ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg
ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg
គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
ខ្ទឹមសស្ងួត | 1kg
ឈុតថែរក្សាស្បែក | ព្យាបាលបញ្ហាក្លៀក និង ស្រ្កាប់លើដងខ្លួន
មាន់ស្រែធ្វើរួច(មានគ្រឿងក្នុង)
តែផ្កាម្ជូរព្រឹក
ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1គក
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក
បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 11

ចំនួននៅសល់៖ 880+

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 11

ចំនួននៅសល់៖ 880+

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

Steamed Cashew Big nut 240 | 1kg

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg

mychamka

mychamka

<p>A single cashew contains about 21 percent protein, 46 percent fat, and 25 percent carbohydrates. What are cashews’ nutritional benefits?</p><ul><li>Improves bone and joint health</li><li>Relaxes nerves</li><li>Keeps skin and hair healthy</li><li>Aids in weight management</li></ul>

<p>ស្វាយចន្ទីមានប្រូតេអ៊ីនប្រហែល 21% ខ្លាញ់ 46% និងកាបូអ៊ីដ្រាត 25%។&nbsp;</p><p>ក្រៅពីនេះ តើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?</p><ul><li>ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់</li><li>សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ</li><li>ថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសក់</li><li>ជំនួយដល់តុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ជំនួយបេះដូង</li><li>ប្រឆាំងជម្ងឺមហារីគ្រាប់ឈាម</li><li>ជំនួយគ្រាប់ភ្នែក</li><li>រក្សាតុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ប្រភពជាតិសរសៃ</li><li>ជួយឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាត</li></ul>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pure Organic Bee Comb | 1kg

ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>(We are working on this description)</p>

<p>កសិដ្ធានឃ្មុំសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ&nbsp;<br>1- ទីតាំង កសិដ្ធានសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរមានទីតាំងដើមក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ប៉ុន្តែឃ្មុំត្រូវការទឹកដមផ្កាធម្មជាតិ ដូច្នេះកសិដ្ធានតែងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកទីតាំងដែលមានផ្កាធម្មជាតិអោយសត្វឃ្មុំរស់នៅ។&nbsp;</p><p>2- ការចិញ្ចឹម ពួកយើងតែងមើលថែសត្វឃ្មុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ បន្តពូជសត្វឃ្មុំ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាសត្វឃ្មុំពិតជាមានសារសំខាន់ដល់គ្រប់ជីវិតនៅលើពិភពលោកទាំងមូល។&nbsp;</p><p>3- ការប្រមូលផល កសិដ្ធានសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរប្រមូលផលត្រឹម2រដូវកាលធំៗប៉ុណ្ណោះ គឺរដូវរំុហើយ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែ12 រហូតចុងខែ1 និងចាប់ពីចុងខែ3រហូតដើមខែ6។ ពួកយើងមានក្រុមការងារដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់រាល់ពេលប្រតិបត្តិការ។ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យជាចំបង។<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Delicious Fresh Cabbage Kimchi | 1kg

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Let's taste our new arrival Kimchi made by our amazing women in Phnom Penh who have been made delicious Kimchi and adjusted to the local taste.<br>We at Kokopon have tried and can confirm with you that it is really amazing. Do not believe us just yet and taste it yourself.<br>The price is from <strong>$5</strong> per Kilogram.<br>Follow the simple steps below to get it as we have limited stock:<br><br>- Book on this link.<br>- Get a call from the Kokopon team for delivery.<br><br>A Cambodian e-commerce platform focusing on local products and sustainability.<br>We have opened up new possibilities for Cambodian farmers and local producers to sell their products on <a href="http://kokopon.com/">kokopon.com</a> to customers who love health and want to support local products.</p>

