ផ្លែប៊ឺរ បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់
បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម
ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 160ml
ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 270ml
ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 500ml
ស្តេចប្រេងល្ងខ្មៅ - ដប 1លីត្រ
ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ
ប្រហិតសាច់គោ ឆ្ងាញ់ពិសារ
អង្ករសរីរាង្គ អ្នកព្រះវិហារ
ខ្នុរការ៉ុត ផ្អែម ស្រួយ ឆ្ងាញ់
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 24

ចំនួននៅសល់៖ 4307

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 24

ចំនួននៅសល់៖ 4307

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Appetizing Buffalo Jerky

ងៀតក្របី​ សាច់ផុយមានអនាម័យ

mychamka

mychamka

<p>Buffalo Jerky with a good selection of buffalo meat, well brined &amp; dried and appetizing. Not only good for mouth, it is also satisfying for health. Buffalo meat is rich in protein and iron, and it is low in calories and cholesterol, which is acceptable to health. Try it now!</p>

<p>ងៀតក្របីដែលជ្រើសយកសាច់ល្អៗមកប្រឡាក់គ្រឿង ហាលស្ងួតល្អ និងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់។ មិនត្រឹមតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងឆ្ងាញ់សម្រាប់សុខភាពផងដែរ។ សាច់ក្របីគឺសម្បូរទៅដោយប្រតេអ៉ីន និងជាតិដែក ហើយវាមិនសូវផ្ទុកកាឡូរី និងកូលេស្តេរ៉ុលច្រើន ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លាំងនោះទេ។ &nbsp;ចាំអីទៀត សាកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាណា!&nbsp;</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible<br>The Buffalo Jerky would be delivered in 1 day</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ<br>ងៀតក្របីនឹងដល់ដៃអ្នករយៈពេល1ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកម៉្មង់</p>

ងៀតក្របី​ សាច់ផុយមានអនាម័យ ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ 5 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ងៀតក្របី​ សាច់ផុយមានអនាម័យ

mychamka

Dried Fish from Kampong Chhnang | 1kg

ត្រីងៀតស្ងួតល្អ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Our dried fish is a type of lake fish taken from Kampong Chhnang province, and the stain ensures that it is hygienic and does not use preservatives.</p><p>There are 2tastes of Dried Fish: Spicy &amp; Normal<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Ingredients:</strong> Salt, sugar, MSG, and pepper</p><p><strong>How to make:</strong> Mix the fish with the ingredients and leave it overnight. Dry in the morning, and sell it.</p><p><strong>Note:</strong> Due to the Non-preservatives, we can only store the Dried Fish for 3 days outside and can be stored for up to 1 month in the refrigerator.</p>

<p>ត្រីងៀតរបស់យើងជាប្រភេទត្រីបឹង យកមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ហើយការប្រឡាក់វិញធានាថាមានអនាម័យ មិនប្រើក្រាម ឬល័ក្ខ ដើម្បីរក្សាគុណភាពទេ។</p><p>ត្រីងៀតមាន2ប្រភេទ: ហឹរ &amp; ធម្មតា<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>គ្រឿងផ្សំ:</strong> អំបិល ស្ករ ប៊៊ីចេង និងម្ទេសម៉ត់</p><p><strong>វិធីធ្វើ:</strong> ប្រឡាក់សាច់ត្រីជាមួយគ្រឿងផ្សំ រួចទុកមួយយប់ឲ្យចូលជាតិ ព្រឹកឡើងយកទៅហាល ហើយយកដាក់លក់នាពេលរសៀល</p><p><strong>ចំណាំ:</strong> ដោយសារតែគ្មានសារធាតុរក្សាទុក ត្រីយើងទុកបានតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រៅ ហើយអាចទុកបានរហូតដល់ជិត1ខែក្នុងទូរទឹកកក។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតស្ងួតល្អ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | 1គក មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ត្រីងៀតស្ងួតល្អ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | 1គក

mychamka

Dried Mango Slices | 1kg

ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Well-Dried Mango Slices&nbsp;</p><p>$8/kg</p><p>$5/kg for ordering from 10kg<br><br data-cke-filler="true"></p><p>[We are working on the detail for this product]</p>

