ម្រេចម៉ដ្ឋ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 1គក
ទឹកសំរងធម្មជាតិ | 330ml
ម្រេចម៉ដ្ឋ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 500ក្រាម
សំបុកត្រចៀកកាំសំអាតរោមរួចស្ងួតសសៃសុទ្ធរាងដើម | 100ក្រាម
សំបុកត្រចៀកកាំសំអាតរួចស្ងួតរាងនំ | 100ក្រាម
សំបុកត្រចៀកកាំរោមស្ងួត | 100ក្រាម
គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 1គីឡូក្រាម
គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 500ក្រាម
ម្រេចម៉ដ្ឋ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 250ក្រាម
គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 250ក្រាម
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 37

ចំនួននៅសល់៖ 6158

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 37

ចំនួននៅសល់៖ 6158

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Natural Hair Conditioner - Boran Care | 250ml

ក្រែមអប់សក់ធម្មជាតិ - Boran Care | 250ml

mychamka

mychamka

<p>Our Boran Care - Natural Hair Conditioner contains:</p><ul><li><strong>Cocoon protein</strong> - helps to polish and nourish the hair from dry, broken, crunchy, fat-free; make the hair soft and smooth like silk.</li><li><strong>Coconut oil</strong> - helps your hair grow longer, thicker, and faster.</li><li><strong>Sesame oil</strong> - prevents aggravation of dandruff and fights the itching sensation.</li><li><strong>Kaffir lime oil </strong>- stimulates hair growth and prevents dandruff and itchy scalp.</li><li><strong>Butterfly pea</strong> - increases blood circulation in the head and therefore maintains a healthy scalp</li></ul><p><strong>How to use:</strong> Use after shampooing, apply this conditioner, massage thoroughly and leave on for 10 to 20 minutes for better results, then rinse off.</p><p><strong>Ingredient:</strong> Cetyl alcohol, Cetrimonium Chloride, Stearic Acid, Glycerin, Cocoon protein, Coconut oil, sesame oil, Kaffir lime oil, butterfly pea and other herbs.</p>

<p>ផលិតផលសក់ធម្មជាតិរបស់យើងមានផ្សំនូវសារធាតុដែលមានអត្ថប្រយោជន៏ដូចជា៖​​​​​​​​&nbsp;</p><ul><li><strong>ប្រូតេអ៊ីនពីដង្កូវនាង</strong> - ជួយក្នុងការខាត់ និងចិញ្ចឹមសក់ពីស្ងួតខូច បែកញើស​ គ្មានជាតិខ្លាញ់ និងធ្វើឱ្យសក់ទន់និងរលោង។</li><li><strong>ប្រេងដូង</strong> - ជួយឱ្យសក់របស់អ្នកដុះវែងក្រាស់ និងលឿនជាងមុន។</li><li><strong>ប្រេងល្ង</strong> - ការពារនៃអង្គែស្បែកក្បាល និងប្រឆាំងភាពរមាស់។</li><li><strong>ប្រេងក្រូចសើច</strong> - ជំនួយដល់ការលូតលាស់សក់ ការពារស្បែកអង្គែក្បាល និងរមាស់។</li><li><strong>សណ្តែកមេអំបៅ</strong> - បង្កើនចរន្តឈាមនៅក្នុងក្បាល និងរក្សាស្បែកក្បាលអោយមានសុខភាពល្អ</li></ul><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> ប្រើបន្ទាប់ពីកក់សក់ស្អាត លាបក្រែមបន្ទន់សក់នេះរួចធ្វើការម៉ាស្សាឲ្យសព្វហើយទុកចោលពី 10 ទៅ 20នាទី ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ បន្ទាប់មកលាងទឹកចេញជាការស្រេច។</p><p><strong>Ingredient:</strong> Cetyl alcohol, Cetrimonium Chloride, Stearic Acid, Glycerin, Cocoon protein, Coconut oil, sesame oil, Kaffir lime oil, butterfly pea and other herbs.</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រែមអប់សក់ធម្មជាតិ - Boran Care | 250ml ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រែមអប់សក់ធម្មជាតិ - Boran Care | 250ml