<p>បញ្ចុះតម្លៃមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ដើម្បីកុំអោយជាន់គេ!&nbsp;<br>សាក់ភ្លក់ គីមឈីដែលផលិតដោយស្ត្រី មានអនាម័យ នឹងរសជាតិឆ្ងាញ់។ តាមបទពិសោធន៏ Admin គឺថាឆ្ងាញ់លិតមាត់តែម្តង!<br>ចឹងឪកាសក្នុងការភ្លក់បានមកដល់ហើយ គឺថាកូកូប៉ុនលក់ក្នុងតម្លៃដើម <strong>5$</strong>។<br>ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា៖<br><br>- ចុចបញ្ជាទិញ.<br>- អ្នកនឹងទទួលបានការខលពីក្រុមការងារ កូកូប៉ុន ដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំងដឹកជញ្ជូន.<br><br><strong>កូកូប៉ុន គឺជាផ្សារអេឡិចត្រូនិក របស់កម្ពុជាដែលផ្តោតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និង ភាពគង់យូរអង្វែង។</strong><br><strong>យើងបានបើកលទ្ធភាពថ្មីដល់ប្រជាកសិករខ្មែរ និងអ្នកផលិតក្នុងស្រុក សម្រាប់ការលក់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់ នៅលើគេហទំព័រ </strong><a href="http://kokopon.com/"><strong>kokopon.com</strong></a><strong> ទៅកាន់អតិថិជនដែលស្រលាញ់សុខភាព និងមានបំណង ជួយគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក។</strong></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Garlic | 1kg

ខ្ទឹមសស្ងួត | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Dried garlic from Mondulkiri, freshly grown by our Cambodian farmers</p>

<p>ខ្ទឹមសមកពី មណ្ឌលគិរីថ្មីៗ ដាំដុះដោយកសិករខ្មែរយើង</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្ទឹមសស្ងួត | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ខ្ទឹមសស្ងួត | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SKINCARE SET | Armpits Treatment & Body Scrub

ឈុតថែរក្សាស្បែក | ព្យាបាលបញ្ហាក្លៀក និង ស្រ្កាប់លើដងខ្លួន

mychamka

mychamka

<p><strong>Get the Skincare Set at only $20 for one </strong><a href="https://bit.ly/3h1W1ze"><i><strong>Ancient Alum Powder</strong></i></a><strong> (for armpit treatment) and one </strong><a href="https://bit.ly/2ME3Mld"><i><strong>Body Scrub</strong></i></a><strong>.</strong></p><blockquote><p>About <a href="https://bit.ly/3h1W1ze"><strong>Ancient Alum Powder</strong></a>:</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><a href="https://bit.ly/3h1W1ze"><strong>Ancient Alum Powder</strong></a> is an ancestral product that kills 99.9% of armpit bacteria, eliminates body odor, helps whiten armpits.<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>How to use:</strong></p><ul><li>Clean your armpits with water, dip your finger into the<strong> Ancient Alum Powder</strong> and apply it gently all over your armpits.</li><li>For armpits with strong odor, apply 2-3 times a day.</li><li>For very dark armpits, mix 1 teaspoon <strong>Ancient Alum Powder </strong>with 1 lemon juice. Apply the mixture on your armpits 3-4 times a week.​​ ​​Avoid using <strong>Ancient Alum Powder </strong>after shaving or tweezing.</li></ul><p><strong>Weight: 30g</strong></p></blockquote><p><br><br data-cke-filler="true"></p><blockquote><p><strong>About </strong><a href="https://bit.ly/2ME3Mld"><strong>Body Scrub</strong></a><strong>:&nbsp;</strong></p><p>[See more ិinformation in the link]</p><p><strong>Net: 500ml</strong></p></blockquote>