<p>ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួតល្អ ងាយស្រួលកាន់ញ៉ាំ</p><p>$8/kg</p><p>$5/kg សម្រាប់ការកម៉្មង់ចាប់ពី10គក<br><br data-cke-filler="true"></p><p>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមពីផលិតផលនេះ]</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1kg មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1kg

mychamka

Handmade Jute Hammock

អង្រឹងក្រចៅ ធ្វើដោយដៃ

mychamka

mychamka

<p>ទំហំធំ បណ្តោយ2ម៉ែត្រកន្លះ ទទឺង1ម៉ែត្រកន្លះ</p><p>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</p>

<p>Come in big size: 2.5m long and 1.5m wide</p><p>[We are working more detail on this product]</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

អង្រឹងក្រចៅ ធ្វើដោយដៃ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

អង្រឹងក្រចៅ ធ្វើដោយដៃ

mychamka

Medium-Salted Dried Shrimp Directly from Kampot | 0.5kg

បង្គាគ្រៀមកំពតធម្មជាតិ ១០០% រសជាតិសាបល្មម | 0.5គក

mychamka

mychamka

<p>Product of Kampot province and 100% natural from sea</p><p>The taste is medium-salt good for snack or cooking and salad</p><p>Well dried with different price options.&nbsp;</p><p>0.5kg 42500 Riel</p><p>1kg 85000 Riel&nbsp;</p><p>2kg+ free delivery</p><p>Delivery fee 1.25$ in Phnom Penh</p><p>* There might be some delay as product is sometime rans out of stock because weather and high demand</p>

<p>ផលិតផលរបស់ខេត្តកំពត និងនេសាទពីសមុទ្រ ១០០% មិនមែនចិញ្ចឹម</p><p>ធានាស្ងួតល្អ ទំហំតូចល្មម និងមិនប្រៃខ្លាំង ល្អសម្រាប់ញ៉ាំលេង ឬធ្វើជាម្ហូប និងដាក់ជាមួយញ៉ាំ</p><p>មាន២ជម្រើសជាមួយតម្លៃសមរម្យ</p><p>0.5kg 42500 រៀល</p><p>1kg 85000 រៀល</p><p>ដឹកជូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 5000 រៀលនៅភ្នំពេញ</p><p>ចាប់ពី 2kg ឡើង ដឹកជូនដោយមិនគិតថ្លៃ&nbsp;</p><p>*អាចមានការយឺតពេលខ្លះដោយសារអាកាសធាតុមិនអំនោយផល និងការកម្មងច្រើនក្នុងពេលតែមួយ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<p>Click BUY<br>Select Quantity&nbsp;<br>Choose Payment Method<br>Fill in your phone number<br>Click "Confirm"<br><br>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<p>ចុច​ "ទិញ"<br>ជ្រើសរើសបរិមាណ<br>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់<br>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ<br>ចុច "បញ្ជាក់"<br><br>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បង្គាគ្រៀមកំពតធម្មជាតិ ១០០% រសជាតិសាបល្មម | 0.5គក មានការដឹកជូន 3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