mychamka

$15.00/កំប៉ុង
25.00% Off

Battambang Lime | 1kg

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Lemon by Phnom Proek, which used to be a big supplier for hotels in Siem Reap, has been in demand for a long time until the beginning of 2020 due to the Covid-19 outbreak, which severely affected the hospitality sector and the number of orders from all the big guests are down, and not only are the incomes of many of the workers associated with the citrus harvest almost gone.<br><br>Kokopon will work closely with lemon growers in Phnom Proek district, Battambang province to find markets and promote local products. All of your orders are a strong motivation for them to continue to grow crops that do not affect the health of consumers.<br><br>Please join us in the mission to promote Cambodian products and stabilize our national economy !!<br><br>The benefits of lemon:<br>Lemon is the only food on earth that has a sour taste but can be eaten to neutralize the acid in the human body. It neutralizes stomach acid, all acids in the blood, such as lactic acid, uric acid and other acids from digestion and energy production.<br>The acidic environment can be harmful to human health because it disturbs all organs to perform their functions smoothly, but this acidic environment can be neutralized by citric acid.<br>- Lemons, which are rich in vitamin C, help neutralize free radicals that result from poor diet and poor energy production. If left untreated, free radicals can lead to premature aging and deterioration of physical and mental health.<br>- Lemon contains bioflavonoids that help prevent atherosclerosis or atherosclerosis, which causes high blood pressure.<br>- Lemon contains 22 anti-cancer substances<br>- There are many important anti-aging substances, especially beta-carotene, xanthine, and lutein, which are more than 10 micrograms to 20 micrograms per 100g, and most of them are found in lemon peel.<br>- Contains electrolytes such as potassium and sodium, which are important for heart movement and overall bodily functions.<br>- Rich in minerals such as magnesium, iron, calcium, and zinc. These minerals are very important for sustaining life and quality of life.<br>- 100grams contains 10 grams of sugar, equivalent to 1 teaspoon of sugar, 1 gram of meat and 0.3 grams of fat.<br>- Contains fiber that helps us digest food well, helps nourish germs in the stomach and intestines and helps us to urinate regularly and easily.<br>- Contains Vitamin A, E, and Vitamin B Complex<br>For eating, wash with clean water, cut into pieces, boil with hot water and leave to cool enough to eat. Eat before breakfast because it can reduce the release of chloric acid from the stomach. Therefore, it can reduce chronic gastritis by increasing the amount of chloric acid in the stomach. Drinking lemon juice in the morning can stimulate our cells to produce more energy on a regular basis, have more energy, less hunger, less risk of obesity and reduce the effects of obesity.</p>

