ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

គីមឈីត្រសក់ឆ្ងាញ់លេខមួយ | 1kg
ពោធិ៏សាត់៖ ត្រីងៀតរ៉ស់ ស្ងួតល្អ ប្រលាក់ឆ្ងាញ់​ | 1kg
ចំណិតដំណាប់ស្វាយ | 250ក្រាម
កំពង់ចាម៖ ល្ហុងផ្អែមធម្មជាតិ​ | 1kg
សាវម៉ាវបែកអន្លូង ថ្មីៗ ស្រស់ៗ​ | 1kg
ខ្ទឹមបារាំង ស្រស់ៗបន្ទាយមានជ័យ​ | 1kg
តាកែវ៖ ឪឡឹកលឿងផ្អែមស្រស់ មានរសជាតិឆ្ងាញ់​ | 1kg
ដំណាប់ខ្វិត ឆ្ងាញ់ពិសេស​ | 250g
ផ្លែក្រូចពោធិសាត់លឿង ផ្អែមពិសេស​ | 1kg
ដំឡូងបារាំង ខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1kg
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 229

ចំនួននៅសល់៖ 26840+

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 229

ចំនួននៅសល់៖ 26840+

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

Delicious Fresh Cabbage Kimchi | 1kg

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Let's taste our new arrival Kimchi made by our amazing women in Phnom Penh who have been made delicious Kimchi and adjusted to the local taste.<br>We at Kokopon have tried and can confirm with you that it is really amazing. Do not believe us just yet and taste it yourself.<br>The price is from <strong>$5</strong> per Kilogram.<br>Follow the simple steps below to get it as we have limited stock:<br><br>- Book on this link.<br>- Get a call from the Kokopon team for delivery.<br><br>A Cambodian e-commerce platform focusing on local products and sustainability.<br>We have opened up new possibilities for Cambodian farmers and local producers to sell their products on <a href="http://kokopon.com/">kokopon.com</a> to customers who love health and want to support local products.</p>

<p>បញ្ចុះតម្លៃមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ដើម្បីកុំអោយជាន់គេ!&nbsp;<br>សាក់ភ្លក់ គីមឈីដែលផលិតដោយស្ត្រី មានអនាម័យ នឹងរសជាតិឆ្ងាញ់។ តាមបទពិសោធន៏ Admin គឺថាឆ្ងាញ់លិតមាត់តែម្តង!<br>ចឹងឪកាសក្នុងការភ្លក់បានមកដល់ហើយ គឺថាកូកូប៉ុនលក់ក្នុងតម្លៃដើម <strong>5$</strong>។<br>ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា៖<br><br>- ចុចបញ្ជាទិញ.<br>- អ្នកនឹងទទួលបានការខលពីក្រុមការងារ កូកូប៉ុន ដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំងដឹកជញ្ជូន.<br><br><strong>កូកូប៉ុន គឺជាផ្សារអេឡិចត្រូនិក របស់កម្ពុជាដែលផ្តោតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និង ភាពគង់យូរអង្វែង។</strong><br><strong>យើងបានបើកលទ្ធភាពថ្មីដល់ប្រជាកសិករខ្មែរ និងអ្នកផលិតក្នុងស្រុក សម្រាប់ការលក់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់ នៅលើគេហទំព័រ </strong><a href="http://kokopon.com/"><strong>kokopon.com</strong></a><strong> ទៅកាន់អតិថិជនដែលស្រលាញ់សុខភាព និងមានបំណង ជួយគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក។</strong></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Spue Province - Fresh Eggplant Thpong Community | 1kg

កំពង់ស្ពឺ - ត្រប់វែងធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Natural​ grow Long Eggplant, very long and amazing taste.</p>

<p>ត្រប់វែងធម្មជាតិពិតៗសុវត្ថិភាពរស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ផ្លែវែងៗធំៗល្អ ជាតិណាស់បងប្អូន​។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កំពង់ស្ពឺ - ត្រប់វែងធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

កំពង់ស្ពឺ - ត្រប់វែងធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Spue Province - Fresh Cucumber Thpong Community | 1kg

កំពង់ស្ពឺ - ត្រសក់ធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Cucumber, freshly harvested, fresh, natural, guaranteed sweet and delicious.</p>