បង្គាគ្រៀមកំពតធម្មជាតិ ១០០% រសជាតិសាបល្មម | 0.5គក

mychamka

Battambang Lime | 1kg

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Lemon by Phnom Proek, which used to be a big supplier for hotels in Siem Reap, has been in demand for a long time until the beginning of 2020 due to the Covid-19 outbreak, which severely affected the hospitality sector and the number of orders from all the big guests are down, and not only are the incomes of many of the workers associated with the citrus harvest almost gone.<br><br>Kokopon will work closely with lemon growers in Phnom Proek district, Battambang province to find markets and promote local products. All of your orders are a strong motivation for them to continue to grow crops that do not affect the health of consumers.<br><br>Please join us in the mission to promote Cambodian products and stabilize our national economy !!<br><br>The benefits of lemon:<br>Lemon is the only food on earth that has a sour taste but can be eaten to neutralize the acid in the human body. It neutralizes stomach acid, all acids in the blood, such as lactic acid, uric acid and other acids from digestion and energy production.<br>The acidic environment can be harmful to human health because it disturbs all organs to perform their functions smoothly, but this acidic environment can be neutralized by citric acid.<br>- Lemons, which are rich in vitamin C, help neutralize free radicals that result from poor diet and poor energy production. If left untreated, free radicals can lead to premature aging and deterioration of physical and mental health.<br>- Lemon contains bioflavonoids that help prevent atherosclerosis or atherosclerosis, which causes high blood pressure.<br>- Lemon contains 22 anti-cancer substances<br>- There are many important anti-aging substances, especially beta-carotene, xanthine, and lutein, which are more than 10 micrograms to 20 micrograms per 100g, and most of them are found in lemon peel.<br>- Contains electrolytes such as potassium and sodium, which are important for heart movement and overall bodily functions.<br>- Rich in minerals such as magnesium, iron, calcium, and zinc. These minerals are very important for sustaining life and quality of life.<br>- 100grams contains 10 grams of sugar, equivalent to 1 teaspoon of sugar, 1 gram of meat and 0.3 grams of fat.<br>- Contains fiber that helps us digest food well, helps nourish germs in the stomach and intestines and helps us to urinate regularly and easily.<br>- Contains Vitamin A, E, and Vitamin B Complex<br>For eating, wash with clean water, cut into pieces, boil with hot water and leave to cool enough to eat. Eat before breakfast because it can reduce the release of chloric acid from the stomach. Therefore, it can reduce chronic gastritis by increasing the amount of chloric acid in the stomach. Drinking lemon juice in the morning can stimulate our cells to produce more energy on a regular basis, have more energy, less hunger, less risk of obesity and reduce the effects of obesity.</p>