<p>ទទួលបានឈុតថែរក្សាស្បែកក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ ២០ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់<a href="https://bit.ly/3h1W1ze">ម្សៅសាច់ជូរលាបក្លៀក</a> (សម្រាប់ព្យាបាលក្លៀក) និង<a href="https://bit.ly/2ME3Mld">ស្រ្កាប់លាបខ្លួន</a>មួយ។<br><br><br data-cke-filler="true"></p><blockquote><p>អំពី<a href="https://bit.ly/3h1W1ze"><strong>ម្សៅសាជូរដូនតាខ្មែរ</strong></a>:</p><p><br>ជាផលិតផលពីដូនតា​ កំចាត់បាក់តេរីក្លៀក 99.9% បំបាត់ក្លិន​ខ្លួន​ ជួយអោយក្លៀកស​&nbsp;</p><p><strong>របៀបប្រេី៖</strong></p><p>លាបក្រោយពេលងូតទឹកហេីយ​ ដោយទុកអោយក្លៀកនៅសេីមតិចៗ​ យកចង្អុលដៃជ្រលក់ចូលក្រឡសាច់ជូ​រ​ លាបថ្នមៗពេញក្លៀក​មួយថ្ងៃមួយដង (សម្រាប់ក្លៀកមានក្លិនខ្លាំងអាចប្រេី1-2ដង)</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>*ចំណាំ៖ ប្រេីបានទាំងបុរស&amp;នារី​</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ទំងន់សុទ្ធ:&nbsp; ៣០​ ក្រាម</strong></p></blockquote><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p><br data-cke-filler="true"></p><blockquote><p>អំពី<a href="https://bit.ly/2ME3Mld"><strong>ស្រ្កាប់លាបខ្លួន</strong></a>:<br>[មើលពត៌មានបន្ថែមតាមតំណនេះ]</p><p><strong>ទំងន់សុទ្ធ: ៥០០ មល</strong></p></blockquote>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឈុតថែរក្សាស្បែក | ព្យាបាលបញ្ហាក្លៀក និង ស្រ្កាប់លើដងខ្លួន
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ឈុតថែរក្សាស្បែក | ព្យាបាលបញ្ហាក្លៀក និង ស្រ្កាប់លើដងខ្លួន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dressed Raw Chicken(With Digestive System)

មាន់ស្រែធ្វើរួច(មានគ្រឿងក្នុង)

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>យើងធ្វើការសហការជាមួយប្រជាជនក្នុងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីទទួលបានមាន់ស្រែដែលមានសុវត្ថិភាព និងគុណភាព ដោយមានការចិញ្ចឹមតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ<br><br>ទម្ងន់មាន់ចាប់ពី 1.2kg - 1.6kg</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មាន់ស្រែធ្វើរួច(មានគ្រឿងក្នុង)
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

មាន់ស្រែធ្វើរួច(មានគ្រឿងក្នុង)

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Roselle Tea

តែផ្កាម្ជូរព្រឹក

mychamka

mychamka

<p>Along with the amazing taste and does not contain any preservatives, <strong>Roselle Tea</strong> also has many benefits, such as:</p><ul><li>Helps reduce dry throat</li><li>Strengthen the immune system</li><li>Nourish the bile and liver system</li><li>Lower bad fats in the blood</li><li>Reduce diabetes, high blood pressure</li><li>Cardiovascular support</li></ul><p><strong>Net contains:</strong> 500 ml&nbsp;</p><p><strong>Note:</strong> Can be stored in the refrigerator for 7 days.</p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>មិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ហើយមិនមានដាក់សារធាតុរក្សាទុកនោះទេ <strong>តែម្ជូរព្រឹក</strong>មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដូចជា:</p><ul><li>ជួយកាត់បន្ថយអាការៈស្ងួត ក និង ស្លេស្ម</li><li>ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាង្គកាយ</li><li>បំប៉នដល់ប្រព័ន្ធទឹកប្រម៉ាត់ និងថ្លើម</li><li>បញ្ចុះខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាម</li><li>កាត់បន្ថយជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម លើសឈាម</li><li>ជំនួយដល់សសៃឈាមបេះដូង</li></ul><p><strong>ចំណុះ</strong> : 500មល<br><strong>ចំណាំ</strong>: អាចរក្សាទុកក្នុងទូរទឹកកកបានចំនួន7ថ្ងៃ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែផ្កាម្ជូរព្រឹក
លក់អស់
ផុតរដូវ

តែផ្កាម្ជូរព្រឹក

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Mango Slices | 1kg

ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Dried mango has a special taste from fresh mango, does not use chemical fertilizers that are harmful to health.&nbsp;<br>Order yours today at Kokopon.com.</p>

<p>ដំណាប់ស្វាយស្ងួត មានរសជាតិពិសេស មកពីស្វាយស្រស់មិនប្រើប្រាស់ជីគីមីដែលប៉ះដល់សុខភាព។​ បានញ៉ាំហើយ ពិតជាចង់ញ៉ាំទៀត។​&nbsp;<br>មានលក់ជាពិសេសតែនៅលើ Kokopon.com</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ចំណិតដំណាប់ស្វាយស្ងួត | 1គក

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Steamed Cashews - Half Nuts | 1kg