<ul><li>ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង</li><li>មិនមានគ្រាប់ ទឹកច្រើន មានក្លិនក្រអួនក្រូចឆ្មាខ្លាំង</li><li>ដាំតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា មិនមានសារធាតុគីមី មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។</li></ul><p>#ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ដែលធ្លាប់តែមានសណ្ឋាគារតូចធំ នៅខេត្តសៀមរាបកម្ម៉ងទិញអស់ៗ​ ជាយូរមកហើយនោះ រហូតដល់ដើមឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារមេរោគរីកត្បាត Covid-19 ធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយចំនួនបញ្ជាទិញ ពីសំណាក់ភ្ញៀវធំៗទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ចុះរហូតលែងមាន មិនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រាក់ចំនូលរបស់កម្មករជាច្រើននាក់ដែលប្រាស្រ័យទៅនិងការប្រមូលផលផ្លែក្រូចឆ្មានេះស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង។<br><br>Kokopon និងចូលរួមយ៉ាងមុតម៉ាំជាមួយប្រជាកសិករដាំក្រូចឆ្មា នៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ និងលើកស្ទួយផលិតផលនៅក្នុងស្រុកមួយនេះ។ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា គឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់គាត់អោយបន្តដាំដុះដំនាំដែលមិនប៉ះពាល់ដល់់សុខភាពអ្នកបរិភោគ។&nbsp;<br><br>សូមអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងបេសកកម្មលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរ និងស្ថេរភាពសេដ្ជកិច្ចជាតិយើង!!<br><br>អត្ថប្រយោជន៏របស់ផ្លែក្រូចឆ្មា៖<br>ក្រូចឆ្មាជាអាហារតែមួយគត់នៅលើផែនដីនេះ ដែលមានរសជាតិជូរ ប៉ុន្តែញ៉ាំទៅអាចបន្សាបអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សសត្វបាន។ វាបន្សាបទាំងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចក្នុងក្រពះ អាស៊ីតគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឈាមដូចជាអាស៊ីតឡាក់តិច អាស៊ីតអ៊ុយរិច និងអាស៊ីតដទៃទៀត ដែលកើតចេញពីការរំលាយអាហារ និងការផលិតឋាមពល។<br>បរិស្ថានអាស៊ីត អាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពមនុស្ស ព្រោះវារំខានសរីរាង្គទាំងអស់មិនឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយរលូន ប៉ុន្តែបរិស្ថានអាស៊ីតនេះ អាចត្រូវបានបន្សាបដោយក្រូចឆ្មា។<br>- ក្រូចឆ្មាដែលសំបូរទៅដោយវីតាមីនសេ ជួយបន្សាប ហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ដែលកើតចេញពីការញ៉ាំចំនីអាហារ ការចំអិនមិនត្រឹមត្រូវ និងកើតចេញពីការផលិតថាមពលក្នុងរាងកាយ។ បើមិនបន្សាបជាតិ ហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ធ្វើឲ្យមនុស្សឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមសុខភាពរាងកាយ និងប្រាជ្ញាស្មារតី។<br>- ក្រូចឆ្មាមានជាតិ Bioflavonoid ជួយការពារសរសៃឈាមកុំឲ្យសិករិចរិល ឬក្រិនដែលបណ្តាលឲ្យឡើងសម្ពាធឈាម។<br>- ក្រូចឆ្មាមានសារជាតិប្រឆាំងនឹងមហារីក២២មុខ<br>- មាន សារជាតិ ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ សំខាន់ៗជាច្រើន ពិសេសគឺពពួក បេតាការ៉ូទែន, ក្សាន់ទីន, និងលូតេអ៊ីន ដែលវាមានពីជាង១០ មីក្រូក្រាម ទៅ២០មីក្រូក្រាម ក្នុងក្រូចឆ្មា១ខាំ ហើយភាគច្រើនវាមាននៅក្នុងសំបកនៃក្រូចឆ្មា។<br>- មានពពួក អេឡិចត្រូលីត ដូចជា ប៉ូតាស្យ៉ូម និងសូដ្យូម ដែលសំខាន់សម្រាប់ចលនាបេះដូង និងមុខងាររាងកាយទាំងមូល។<br>- មានពពួករ៉ែ ដូចជា ម៉ាញ៉េស្យូម, ជាតិដែក, កាល់ស្យូម, និងសង្កសីតិចតួចដែរ។ សារធាតុរ៉ែទាំងនេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត និងគុណភាពជីវិតគ្រប់យ៉ាង។<br>- មានអាហារថាមពល ក្នុងក្រូចឆ្មា១ខាំ មានស្ករ១០ក្រាម គឺស្មើនឹងស្ករ១ស្លាបព្រាបាយ, មានជាតិសាច់១ក្រាម និងខ្លាញ់០.៣ក្រាម។<br>- មានជាតិសរសៃ ដែលធ្វើឲ្យយើងរំលាយអាហារបានល្អ ជួយចិញ្ចឹមមេរោគល្អក្នុងក្រពះពោះវៀន និងជួយឲ្យយើងបត់ជើងបានទៀងទាត់ និងងាយស្រួល។<br>- មានវីតាមីន A, E, និងវីតាមីន B Complex<br>ចំពោះការទទួលទាន ត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាត ចិតជាចំណិតទាំងសំបក ឆុងជាមួយទឹកក្តៅ រួចទុកឲ្យត្រជាក់ល្មមទើបញ៉ាំ។ គួរញ៉ាំមុនអាហារពេលព្រឹក ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអាស៊ីតក្លរីទ្រិចពីក្រពះ។ ដូច្នេះវាអាចកាត់បន្ថយជំងឺរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ ដោយការឡើងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចក្នុងក្រពះ។ ញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាពេលព្រឹក អាចជម្រុញកោសិកាយើងឲ្យផលិតថាមពលបានច្រើនជាប្រចាំ មានកម្លាំង មិនសូវឃ្លាន មិនប្រឈមនឹងជំងឺធាត់ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយ ដែលកើតចេញពីជំងឺធាត់។<br><br>ជម្រើសរបស់អ្នក ដើម្បីសុខភាពអ្នក និងគ្រួសារអ្នក!</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក មានការដឹកជូន 3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក

mychamka

100% Beef Meatballs

ប្រហិតសាច់គោ ឆ្ងាញ់ពិសារ

mychamka

mychamka

<p><strong>Beef Meatballs</strong> make from 100% beef. It's local product which is hygienically made and packaged with no preservatives. You can have it as many different kind of food as your favorite with amazing taste. You can enjoy it as the best snack.&nbsp;</p><p>Get it today with special price for <strong>5kg</strong> up. Your order will be delivery in the next day.</p>

<p><strong>ប្រហិតសាច់គោ</strong>សុទ្ធ ១០០% មិនមានលាយម្សៅ រស់ជាតិដើមពីសាច់គោជាផលិតផលក្នុងស្រុក ផលិតនិងវេចខ្ចប់ឡើងដោយអនាម័យខ្ពស់ រស់ជាតិឆ្ងាញ់ ច្នៃធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខតាមចំណូលចិត្ត ធ្វើជាអាហារសម្រន់រឹតតែពិសេសនោះគ្រាប់ធំល្មមមិនមានក្លិនឆ្អាប និងមិនមានបន្ថែមសារធាតុគីមីដែលរក្សាទុកឲ្យបានយូរទេ។&nbsp;</p><p>សម្រាប់អ្នកយក<strong>5គីឡូ</strong>ឡើង នឹងមានតម្លៃពិសេសជូន។ ប្រហិតនឹងដឹកជូនអ្នក<strong>1ថ្ងៃ</strong>បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រហិតសាច់គោ ឆ្ងាញ់ពិសារ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រហិតសាច់គោ ឆ្ងាញ់ពិសារ

mychamka

ចាប់ពី $12.50/គក
20.00% Off

Homegrown Aloe Vera

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ

mychamka

mychamka

<p>A man planted Aloe Vera on the top of his house and it grows rapidly with his care. He uses it as many ways as possible including products and drinks for domestic use.&nbsp;<br>He would love to share his Aloe Vera to the market with a reasonable price. You can find it on <a href="http://kokopon.com/">Kokopon.com</a> with $1.25/kg.&nbsp;<br>Purchasing it from 2kg, You will get a big size of Aloe Vera. Your supports would also help Motor Taxi Drivers(Motor Dub) around that area.</p>

<p>#រពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែត<br>លោកម្នាក់បានដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ មិនយូរប៉ុន្មានវាក៏រីកលូតលាស់យ៉ាងលឿន។ គាត់ប្រើវាបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង រាប់តាំងពីផលិតផល និងភេស្ជជៈជាដើមសម្រាប់ប្រើក្នុងផ្ទះ។<br>គាត់ចង់លែករំលែកប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលគាត់ដាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះ ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា ក្នុងតម្លៃមួយយ៉ាងសមរម្យ។ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ និងភាពងាយស្រួលគាត់បានដាក់វាលក់នៅលើ <a href="http://kokopon.com/">Kokopon.com</a> ដោយ 1kg =5000រៀល។<br>អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាវបានចាប់ពី 2kgឡើង ព្រោះវាមានទំហំធំ និងសាច់ច្រើន។ ហើយការទិញរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវចំណូលបន្ថែមដល់បងៗម៉ូតូឌុបនៅជិតនោះផងដែរ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ

mychamka

ចាប់ពី $1.25/គក
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 160ml Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 160ml

