសជាតិល្មម ធានាថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ មានគុណភាព សុវត្ថិភាព អនាម័យខ្ពស់មិនមានសារជាតិគីមី.</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រកសាច់ជ្រូកពិសេស | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាច់ក្រកសាច់ជ្រូកពិសេស | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Mondulkiri Natural Pepper | 1kg

ម្រេចធម្មជាតិ មណ្ឌលគិរី | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>From farm's friend at Mondulkiri.</p>

<p>ចំការមិត្តភក្តិផ្ទាល់នៅ មណ្ឌលគីរី.</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្រេចធម្មជាតិ មណ្ឌលគិរី | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ម្រេចធម្មជាតិ មណ្ឌលគិរី | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Grilled Pork Stick | 50 Stick(s)

សាច់ជ្រូកចង្កាក់ | ៥០ ចង្កាក់

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>A handicraft of a family farmer made of Khmer pork, Mong Rithy.</p>

<p>ជាសិប្បកម្មរបស់ប្រជាកសិករលក្ខណះគ្រួសារ ធ្វើពីសាច់ជ្រូកខ្មែរម៉ុងរិទ្ធី</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ជ្រូកចង្កាក់ | ៥០ ចង្កាក់
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាច់ជ្រូកចង្កាក់ | ៥០ ចង្កាក់

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Songvak from Battambong Province | 1kg

សង្វាក់អ្នកខេត្តបាត់ដំបង | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សង្វាក់អ្នកខេត្តបាត់ដំបង | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

សង្វាក់អ្នកខេត្តបាត់ដំបង | 1kg

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!