<p>ត្រសក់អ្នកស្រុកថ្ពង ប្រមូលផលមកថ្មីៗ​ ធានាសុវត្ថិភាពធម្មជាតិពិតៗ បេះកាត់ទងស្រស់ៗ​រក្សាទុកបានយូរ ទំហំតូចល្មមបរិមាណ១៥ផ្លែក្នង១គីឡូក្រាម រស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់​ជាប់ចិត្ត</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កំពង់ស្ពឺ - ត្រសក់ធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

កំពង់ស្ពឺ - ត្រសក់ធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Phnom Srouch - Peeled Tamarind | 1kg

ស្រុកភ្នំស្រួច - អំពិលទុំ បកហើយស្អាត | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Tamarind from our farmer in Phnom Srouch, very clean, good hygienic taste, sour and delicious</p>

<p>អំពិលទុំ បកហើយស្អាតមានអនាម័យល្អ រស់ជាតិវិញជូរជ្រះល្មមឆ្ងាញ់</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រុកភ្នំស្រួច - អំពិលទុំ បកហើយស្អាត | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រុកភ្នំស្រួច - អំពិលទុំ បកហើយស្អាត | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Cham - Fresh Man Thorng Durian | 1kg

កំពង់ចាម - ទុរេនម៉ាន់ថងសាច់ទឹកដោះគោស្ងួត | 1kg

mychamka

mychamka

<p>👉 Farm at Kampong Cham povince<br>👉 Durian trees 23 years old with 100% fresh 💯</p>

<p>👉ចំការនៅកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំ&nbsp;<br>👉ទុរេនដេីមចាស់អាយុ 23 ធានាសុទ្ធ💯</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កំពង់ចាម - ទុរេនម៉ាន់ថងសាច់ទឹកដោះគោស្ងួត | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

កំពង់ចាម - ទុរេនម៉ាន់ថងសាច់ទឹកដោះគោស្ងួត | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fresh Choysum | 1kg

ស្ពៃចង្កឹះ ស្រស់ៗ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Choy sum is an excellent source of calcium, iron, and vitamins A and C, which are antioxidants that can help boost the immune system and protect the body against cell damage. It also contains fiber to help increase digestion and contains folic acid and potassium. Choy sum is juicy, tender, and crunchy with a sweet, sometimes bitter taste. Depending on the age of the plant, the young stems tend to be sweeter while more mature stems bear a stronger, more pungent flavor. Choy sum is available year-round.</p>

<p>ស្ពៃចង្កិះឬស្ពៃឆៃស៊ីមគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិកាល់ស្យូម ជាតិដែក និងវីតាមីន A និង C ដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ដែលអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ និងការពាររាងកាយពីការខូចខាតកោសិកា។ វាក៏មានជាតិសរសៃ ដើម្បីជួយបង្កើនការរំលាយអាហារ និងមានអាស៊ីតហ្វូលិក និងប៉ូតាស្យូមផងដែរ។ យើងអាចយកស្ពៃចង្កិះនេះទៅធ្វើម្ហូបបានជាច្រើនមុខដូចជា ឆាជាមួយប្រេងខ្យងខ្ទឹមស ឆាស្ពៃចង្កិះជាមួយតៅហ៊ូខ្ទឹមសក៏បានដែរ ស្ពៃឆៃស៊ីមមានជាតិជូរបន្តិច ទន់ស្រួយ ជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែម ជួនកាលជូរចត់។ អាស្រ័យលើអាយុរបស់វា ដើមដែលខ្ចីមានរសជាតិផ្អែម ខណៈដែលដើមចាស់ៗមានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាង។ យើងក៏អាចរកស្ពៃនេះញ៉ាំបានពេញមួយឆ្នាំពេញដោយមិនចាំបាច់គិតពីរដូវកាលផងដែរ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្ពៃចង្កឹះ ស្រស់ៗ | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្ពៃចង្កឹះ ស្រស់ៗ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fresh Bokchoy | 1kg

ស្ពៃតឿ ស្រស់ៗ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Bok Choy is a type of cabbage that can be called many kinds, such as kale or dwarf cabbage or Chinese cabbage (Bok Choy). This cabbage can be cooked with soup, can be used to fried oyster source, fried with eggs, in addition, we can also take kale cabbage to put in the frog stew. Also, in terms of taste, it is amazing. Do you know the benefits of this cabbage? Bok Choy cabbage is full of natural sources of nutrients, including potassium, folic acid, composed of B vitamins, which are essential for pregnant women. It is necessary for pregnant women to eat a lot of cabbage without harming the unborn child. Vitamin C is often found in fruits, but vitamin C is also found in cabbage. It can help the skin and prevent other infections. Cabbage is low in carbohydrates, people who are losing weight can eat without fear of obesity or affect weight loss and Good for health.</p>

