ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ត្រីតាអោតឆ្អើរ រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា | 10 ចង្កាក់
គីមឈីខ្មែរ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា | 1គក
សៀមរាប: សាច់ជ្រូកផាត់ រសជាតិឆ្ងាញ់ | 1kg
ល្ហុងល័ក្ខ ផ្អែមឆ្ងាញ់ | 1គក
ឆ្ងាញ់ៗ | សាច់ក្រកគោពិសេសអ្នកសៀមរាប
ឆ្ងាញ់ៗ | សាច់ក្រកជ្រូកពិសេសលេខ២ អ្នកសៀមរាប
ជីធម្មជាតិ បាយអូគ្រិន | 5 លីត្រ
ជីធម្មជាតិ បាយអូគ្រិន | 1 លីត្រ
អង្ករផ្កាម្លឹះ អ្នកខេត្តបាត់ដំបង | 50គក
អង្ករសែនក្រអូប អ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ | 50គក
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 159

ចំនួននៅសល់៖ 19290+

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 159

ចំនួននៅសល់៖ 19290+

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Cambodian Fresh Lemongrass | 1kg

គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Fresh lemongrass grown by Cambodian farmers are good for cooking or drying and then drinking as a tea, good for people with a cold or a bad mood.</p>

<p>គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ ដាំដុះដោយកសិករខ្មែរ ល្អសម្រាប់យកទៅធ្វើជាម្ហូបផ្សេងៗ ឬហាលអោយស្ងួតរួចយកវា​ញ៉ាំជា​​​ទឹកតែក៏បាន ល្អសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្តាសាយ ឬអារម្មណ៏មិនល្អ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក

mychamka

Kampot: Fresh Durian | 1kg

កំពត: ធូរេនស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Durian is also known as the King of fruits. We transported them from our farm in Kampong Cham. What makes them different from other fruits is its large size and strong odor. Though its odor is not very appealing to some people, they are rich in vitamins and minerals which are good for our health.</p><p>We guarantee that the best durian will be distributed to our customers.&nbsp;</p>

<p>ទុរេនកាត់បណ្តេីរៗហេីយ អាចកុម្ម៉ង់បានណា ឬមកទិញដល់ចម្ការក៏បាន រាល់ការកុម្ម៉ង់បេីមាន សាប ស្អុយ ខ្ចី ធានាដូរជូនវិញគ្រប់ចំនួន</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កំពត: ធូរេនស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
5 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

កំពត: ធូរេនស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក

mychamka

Cambodian Plai Powder | 1kg

ម្សៅពន្លៃខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅពន្លៃខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្សៅពន្លៃខ្មែរ | 1គក

mychamka

Cambodian Fresh Honey | 1kg

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>បងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ មិនទិញវត្ថុធាតុដើមពីទីផ្សារ គ្មានប្រភពច្បាស់នោះទេ ជាប្រភេទធម្មជាតិ 100% ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ | 1គក
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ | 1គក

mychamka

Cambodian Ginger Powder | 1kg

ម្សៅខ្ញីខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅខ្ញីខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្សៅខ្ញីខ្មែរ | 1គក

mychamka

Cambodian Tumeric Powder | 1kg

ម្សៅរមៀតខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅរមៀតខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្សៅរមៀតខ្មែរ | 1គក

mychamka

Battambong: Grapefruit | 1pcs

បាត់ដំបង: ក្រូចថ្លុងចម្ការអូរខ្ជាយ | 1ផ្លែ

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ក្រូចថ្លុងចម្ការអូរខ្ជាយខេត្តបាត់ដំបង រសជាតិឆ្ងាញ់ មិនហាង ដាំដុះដោយកសិករខ្មែរ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បាត់ដំបង: ក្រូចថ្លុងចម្ការអូរខ្ជាយ | 1ផ្លែ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

បាត់ដំបង: ក្រូចថ្លុងចម្ការអូរខ្ជាយ | 1ផ្លែ

mychamka

Cambodian Sweet Potatoes | 1kg

ដំឡូងជ្វា កសិករខ្មែររសជាតិផ្អែម | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ដំឡូងជ្វាដែលដាំដុះដោយកសិករខ្មែរ តាមបែបលក្ខណៈធម្មជាតិ មានរសជាតិផ្អែមពិសេស ដែលអ្នកទាំងអស់អាចរកពិសាបាន</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ដំឡូងជ្វា កសិករខ្មែររសជាតិផ្អែម | 1គក
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ដំឡូងជ្វា កសិករខ្មែររសជាតិផ្អែម | 1គក

mychamka

Siem Reap: Special Pork Sausage #1

ឆ្ងាញ់ៗ | សាច់ក្រកជ្រូកពិសេសលេខ១ អ្នកសៀមរាប

mychamka

mychamka

<p>Cambodian sausages at special prices and delivery service throughout Phnom Penh and 25 provinces across the country. Delicious Cambodian sausages, local flavors, best-selling and famous, and choose only good meat will be high quality. The right ingredients to maintain the taste and quality. Focus on health and food hygiene to the standard. Guaranteed quality, no chemicals that are harmful to health, delicious to eat and want to eat more.</p>

<p>សាច់ក្រកកម្ពុជាក្នុងតំលៃពិសេសហើយផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនជូនដល់ផ្ទះទូទាំងក្រុងភ្នំពេញនិង ២៥ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស។&nbsp;<br>ឆ្ញាញ់ៗសាច់ក្រកម្ពុជា រសជាតិប្រចាំតំបន់លក់ដាច់ជាងគេនិងល្បីល្បាញ ហើយជ្រើសរើសយកតែសាច់ល្អនឹងមានគុណភាពខ្ពស់។<br>មានការកំណត់គ្រឿងផ្សំត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សានូវរស់ជាតិនិងគុណភាព។<br>ផ្ដោតចម្បងទៅលើសុខភាពនិងអនាម័យចំណីអាហារទៅតាមស្ដងដា។<br>ធានាលើគុណភាពនឹងគ្មានសារធាតុគីមីដែលបំផ្លាញដល់សុខភាព។<br>រស់ជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ញាំហើយចង់ញាំទៀត។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឆ្ងាញ់ៗ | សាច់ក្រកជ្រូកពិសេសលេខ១ អ្នកសៀមរាប
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឆ្ងាញ់ៗ | សាច់ក្រកជ្រូកពិសេសលេខ១ អ្នកសៀមរាប

mychamka

Jack Fruit Chips | 1kg

ខ្នុរក្រៀម | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្នុរក្រៀម | 1គក
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ខ្នុរក្រៀម | 1គក

mychamka

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!