ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

Madam Chnai

Madam Chnai

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។

Madam Chnai

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។

Sloek Chak Hand Bag

កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ

Madam Chnai

Madam Chnai

<p>Sloek Chak handbags are local products made by Cambodian women, and they are colorful and can be washed.<br>We have a wide range of options to choose from at the same price. As the new one model comes with luggage and zipper that will protect our stuff. And one of the models comes with small luggage inside the handbag. Make your own choices now.<br>This package is suitable for any girlfriends we can use to go out, to the beach, or to participate in other events. With $ 20 or 80,000 riels, there is also delivery in Phnom Penh.</p>

<p>កន្ត្រកស្លឹកចាក គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកច្នៃដោយស្រ្តីខ្មែរ កន្ត្រកនេះមានពណ៌ធម្មជាតិដ៏សែនស្អាត ពិសេសប្រើអាចបោកទឹកបានទៀតផង។<br>យើងមានច្រើនជម្រើសច្រើនម៉ូតសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់។ ជាមួយម៉ូតថ្មីនេះ វាមានទ្រនាប់និងរ៉ូតបិទជិតដែលអាចការពារមិនអោយធ្លាក់អីវ៉ាន់របស់យើងបាន និងមួយម៉ូតគឺប្រើប្រាស់កូនកាបូបមួយនៅខាងក្នុងយ៉ាងពិសេស អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់<br>កន្រ្តកនេះពិតជាសាកសមសម្រាប់មិត្តនារីយើងអាចប្រើដើរលេង ទៅសមុទ្រ ឬចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បាន។ ជាមួយតម្លៃ ២០$ ឬ ៨ម៉ឺនរៀល មានការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញ។</p>

<p>Madam Chnai is found 2018 for Encouraging local consumers epxerience local products with offordable tailoring and maternal wear.</p>

<p>Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ
9 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ

Madam Chnai

Hand-Washing soap, Make from Home Crops

សាប៊ូលាងដៃផលិតចេញពីដំណាំជុំវិញផ្ទះ

Madam Chnai

Madam Chnai

<p>4 types of soap</p><ul><li>Coconut oil mixed with Aloe Vera</li><li>Coconut oil mixed with charcoal</li><li>Coconut oil mixed with Turmeric</li><li>Coconut oil mixed with Spirulina (very popular for Japanese guests as it helps the skin in many ways)</li></ul>

<p>សាប៊ូដុំ ៤មុខ &nbsp;</p><ul><li>ប្រេងដូង លាយ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ</li><li>ប្រេងដូង លាយ ធ្យូង</li><li>ប្រេងដូង លាយ រមៀត</li><li>ប្រេងដូង លាយ ស្ពៃរ៉ូលីណា (លក់ដាច់ណាស់សម្រាប់ភ្ញៀវជនជាតិជប៉ុន ព្រោះវាជំនួយស្បែកបានច្រើនមុខ)</li></ul>

<p>Madam Chnai is found 2018 for Encouraging local consumers epxerience local products with offordable tailoring and maternal wear.</p>

<p>Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូលាងដៃផលិតចេញពីដំណាំជុំវិញផ្ទះ
5 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាប៊ូលាងដៃផលិតចេញពីដំណាំជុំវិញផ្ទះ

Madam Chnai

Feel fashion and plastic free

ទាន់សម័យហើយចូលរួមការពារបរិស្ថានទៀត

Madam Chnai

Madam Chnai

<p>New trend tote bag is made from 100% Cotton fabric and net fabric with strong handle. Size:35cm x 25cm, Good for holding when you go out. Use for both men and women. Your best option for go out with friends and have a good time with Tote bag.</p>

<p>កាបូបយួរសំណាញ់ នេះឆ្នៃឡើងពីសាច់ក្រណាត់ចំរុះពណ័ និង​ក្រណាត់សំណាញ់ Cotton 100% ជាមួយដៃយួរដ៏រឹងមាំ។ ទំហំ ៣៥សម x ២៥សម។ អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ពេលចេញក្រៅ ប្រើបានទាំងបុរសនិងស្រ្តីទៀតផង។ កាបូបនេះនឹងជាមិត្តរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែង។</p>

<p>Madam Chnai is found 2018 for Encouraging local consumers epxerience local products with offordable tailoring and maternal wear.</p>

<p>Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។</p>

<p>- Delivery option only</p> <p>- 1.5$ in Phnom Penh</p> <p>- Pay with Kokopon or at Deliver</p>

<p>- ជម្រើសដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះ</p> <p>- 1,5 ដុល្លារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ</p> <p>- បង់ប្រាក់ជាមួយ Kokopon ឬនៅ Deliver</p>

ទាន់សម័យហើយចូលរួមការពារបរិស្ថានទៀត
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទាន់សម័យហើយចូលរួមការពារបរិស្ថានទៀត

Madam Chnai

$10.00/ឯកតា 50% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!