<p>​ស្ពៃ​តឿជាស្ពៃម៉្យាង​ដែល​គេ​អាច​ហៅ ​បាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ដូច​ជា​ស្ពៃ​ជើង​ទា ឬស្ពៃតឿ ឬក៏ស្ពៃ​ចិន (Bok Choy)។ ស្ពៃ​នេះ​គេ​អាច​យក​ទៅ​ចម្អិន​ជាមួយ​ស៊ុប អាច​យក​ទៅ​ឆា​ប្រេង​ខ្យង ឆាពងទា លើសពីនេះទៅទៀតយើងក៏អាចយកស្ពៃតឿដើម្បីដាក់នៅក្នុងខកង្កែបបានផងដែរ បើនិយាយពី​រស់​ជាតិវិញ​ឆ្ងាញ់​ម៉ាអេមតែម្តង តើ​អ្នក​ដែល​បាន​ដឹង​ពី​អត្ថ​ប្រយោជន៍​របស់​ស្ពៃ​នេះ​ដែរ​ឬទេ? ស្ពៃតឿពោរពេញទៅដោយប្រភពជីវជាតិនៃ​ធម្មជាតិ​ពិតៗ ហើយ​នៅ​ក្នុង​នោះ​ក៏មាន​ជាតិ​ប៉ូតា​ស្យូម​ អាស៊ីតហ្វូលិកនេះផ្សំឡើងពីវីតាមីន B ដែលជាវីតាមីនដែលស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​ត្រូវ​ការ​ជា​ចាំ​បាច់ ដូច​នេះ​ស្រ្តី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​អាច​ទទួល​ទាន​ស្ពៃ​នេះ​ឲ្យ​ច្រើនក៏​មិន​ប៉ះ​ពា​ល់ដល់​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃដែរ។ គេតែងតែឃើញវីតាមីន C ភាគច្រើនមាននៅ​ក្នុង​ផ្លែ​ឈើ ប៉ុន្តែ​វី​តាមីន C នេះក៏​មាន​នៅ​ក្នុង​ស្ពៃ​នេះ​ដែរ។ វា​អាច​ជំនួយ​ដល់​ស្បែក និង​ការពារ​មិន​ឲ្យ​ងាយ​ឆ្លង​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​បាន​ទៀតផង។ ស្ពៃនេះមានជាតិកាបូនអ៊ីដ្រូតិចតួច អ្នកដែល​កំពុង​សំរក​ទំងន់​អាច​ទទួល​ទាន​បាន ដោយ​ពុំ​ភ័យ​ខ្លាច​ធ្វើ​ឲ្យធាត់ ឬ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​សំរក់​ទំងន់​ និង​ល្អ​សំរាប់​សុខ​ភាព​ទៀត​ផង។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្ពៃតឿ ស្រស់ៗ | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្ពៃតឿ ស្រស់ៗ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Special Baffalo Jerky | 500g

ងៀតក្របីស្រែ ឆ្ងាញ់ពិសេស | 500g

mychamka

mychamka

<p>Fresh, well-dried, product is from Khmer farmer.&nbsp;<br>Best for evening gatherings.</p>

<p>ងៀតក្របីស្រែ ថ្មីៗ ស្ងួតល្អ ផលិតផលកសិករខ្មែរ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស បានញ៉ាំហើយពិតជាចង់ញ៉ាំ​ទៀត&nbsp;<br>ល្អបំផុតសម្រាប់ការជួបជុំពេលល្ងាច។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ងៀតក្របីស្រែ ឆ្ងាញ់ពិសេស | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ងៀតក្របីស្រែ ឆ្ងាញ់ពិសេស | 500g