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Cambodia has been exported Cashew Nuts to many countries such as Vietnam, Korea, China, Russia, Peru, Myanmar, India, Italy, Hong Kong, Singapore and Malaysia. Due to the Coronavirus outbreak, trading between countries is restricted. Unsold Cashew Nuts increase. Many manufacturers have to stop operating. Many workers become unemployed. Understanding the situation, we want to give a hand to promote our local products. We are seeking for more local supports on this product so as to improve the crisis.</p><p>A single cashew contains about 21 percent protein, 46 percent fat, and 25 percent carbohydrates. What are cashews’ nutritional benefits?</p><ul><li>Improves bone and joint health</li><li>Relaxes nerves</li><li>Keeps skin and hair healthy</li><li>Aids in weight management</li></ul>

<p>គ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាត្រូវបានភ្ញៀវអន្តជាតិជាច្រើនចាត់ទុកជា ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ព្រោះគ្រាប់ធំជាងគេទូទាំងពិភពលោក ព្រមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាខុសប្លែកពីគេ។ ជាអកុសលវាបែរជាមិនត្រូវបាន គេដឹងពីគុណតម្លៃដ៏អស្ចារ្យរបស់វាទៅវិញ ដោយសារតែ 97% នៃការប្រមូលផលគ្រាប់ឆៅត្រូវបានលក់ទៅក្រៅប្រទេស។&nbsp;<br>ដើម្បីអោយប្រជាជនខ្មែរមានឪកាសបរិភោគនូវផលិតផលដ៏វិសេសវិសាលគឺគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជា 100% កូកូប៉ុនសូមណែនាំនូវប្រភេទមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖<br><br>តើអ្នកអាចហូបគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានប៉ុន្មានប្រភេទ?<br>1. ប្រភេទចំហុយ<br>- បើជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់ខ្មែរ វាមានរសជាតិទឹកដោះគោតិចៗ ផ្អែមតិចៗ នឹងមិនស្រួយទេនៅពេលទំពា។<br>- មានជាតិប្រេងខ្ពស់ ហើយភាគច្រើនមិនមានសម្បកទេ មានពណ៏សព្រឿងៗ មិនសស្លែត មានអ្នកចូលចិត្តពិសារខ្លះហៅវាថា "គ្រាប់ឆៅ" តែតាមពិតវាត្រូវបានចំហុយអោយឆ្អិន៧០% នៅក្នុងម៉ាស៊ិនដើម្បីកំចាត់អាស៊ីតដែលចេញពីសម្បកខាងក្រៅ។<br>- អតិថិជនរបស់កូកូប៉ុនច្រើនទិញវាយកមកពិសាភ្លាមៗ ធ្វើម្ហូប(ប្រភេទឆា) ធ្វើជាទឹកកាឡុកឬទឹកគ្រាប់ស្វាយចន្ទី (Cashew nut milk/shake)។<br>- ប្រភេទចំហុយនេះពេញនិយមណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី 35ឆ្នាំឡើង ឬអ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណ។<br>- តម្លៃ 1គីឡូក្រាម = 13 ដុល្លារ<br>- មើលពីរូបរាង សារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងការបញ្ជាទិញ <a href="https://bit.ly/Cashews-big-size">https://bit.ly/Cashews-big-size</a><br>2. ប្រភេទលីងមានសម្បក<br>- ភាគច្រើនគេលីងវាជាមួយអំបិលតិចៗ ដើម្បីបន្លែមរសជាតិ ហើយមានសម្បកស្តើងៗមកជាមួយ។ នៅពេលទំពាវាផ្តល់នូវរសជាតិស្រួយ ឈ្ងុយ នឹងផ្អែមតិចៗ។<br>- ប្រភេទនេះភាគច្រើនគេយកវាមកញ៉ាំលេងបែបអាហារសម្រន ឬអាហារសម្រកទំងន់ ហើយពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យ។&nbsp;<br>- មានក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនជាច្រើនប្រមូលទិញសម្បកស្រួយៗនេះយកទៅធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ផលិតផលសំអាងរបស់ពួកគេ ព្រោះពួកគេបានស្រាវជ្រាវថាសម្បកស្តើងៗនោះសំបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹម និងផ្តល់ជាតិប្រេងដល់សុខភាពស្បែកបានខ្ពស់។<br>- តម្លៃ 1គីឡូក្រាម = 12 ដុល្លារ<br>- មើលពីរូបរាង សារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងការបញ្ជាទិញ <a