<ul><li>ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង</li><li>មិនមានគ្រាប់ ទឹកច្រើន មានក្លិនក្រអួនក្រូចឆ្មាខ្លាំង</li><li>ដាំតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា មិនមានសារធាតុគីមី មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។</li></ul><p>#ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ដែលធ្លាប់តែមានសណ្ឋាគារតូចធំ នៅខេត្តសៀមរាបកម្ម៉ងទិញអស់ៗ​ ជាយូរមកហើយនោះ រហូតដល់ដើមឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារមេរោគរីកត្បាត Covid-19 ធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយចំនួនបញ្ជាទិញ ពីសំណាក់ភ្ញៀវធំៗទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ចុះរហូតលែងមាន មិនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រាក់ចំនូលរបស់កម្មករជាច្រើននាក់ដែលប្រាស្រ័យទៅនិងការប្រមូលផលផ្លែក្រូចឆ្មានេះស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង។<br><br>Kokopon និងចូលរួមយ៉ាងមុតម៉ាំជាមួយប្រជាកសិករដាំក្រូចឆ្មា នៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ និងលើកស្ទួយផលិតផលនៅក្នុងស្រុកមួយនេះ។ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា គឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់គាត់អោយបន្តដាំដុះដំនាំដែលមិនប៉ះពាល់ដល់់សុខភាពអ្នកបរិភោគ។&nbsp;<br><br>សូមអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងបេសកកម្មលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរ និងស្ថេរភាពសេដ្ជកិច្ចជាតិយើង!!<br><br>អត្ថប្រយោជន៏របស់ផ្លែក្រូចឆ្មា៖<br>ក្រូចឆ្មាជាអាហារតែមួយគត់នៅលើផែនដីនេះ ដែលមានរសជាតិជូរ ប៉ុន្តែញ៉ាំទៅអាចបន្សាបអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សសត្វបាន។ វាបន្សាបទាំងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចក្នុងក្រពះ អាស៊ីតគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឈាមដូចជាអាស៊ីតឡាក់តិច អាស៊ីតអ៊ុយរិច និងអាស៊ីតដទៃទៀត ដែលកើតចេញពីការរំលាយអាហារ និងការផលិតឋាមពល។<br>បរិស្ថានអាស៊ីត អាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពមនុស្ស ព្រោះវារំខានសរីរាង្គទាំងអស់មិនឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយរលូន ប៉ុន្តែបរិស្ថានអាស៊ីតនេះ អាចត្រូវបានបន្សាបដោយក្រូចឆ្មា។<br>- ក្រូចឆ្មាដែលសំបូរទៅដោយវីតាមីនសេ ជួយបន្សាប ហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ដែលកើតចេញពីការញ៉ាំចំនីអាហារ ការចំអិនមិនត្រឹមត្រូវ និងកើតចេញពីការផលិតថាមពលក្នុងរាងកាយ។ បើមិនបន្សាបជាតិ ហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ធ្វើឲ្យមនុស្សឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមសុខភាពរាងកាយ និងប្រាជ្ញាស្មារតី។<br>- ក្រូចឆ្មាមានជាតិ Bioflavonoid ជួយការពារសរសៃឈាមកុំឲ្យសិករិចរិល ឬក្រិនដែលបណ្តាលឲ្យឡើងសម្ពាធឈាម។<br>- ក្រូចឆ្មាមានសារជាតិប្រឆាំងនឹងមហារីក២២មុខ<br>- មាន សារជាតិ ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ សំខាន់ៗជាច្រើន ពិសេសគឺពពួក បេតាការ៉ូទែន, ក្សាន់ទីន, និងលូតេអ៊ីន ដែលវាមានពីជាង១០ មីក្រូក្រាម ទៅ២០មីក្រូក្រាម ក្នុងក្រូចឆ្មា១ខាំ ហើយភាគច្រើនវាមាននៅក្នុងសំបកនៃក្រូចឆ្មា។<br>- មានពពួក អេឡិចត្រូលីត ដូចជា ប៉ូតាស្យ៉ូម និងសូដ្យូម ដែលសំខាន់សម្រាប់ចលនាបេះដូង និងមុខងាររាងកាយទាំងមូល។<br>- មានពពួករ៉ែ ដូចជា ម៉ាញ៉េស្យូម, ជាតិដែក, កាល់ស្យូម, និងសង្កសីតិចតួចដែរ។ សារធាតុរ៉ែទាំងនេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត និងគុណភាពជីវិតគ្រប់យ៉ាង។<br>- មានអាហារថាមពល ក្នុងក្រូចឆ្មា១ខាំ មានស្ករ១០ក្រាម គឺស្មើនឹងស្ករ១ស្លាបព្រាបាយ, មានជាតិសាច់១ក្រាម និងខ្លាញ់០.៣ក្រាម។<br>- មានជាតិសរសៃ ដែលធ្វើឲ្យយើងរំលាយអាហារបានល្អ ជួយចិញ្ចឹមមេរោគល្អក្នុងក្រពះពោះវៀន និងជួយឲ្យយើងបត់ជើងបានទៀងទាត់ និងងាយស្រួល។<br>- មានវីតាមីន A, E, និងវីតាមីន B Complex<br>ចំពោះការទទួលទាន ត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាត ចិតជាចំណិតទាំងសំបក ឆុងជាមួយទឹកក្តៅ រួចទុកឲ្យត្រជាក់ល្មមទើបញ៉ាំ។ គួរញ៉ាំមុនអាហារពេលព្រឹក ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអាស៊ីតក្លរីទ្រិចពីក្រពះ។ ដូច្នេះវាអាចកាត់បន្ថយជំងឺរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ ដោយការឡើងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចក្នុងក្រពះ។ ញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាពេលព្រឹក អាចជម្រុញកោសិកាយើងឲ្យផលិតថាមពលបានច្រើនជាប្រចាំ មានកម្លាំង មិនសូវឃ្លាន មិនប្រឈមនឹងជំងឺធាត់ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយ ដែលកើតចេញពីជំងឺធាត់។<br><br>ជម្រើសរបស់អ្នក ដើម្បីសុខភាពអ្នក និងគ្រួសារអ្នក!</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក មានការដឹកជូន 3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក

mychamka

Black Peppercorn from Kampong Cham | 1kg

គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តកំពង់ចាម | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Black pepper from Kampong Cham is spicy, warm; contains a lot of vitamins, essential oils, piperin, alkaloids, starch, etc.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Use: Black pepper from Kampong Cham is used as a condiment to season meat. You can also sprinkle pepper on your dishes. That would help you to have better digestion.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Storage: Store in a cool, dry place and in a tightly closed container to avoid reducing the essential oil of pepper.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 1kg</p>

<p>គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តកំពង់ចាមមានកម្រិតហឹរខ្លាំង ហើយងំល្អ​ ដែលផ្ទុកទៅដោយេវីតាមីន សារធាតុប្រេង និងសារធាតុផ្សេងៗទៀត។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ប្រើប្រាស់: អាចយកទៅកិនទុកប្រឡាក់សាច់ ស្លសម្ល និងមុខម្ហូបជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្ថែមរសជាតិ និងក្លិនឈ្ងុយ<br><br data-cke-filler="true"></p><p>រក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ហើយស្ងួត និងបិទកំុឲ្យវាចូលខ្យល់ដើម្បីរក្សាសារធាតុប្រេង<br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទម្ងន់: 1គក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តកំពង់ចាម | 1គក មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គ្រាប់ម្រេចខ្មៅពីខេត្តកំពង់ចាម | 1គក

mychamka

Durian - The King of Fruit

ធូរេនម៉នថង សាច់ទឹកដោះគោ

mychamka

mychamka

<p>Durian is also known as the King of fruits. We transported them from our farm in Kampong Cham. What makes them different from other fruits is its large size and strong odor. Though its odor is not very appealing to some people, they are rich in vitamins and minerals which are good for our health.</p><p>We guarantee that the best durian will be distributed to our customers.&nbsp;</p>

<p>ធូរេនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្តេចនៃផ្លែឈើ ដោយសារតែរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ គួបផ្សំនឹងក្លិនដ៏ឈ្ងុយរបស់វា។ ជាប្រភេទ <strong>ធូរេនមុនថង សាច់ទឹកដោះគោ</strong> យើងធ្វើដឹកជញ្ជូនចេញពីកសិដ្ឋានរបស់យើងផ្ទាល់តែម្តង។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យធូរេនប្រភេទនេះខុសពីធូរេនដទៃទៀតគឺ វាមានសាច់មិនជ្រាយពេកទន់ល្មមសម្រាប់កាន់ញ៉ាំបាន មានគ្រាប់តូច និងក្លិនពិដោររបស់វា ធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំហើយ ចង់ញ៉ាំទៀត។ មិនត្រឹមតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏សំបូរទៅដោយវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង។&nbsp;</p><p>អ្នកនឹងទទួលបានធូរេនដែលល្អបំផុតសម្រាប់ទទួលទាន។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ធូរេនម៉នថង សាច់ទឹកដោះគោ មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ធូរេនម៉នថង សាច់ទឹកដោះគោ

mychamka

Natural Cashews - Half Nuts | 1kg

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Cambodia has been exported Cashew Nuts to many countries such as Vietnam, Korea, China, Russia, Peru, Myanmar, India, Italy, Hong Kong, Singapore and Malaysia. Due to the Coronavirus outbreak, trading between countries is restricted. Unsold Cashew Nuts increase. Many manufacturers have to stop operating. Many workers become unemployed. Understanding the situation, we want to give a hand to promote our local products. We are seeking for more local supports on this product so as to improve the crisis.</p><p>A single cashew contains about 21 percent protein, 46 percent fat, and 25 percent carbohydrates. What are cashews’ nutritional benefits?</p><ul><li>Improves bone and joint health</li><li>Relaxes nerves</li><li>Keeps skin and hair healthy</li><li>Aids in weight management</li></ul>

