ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 250ក្រាម
ឈុតទឹកឃ្មុំព្រៃ ក្រឡតូចៗ
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 230ក្រាម
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីព្រះវិហារ | 230ក្រាម
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តក្រចេះ | 230ក្រាម
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង | 230ក្រាម
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីកោះកុង | 230ក្រាម
ព្រៃធម្មជាតិ

ព្រៃធម្មជាតិ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 7

ចំនួននៅសល់៖ 1593

ព្រៃធម្មជ...
អានការពិពណ៌នា

ព្រៃធម្មជាតិ គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។

លាក់ការពិពណ៌នា

ព្រៃធម្មជាតិ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 7

ចំនួននៅសល់៖ 1593

ព្រៃធម្មជ...
អានការពិពណ៌នា

ព្រៃធម្មជាតិ គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។

លាក់ការពិពណ៌នា

Wild Honey from Mondulkiri | 250g

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 250ក្រាម

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<ul><li>NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</li><li>This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</li><li><strong>Mondulkiri wild honey</strong> has a very sweet taste close to palm sugar and dried apricot with a slight woody aroma.</li><li>Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</li></ul><p>Weight: 250g</p>

<ul><li>ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។</li><li>សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។</li><li><strong>ទឹកឃ្មុំព្រៃខេត្តមណ្ឌលគីរី </strong>មានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រដៀងនឹងស្ករត្នោតនិងផ្លែ apricot ស្ងួតដែរ ដែលមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្តង។</li><li>សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</li></ul><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 250ក្រាម</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 250ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 250ក្រាម

ព្រៃធម្មជាតិ

Wild Honey Degustation Set

ឈុតទឹកឃ្មុំព្រៃ ក្រឡតូចៗ

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<p>This <strong>Wild Honey Degustation Set</strong> is introducing five different forest-communities harvesting honey sustainably. The perfect way to give yourself a try on wild honey and their unique taste. Also an original idea for a gift!</p><p>To enjoy your degustation, NatureWild recommends to start from lighter to darker color intensity.</p><ul><li>NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</li><li>This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</li><li>Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</li></ul><p><strong>Weight</strong>: 28g/jar</p>

<p>ជាមួយឈុតទឹកឃ្មុំព្រៃ ក្រឡតូចៗនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកឃ្មុំព្រៃក្រឡតូចៗប្រាំប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលយកមកពីសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ឈុតទឹកឃ្មុំនេះល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់ភ្លក្ស និងស្វែងយល់ពីរសជាតិពិសេសរបស់វានីមួយៗ។ វាក៏អាចប្រើសម្រាប់ធ្វើជាកាដូបានផងដែរ។ ដើម្បីដឹងពីរសជាតិរបស់ទឹកឃ្មុំព្រៃទាំងនេះពិត NatureWild សូមណែនាំឱ្យចាប់ផ្តើមពីដែលពណ៌ភ្លឺ ទៅពណ៌ងងឹត។</p><ul><li>ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។</li><li>សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។</li><li>សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</li></ul><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 28ក្រាម/ក្រឡ</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឈុតទឹកឃ្មុំព្រៃ ក្រឡតូចៗ
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុតទឹកឃ្មុំព្រៃ ក្រឡតូចៗ

ព្រៃធម្មជាតិ

ចាប់ពី $12.50/ឈុត
40% Off

Wild Honey from Mondulkiri | 230g

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 230ក្រាម

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<ul><li>NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</li><li>This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</li><li><strong>Mondulkiri wild honey</strong> has a very sweet taste close to palm sugar and dried apricot with a slight woody aroma.</li><li>Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</li></ul><p>Weight: 230g</p>

<ul><li>ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។</li><li>សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។</li><li><strong>ទឹកឃ្មុំព្រៃខេត្តមណ្ឌលគីរី </strong>មានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រដៀងនឹងស្ករត្នោតនិងផ្លែ apricot ស្ងួតដែរ ដែលមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្តង។</li><li>សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</li></ul><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 230ក្រាម</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 230ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីមណ្ឌលគីរី | 230ក្រាម

ព្រៃធម្មជាតិ

Wild Honey from Preah Vihear | 230g

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីព្រះវិហារ | 230ក្រាម

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<ul><li>NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</li><li>This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</li><li><strong>Preah Vihear honey</strong> has a sharp sweet taste with mostly citrus fruit notes like orange blossom and woody aroma.</li><li>Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</li></ul><p>Weight: 230g</p>