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambang Lime | 1kg

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Lemon by Phnom Proek, which used to be a big supplier for hotels in Siem Reap, has been in demand for a long time until the beginning of 2020 due to the Covid-19 outbreak, which severely affected the hospitality sector and the number of orders from all the big guests are down, and not only are the incomes of many of the workers associated with the citrus harvest almost gone.<br><br>Kokopon will work closely with lemon growers in Phnom Proek district, Battambang province to find markets and promote local products. All of your orders are a strong motivation for them to continue to grow crops that do not affect the health of consumers.<br><br>Please join us in the mission to promote Cambodian products and stabilize our national economy !!<br><br>The benefits of lemon:<br>Lemon is the only food on earth that has a sour taste but can be eaten to neutralize the acid in the human body. It neutralizes stomach acid, all acids in the blood, such as lactic acid, uric acid and other acids from digestion and energy production.<br>The acidic environment can be harmful to human health because it disturbs all organs to perform their functions smoothly, but this acidic environment can be neutralized by citric acid.<br>- Lemons, which are rich in vitamin C, help neutralize free radicals that result from poor diet and poor energy production. If left untreated, free radicals can lead to premature aging and deterioration of physical and mental health.<br>- Lemon contains bioflavonoids that help prevent atherosclerosis or atherosclerosis, which causes high blood pressure.<br>- Lemon contains 22 anti-cancer substances<br>- There are many important anti-aging substances, especially beta-carotene, xanthine, and lutein, which are more than 10 micrograms to 20 micrograms per 100g, and most of them are found in lemon peel.<br>- Contains electrolytes such as potassium and sodium, which are important for heart movement and overall bodily functions.<br>- Rich in minerals such as magnesium, iron, calcium, and zinc. These minerals are very important for sustaining life and quality of life.<br>- 100grams contains 10 grams of sugar, equivalent to 1 teaspoon of sugar, 1 gram of meat and 0.3 grams of fat.<br>- Contains fiber that helps us digest food well, helps nourish germs in the stomach and intestines and helps us to urinate regularly and easily.<br>- Contains Vitamin A, E, and Vitamin B Complex</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>For eating, wash with clean water, cut into pieces, boil with hot water and leave to cool enough to eat. Eat before breakfast because it can reduce the release of chloric acid from the stomach. Therefore, it can reduce chronic gastritis by increasing the amount of chloric acid in the stomach. Drinking lemon juice in the morning can stimulate our cells to produce more energy on a regular basis, have more energy, less hunger, less risk of obesity and reduce the effects of obesity.</p>