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 160ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 160ml

mychamka

$15.00/ដប
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 270ml Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 270ml

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 270ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 270ml

mychamka

$25.00/ដប
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 500ml Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 500ml

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 500ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 500ml

mychamka

$35.00/ដប
20.00% Off

Black Sesame Oil King - 1L Bottle

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 1លីត្រ

mychamka

mychamka

<p>Black sesame oil is not only used in cooking. The benefits of black sesame oil are amazing for your health. It has one of the richest antioxidant profiles among plant oils. Take one spoonful of black sesame oil twice a day and drink it daily, It can help keep your bones strong and release joint pains.&nbsp;</p>

<p>ប្រេងល្ងខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាព លើសពីប្រេងគ្រាប់ធុញ្ញជាតិដទៃ។ វាមានសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើនជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រេងរុក្ខជាតិ។ ពិសាប្រេងល្ងខ្មៅនេះមួយថ្ងៃ2ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ វាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងអ្នករឹងមាំ និងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 1លីត្រ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 1លីត្រ

mychamka

$55.00/ដប
20.00% Off

Brighten Your Dishes with Chili Flakes - 80g Jar

បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម

mychamka

mychamka

<p>Brighten your flavour in dishes! Sprinkle some on your eggs or toast in the morning, or on any type of dishes actually. As long as you wish to have. The kick of heat in the chilli flakes does wonders for your appetite. Vitamin A in Chili Flakes is also good for your immune system as it helps keep your immune system healthy and strong.</p>

<p>បន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀតជាមួយម្ទេសហុយៗ។ អាចញ៉ាំបានជាមួយមុខម្ហូបច្រើន ដូចជា នំបញ្ចុក ពងទា ស៊ុប ឬ មុខម្ហូបជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត។ វាមានផ្ទុកវីតាមីន អេ ដែលជាជំនួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជួយដល់រាង្គកាយអ្នក។&nbsp;</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម មានការដឹកជូន 3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម

mychamka

$2.00/ក្រឡ
25.00% Off

Bird's Nest Drink | 75ml

ទឹកត្រចៀកកាំ | 75ml

mychamka

mychamka

<p>From a biological standpoint, Bird’s Nest contains proteins, amino acids and minerals that are essential for healthy development.&nbsp;</p><p>Bird’s Nest is traditionally used to clear Phlegm, ease chronic dry coughs and relieve fatigue - common complaints as we get older.</p><p>Men may use Bird’s Nest to promote overall immunity.</p><p>Speed up recovery - When Bird’s Nest is consumed in moderation, its unique predigested form of proteins and nutrients is said to aid recovery from chronic illnesses.</p><p>Maintain and enhance your health with our Nest's Bird Drink!</p>

<p>បើតាមជីវសាស្រ្តសំបុកត្រចៀកកាំមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីន អាស៊ីដអាមីណូ និងសារធាតុរ៉ែដែលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ប្រកបដោយសុខភាព។ ភេសជ្ជៈសំបុកសត្វត្រចៀកកាំត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបំបាត់ ស្លេស្ម, បំបាត់ក្អកស្ងួតរ៉ាំរ៉ៃ និងជួយអោយអ្នកមានកម្លាំង ភាគច្រើនដែលកើតមានលើមនុស្សចាស់។ បុរស អាចប្រើសំបុកត្រចៀកកាំនេះដើម្បីជំនួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។ ជួយអោយឆាប់ជាសះស្បើយ - នៅពេលសំបុកត្រចៀកកាំត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមធ្យមក្នុងទម្រង់ពិសេសមួយនៃប្រូតេអ៊ីន និងសារធាតុចិញ្ចឹម ហើយគេនិយាយថាវាជួយដល់ការជាសះស្បើយពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបានយ៉ាងល្អ។ ថែរក្សានិងលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងភេសជ្ជៈសំបុកត្រចៀកកាំរបស់យើង!</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកត្រចៀកកាំ | 75ml មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកត្រចៀកកាំ | 75ml

mychamka

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!