href="https://bit.ly/3N1o15o">https://bit.ly/3N1o15o</a><br>3. ប្រភេទលីងអត់សម្បក<br>- ជួនកាលគេលីងវាដោយដាក់អំបិលតិចៗ តែភាគច្រើនមិនមានទេជាពិសេសនៅលើផ្សារកូកូប៉ុន<br>- រសជាតិរបស់វាក៏មិនមានអ្វីខុសផ្លែកខ្លាំងពីប្រភេទទី2ដែរ។ គេពេញនិយមយកវាទៅកិនអោយឡើងប្រងដើម្បីធ្វើជាប៊រ (Cashew butter) សម្រាប់ពិសាជាមួយនំប៉័ងនៅពេលព្រឹក។<br>- ប្រភេទលីងអត់សម្បកនេះពេញនិយមខ្លាំងក្នុងចំនោមប្រជាជនខ្មែរគ្រប់វ័យ ឬក្នុងតំបន់អាស៊ីជារួម។<br>- តម្លៃ 1គីឡូក្រាម = 13.5 ដុល្លារ<br>- មើលពីរូបរាង សារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងការបញ្ជាទិញ <a href="https://bit.ly/Roastedcashew">https://bit.ly/Roastedcashew</a><br><br>គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជាកាដូដ៏ថ្លៃថ្នូសម្រាប់អ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក ព្រោះតែគុណសម្បត្តិដ៏លើសលប់របស់វា ហើយកូកូប៉ុនបានវេចខ្ចប់បឹតយកខ្យល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានានូវគុណភាព និងរសជាតិ។ ពួកយើងលក់តែគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់ខ្មែរពិតៗ ប្រមូលផលក្នុងរដូវកាលថ្មីបំផុត និងតម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។</p><p>ក្រៅពីនេះ តើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?</p><ul><li>ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់</li><li>សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ</li><li>ថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសក់</li><li>ជំនួយដល់តុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ជំនួយបេះដូង</li><li>ប្រឆាំងជម្ងឺមហារីគ្រាប់ឈាម</li><li>ជំនួយគ្រាប់ភ្នែក</li><li>រក្សាតុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ប្រភពជាតិសរសៃ</li><li>ជួយឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាត<br><br>តើអ្នកចូលចិត្តគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែរឬទេ? បើចូលចិត្តតើវាជាប្រភេទណា?<br><br>🔴 ព័ត៌មានបន្ថែម:<br>🌐 <a href="http://kokopon.com/">Kokopon.com</a><br>📢 Telegram channel:<br>📥 <a href="http://t.me/kokoponkh">t.me/kokoponkh</a><br><br>098 651 551/ 085 556 652<br>#HealthySnack #Cahsewnut #ស្វាយចន្ទី #Cashew</li></ul>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយ គ្រាប់មួយចំហៀង | 1គក

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Brighten Your Dishes with Chili Flakes - 80g Jar

បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម

mychamka

mychamka

<p>Brighten your flavour in dishes! Sprinkle some on your eggs or toast in the morning, or on any type of dishes actually. As long as you wish to have. The kick of heat in the chilli flakes does wonders for your appetite. Vitamin A in Chili Flakes is also good for your immune system as it helps keep your immune system healthy and strong.</p>

<p>បន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀតជាមួយម្ទេសហុយៗ។ អាចញ៉ាំបានជាមួយមុខម្ហូបច្រើន ដូចជា នំបញ្ចុក ពងទា ស៊ុប ឬ មុខម្ហូបជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត។ វាមានផ្ទុកវីតាមីន អេ ដែលជាជំនួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ជួយដល់រាង្គកាយអ្នក។&nbsp;</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម
3 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតរដូវ

បន្ថែមរសជាតិមុខម្ហូបជាមួយ ម្ទេសហុយៗ - ក្រឡ 80ក្រាម

mychamka

$2.00/ក្រឡ 25% Off
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!