<ul><li>ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង</li><li>មិនមានគ្រាប់ ទឹកច្រើន មានក្លិនក្រអួនក្រូចឆ្មាខ្លាំង</li><li>ដាំតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា មិនមានសារធាតុគីមី មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។</li></ul><p>#ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ដែលធ្លាប់តែមានសណ្ឋាគារតូចធំ នៅខេត្តសៀមរាបកម្ម៉ងទិញអស់ៗ​ ជាយូរមកហើយនោះ រហូតដល់ដើមឆ្នាំ ២០២០ ដោយសារមេរោគរីកត្បាត Covid-19 ធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយចំនួនបញ្ជាទិញ ពីសំណាក់ភ្ញៀវធំៗទាំងអស់ក៏ធ្លាក់ចុះរហូតលែងមាន មិនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រាក់ចំនូលរបស់កម្មករជាច្រើននាក់ដែលប្រាស្រ័យទៅនិងការប្រមូលផលផ្លែក្រូចឆ្មានេះស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង។<br><br>Kokopon និងចូលរួមយ៉ាងមុតម៉ាំជាមួយប្រជាកសិករដាំក្រូចឆ្មា នៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ និងលើកស្ទួយផលិតផលនៅក្នុងស្រុកមួយនេះ។ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា គឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់គាត់អោយបន្តដាំដុះដំនាំដែលមិនប៉ះពាល់ដល់់សុខភាពអ្នកបរិភោគ។&nbsp;<br><br>សូមអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងបេសកកម្មលើកស្ទួយផលិតផលខ្មែរ និងស្ថេរភាពសេដ្ជកិច្ចជាតិយើង!!<br><br>អត្ថប្រយោជន៏របស់ផ្លែក្រូចឆ្មា៖<br>ក្រូចឆ្មាជាអាហារតែមួយគត់នៅលើផែនដីនេះ ដែលមានរសជាតិជូរ ប៉ុន្តែញ៉ាំទៅអាចបន្សាបអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សសត្វបាន។ វាបន្សាបទាំងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចក្នុងក្រពះ អាស៊ីតគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឈាមដូចជាអាស៊ីតឡាក់តិច អាស៊ីតអ៊ុយរិច និងអាស៊ីតដទៃទៀត ដែលកើតចេញពីការរំលាយអាហារ និងការផលិតឋាមពល។<br>បរិស្ថានអាស៊ីត អាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពមនុស្ស ព្រោះវារំខានសរីរាង្គទាំងអស់មិនឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយរលូន ប៉ុន្តែបរិស្ថានអាស៊ីតនេះ អាចត្រូវបានបន្សាបដោយក្រូចឆ្មា។<br>- ក្រូចឆ្មាដែលសំបូរទៅដោយវីតាមីនសេ ជួយបន្សាប ហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ដែលកើតចេញពីការញ៉ាំចំនីអាហារ ការចំអិនមិនត្រឹមត្រូវ និងកើតចេញពីការផលិតថាមពលក្នុងរាងកាយ។ បើមិនបន្សាបជាតិ ហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់ ធ្វើឲ្យមនុស្សឆាប់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមសុខភាពរាងកាយ និងប្រាជ្ញាស្មារតី។<br>- ក្រូចឆ្មាមានជាតិ Bioflavonoid ជួយការពារសរសៃឈាមកុំឲ្យសិករិចរិល ឬក្រិនដែលបណ្តាលឲ្យឡើងសម្ពាធឈាម។<br>- ក្រូចឆ្មាមានសារជាតិប្រឆាំងនឹងមហារីក២២មុខ<br>- មាន សារជាតិ ប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ សំខាន់ៗជាច្រើន ពិសេសគឺពពួក បេតាការ៉ូទែន, ក្សាន់ទីន, និងលូតេអ៊ីន ដែលវាមានពីជាង១០ មីក្រូក្រាម ទៅ២០មីក្រូក្រាម ក្នុងក្រូចឆ្មា១ខាំ ហើយភាគច្រើនវាមាននៅក្នុងសំបកនៃក្រូចឆ្មា។<br>- មានពពួក អេឡិចត្រូលីត ដូចជា ប៉ូតាស្យ៉ូម និងសូដ្យូម ដែលសំខាន់សម្រាប់ចលនាបេះដូង និងមុខងាររាងកាយទាំងមូល។<br>- មានពពួករ៉ែ ដូចជា ម៉ាញ៉េស្យូម, ជាតិដែក, កាល់ស្យូម, និងសង្កសីតិចតួចដែរ។ សារធាតុរ៉ែទាំងនេះ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត និងគុណភាពជីវិតគ្រប់យ៉ាង។<br>- មានអាហារថាមពល ក្នុងក្រូចឆ្មា១ខាំ មានស្ករ១០ក្រាម គឺស្មើនឹងស្ករ១ស្លាបព្រាបាយ, មានជាតិសាច់១ក្រាម និងខ្លាញ់០.៣ក្រាម។<br>- មានជាតិសរសៃ ដែលធ្វើឲ្យយើងរំលាយអាហារបានល្អ ជួយចិញ្ចឹមមេរោគល្អក្នុងក្រពះពោះវៀន និងជួយឲ្យយើងបត់ជើងបានទៀងទាត់ និងងាយស្រួល។<br>- មានវីតាមីន A, E, និងវីតាមីន B Complex<br>ចំពោះការទទួលទាន ត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាត ចិតជាចំណិតទាំងសំបក ឆុងជាមួយទឹកក្តៅ រួចទុកឲ្យត្រជាក់ល្មមទើបញ៉ាំ។ គួរញ៉ាំមុនអាហារពេលព្រឹក ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអាស៊ីតក្លរីទ្រិចពីក្រពះ។ ដូច្នេះវាអាចកាត់បន្ថយជំងឺរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ ដោយការឡើងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចក្នុងក្រពះ។ ញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាពេលព្រឹក អាចជម្រុញកោសិកាយើងឲ្យផលិតថាមពលបានច្រើនជាប្រចាំ មានកម្លាំង មិនសូវឃ្លាន មិនប្រឈមនឹងជំងឺធាត់ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយ ដែលកើតចេញពីជំងឺធាត់។<br><br>ជម្រើសរបស់អ្នក ដើម្បីសុខភាពអ្នក និងគ្រួសារអ្នក!</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចឆ្មាភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង | 1គក

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Tpoung District: Fresh Cucumber | 1kg

ត្រសក់ស្រស់ៗ ធម្មជាតិ អ្នកស្រុកថ្ពង | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Cucumber, freshly harvested, fresh, natural, guaranteed sweet and delicious.</p>

<p>ត្រសក់អ្នកស្រុកថ្ពង ប្រមូលផលមកថ្មីៗ ស្រស់ៗ ធម្មជាតិពិតៗ ធានារស់ជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់​&nbsp;</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រសក់ស្រស់ៗ ធម្មជាតិ អ្នកស្រុកថ្ពង | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ត្រសក់ស្រស់ៗ ធម្មជាតិ អ្នកស្រុកថ្ពង | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!