ឃុននារី សំអាងការ

ឃុននារី សំអាងការ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

ថ្ងៃពិសេសរបស...
អានការពិពណ៌នា

ថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកត្រូវតែពោរពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះ និងប្រណិតភាព ។ ជាមួយនឹង ឃុន នារី សំអាងការ យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដូចជា ផាត់មុខ ធ្វើសក់ ឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ សម័យ ថតរូប រៀបចំគេហដ្ឋាន និងឧបករណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗក្នុងមង្គលការរបស់អ្នក ។

លាក់ការពិពណ៌នា

ឃុននារី សំអាងការ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

ថ្ងៃពិសេសរបស...
អានការពិពណ៌នា

ថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកត្រូវតែពោរពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះ និងប្រណិតភាព ។ ជាមួយនឹង ឃុន នារី សំអាងការ យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដូចជា ផាត់មុខ ធ្វើសក់ ឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ សម័យ ថតរូប រៀបចំគេហដ្ឋាន និងឧបករណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗក្នុងមង្គលការរបស់អ្នក ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Wedding dress, Makeup, Praying equipment Set

ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍, ផាត់មុខ, ធ្វើសក់ និងប្រដាប់សែនព្រេន

KhunNeary Wedding dress and makeup

ឃុននារី សំអាងការ

<p>With Khun Neary Wedding dress and makeup we will servce you whole set of clothes, specialist makeup and hair style, all set of equipments for praying program during your speicail day. Moreover, in the package you will get wedding leader, tranditional musicians, photo and video makers, Electricity generator and cheif prepareing food for your honnor guests and relatives.</p>

<p>ជាមួយនឹងសំអាងការ ឃុន នារី យើងមានផ្តល់ជូនសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់មង្គលការ ផាត់មុខ ធ្វើសក់ និងមានប្រដាប់ប្រដាសែនព្រេនផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា ៖<br /> 1-ភ្លេងខ្មែរ, អាចារ្យ, មេក្រូ, កៅអីកាត់សក់, ក្រុងពាលី, បាយសី, អាសនៈ, ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងមានធ្វើម្ហូប <br /> 2-ថតរូបកាមេរ៉ា, តែងផ្ទះ, ជើងពាន, ថាស, ព្រំ, ថង់រង, កូនសត្វ, ស្លាពាន់, ម្លូរពាន់ផ្តិលចំណងដៃ, ជើងពានដាក់ចិញ្ចៀន, ប្រអប់ដាក់លុយ, ជើងទ្រផ្កាស្លា, ដាវ, ផ្តិលអង្គរជ័យ, កាដូដាក់ខោអាវ, សុងដាក់ផ្កា, ឃ្មោះ, ខ្នើយលោក, ខ្នើយកូនក្រមុំ, បង្វិលពពិល និងទាប ។</p> <p>*បញ្ជាក់ : នៅតាមខេត្ត មិនមាន ឧបករណ៍ ឬ សម្ភារៈក្នុងចំណុចទី1ទេ</p>

<p>Make sure your special day is full of perfection. Service of Khun Neary are makeup, dressing your wedding in tranditional and modern clothes, Photo &amp; Video grapy, Wedding house decoration and other important equipments for the whole wedding need in all praying promgrams.</p>

<p>ថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកត្រូវតែពោរពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះ និងប្រណិតភាព ។ ជាមួយនឹង ឃុន នារី សំអាងការ យើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មដូចជា ផាត់មុខ ធ្វើសក់ ឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណ សម័យ ថតរូប រៀបចំគេហដ្ឋាន និងឧបករណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗក្នុងមង្គលការរបស់អ្នក ។</p>

<p>- Book for the date and location ahead<br /> - Available for province option<br /> - Can choose up to 10 clothes set</p>

<p>- ធ្វើការកក់ទុកមុនជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទ និងទីតាំង<br /> - មានសម្រាប់តាមខេត្តផងដែរ<br /> - អាចរើសឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរហូតដល់10ឈុត</p>

ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍, ផាត់មុខ, ធ្វើសក់ និងប្រដាប់សែនព្រេន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍, ផាត់មុខ, ធ្វើសក់ និងប្រដាប់សែនព្រេន

ឃុននារី សំអាងការ

$2,500.00/ឯកតា
10.00% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!