<p>កម្ពុជាធ្វើការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីយ៉ាងច្រើនទៅកាន់បណ្តាប្រទេសដូចជា វៀតណាម កូរ៉េ ចិន រ៉ុស្សី ប៉េរូ ភូមា ឥណ្ឌា អ៊ីតាលី ហុងកុង និងម៉ាឡេស៊ី។ ដោយសារតែមានជំងឺរាតត្បាតបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា ធ្វើឲ្យការនាំចេញនាំចូលមានការរឹតបន្តឹងរវាងប្រទេសទាំងនោះ ដែលជាហេតុនាំឲ្យកំណើនគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាច្រើនមិនបាននាំចេញ។ សហគ្រាសជាច្រើនត្រូវបានបិទ កម្មករខ្លះគ្មានចំណូល។ ពេលនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងជួយផ្សព្វផ្សាយ ជំរុញនូវផលិតផលក្នុងស្រុកនេះ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមចំណែកគាំទ្រផលិតផលកសិករខ្មែរនេះបានដែរ ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពប្រសើរឡើង។</p><p>ស្វាយចន្ទីមានប្រូតេអ៊ីនប្រហែល 21% ខ្លាញ់ 46% និងកាបូអ៊ីដ្រាត 25%។ ក្រៅពីនេះ តើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?</p><ul><li>ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់</li><li>សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ</li><li>ថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសក់</li><li>ជំនួយដល់តុល្យភាពទម្ងន់</li></ul>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក

mychamka

Natural Cashew Nuts - Big Size | 1kg

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ គ្រាប់ធំ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Cambodia has been exported Cashew Nuts to many countries such as Vietnam, Korea, China, Russia, Peru, Myanmar, India, Italy, Hong Kong, Singapore and Malaysia. Due to the Coronavirus outbreak, trading between countries is restricted. Unsold Cashew Nuts increase. Many manufacturers have to stop operating. Many workers become unemployed. Understanding the situation, we want to give a hand to promote our local products. We are seeking for more local supports on this product so as to improve the crisis.</p><p>A single cashew contains about 21 percent protein, 46 percent fat, and 25 percent carbohydrates. What are cashews’ nutritional benefits?</p><ul><li>Improves bone and joint health</li><li>Relaxes nerves</li><li>Keeps skin and hair healthy</li><li>Aids in weight management</li></ul>

<p>កម្ពុជាធ្វើការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីយ៉ាងច្រើនទៅកាន់បណ្តាប្រទេសដូចជា វៀតណាម កូរ៉េ ចិន រ៉ុស្សី ប៉េរូ ភូមា ឥណ្ឌា អ៊ីតាលី ហុងកុង និងម៉ាឡេស៊ី។ ដោយសារតែមានជំងឺរាតត្បាតបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា ធ្វើឲ្យការនាំចេញនាំចូលមានការរឹតបន្តឹងរវាងប្រទេសទាំងនោះ ដែលជាហេតុនាំឲ្យកំណើនគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាច្រើនមិនបាននាំចេញ។ សហគ្រាសជាច្រើនត្រូវបានបិទ កម្មករខ្លះគ្មានចំណូល។ ពេលនេះហើយដែលនាំឲ្យយើងជួយផ្សព្វផ្សាយ ជំរុញនូវផលិតផលក្នុងស្រុកនេះ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមចំណែកគាំទ្រផលិតផលកសិករខ្មែរនេះបានដែរ ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពប្រសើរឡើង។</p><p>ស្វាយចន្ទីមានប្រូតេអ៊ីនប្រហែល 21% ខ្លាញ់ 46% និងកាបូអ៊ីដ្រាត 25%។ ក្រៅពីនេះ តើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?</p><ul><li>ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់</li><li>សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ</li><li>ថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសក់</li><li>ជំនួយដល់តុល្យភាពទម្ងន់</li></ul>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ គ្រាប់ធំ | 1គក មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីធម្មជាតិ គ្រាប់ធំ | 1គក

mychamka

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!