<ul><li>ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។</li><li>សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។</li><li><strong>ទឹកឃ្មុំខេត្តព្រះវិហារ </strong>មានរសជាតិផ្អែមមុតស្រួចដែលភាគច្រើនស្រដៀងនឹងផ្លែក្រូចដែរ។</li><li>សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</li></ul><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 230ក្រាម</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីព្រះវិហារ | 230ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីព្រះវិហារ | 230ក្រាម

ព្រៃធម្មជាតិ

Wild Honey from Kratie | 230g

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តក្រចេះ | 230ក្រាម

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<ul><li>NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</li><li>This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</li><li><strong>Kratie honey</strong> is very sweet with floral and fruity taste.</li><li>Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</li></ul><p><strong>Weight</strong>: 230g</p>

<ul><li>ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។</li><li>សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។</li><li><strong>ទឹកឃ្មុំខេត្តក្រចេះ </strong>ពិតជាផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងរសជាតិភ្លូរ៉ាអិចនិងមានជាតិផ្លែឈើ។</li><li>សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</li></ul><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 230ក្រាម</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តក្រចេះ | 230ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តក្រចេះ | 230ក្រាម

ព្រៃធម្មជាតិ

Wild Honey from Stung Treng | 230g

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង | 230ក្រាម

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<ul><li>NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</li><li>This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</li><li><strong>Stung Treng honey</strong> has a strong sweet taste and is very smelly. This honey has some fruity aroma like fig and orange associated with licorice herbs.</li><li>Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</li></ul><p>Weight: 230g</p>

<ul><li>ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។</li><li>សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។</li><li><strong>ទឹកឃ្មុំខេត្តស្ទឹងត្រែង </strong>មានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងហើយមានក្លិនឆ្ងុយមែនទែន។ ទឹកឃ្មុំនេះមានក្លិនដូចផ្លែឈើមួយចំនួន ដែលមានជាប់ជាតិជាមួយឱសថ licorice ផងដែរ។</li><li>សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</li></ul><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 230ក្រាម</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង | 230ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង | 230ក្រាម

ព្រៃធម្មជាតិ

Wild Honey from Koh Kong | 230g

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីកោះកុង | 230ក្រាម

NatureWild

ព្រៃធម្មជាតិ

<p>100% natural from community-based forests and mangroves in Koh Kong.</p><p>● NatureWild honey is harvested and processed by trained communities following NTFP-EP protocols and standards.</p><p>● This purchase is empowering communities living in that area and helps to protect the forest and the wild bees habitat.</p><p>● <strong>Koh Kong Wild Honey</strong> is slightly sweet with a strong bitter taste sometimes associated with dark chocolate.</p><p>● Please note this is a wild product solely dependent on the bees. The taste and availability is subject to change.</p><p><strong>Weight</strong>: 230g</p>

<p>ធម្មជាតិ ១០០ ភាគរយយកមកពីព្រៃសហគមន៍និងដើមកោងកាងនៅខេត្តកោះកុង។<br>● ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិត្រូវបានប្រមូលនិងកែច្នៃដោយសហគមន៍ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្របតាម NTFP-EP ។<br>● សម្រាប់ការទិញនេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ដែលរស់នៅតំបន់នោះដែលជួយការពារជម្រកសត្វព្រៃពិសេសឃ្មុំព្រៃតែម្តង។<br>● <strong>ទឹកឃ្មុំព្រៃខេត្តកោះកុង </strong>មានរសជាតិផ្អែមបន្តិចនិងល្វីងខ្លាំងដែលមានរសជាតិស្រដៀងនឹងសូកូឡាខ្មៅ។<br>● សូមចំណាំថានេះជាផលិតផលព្រៃដែលពឹងផ្អែកតែលើសត្វឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ។ រសជាតិគឺអាចត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះទៅតាមសត្វឃ្មុំ។</p><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 230ក្រាម</p>

<p><strong>NatureWild</strong> is a social enterprise promoting sustainably-harvested wild honey and derivative products coming from conserved forests along with contributing to the economic development of the surrounding communities.</p><p>Created in June 2010 from the initiative of NTFP-EP NGO, we are linking community producers committed to our harvesting protocols program and the final consumers willing to have a better impact with their purchase.</p>

<p><strong>ព្រៃធម្មជាតិ</strong> គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលលើកកម្ពស់លើការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំ និងផលិតផលចំរុះផ្សេងទៀតពីព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផលិតផលទាំងអស់បានមកពីព្រៃអភិរក្ស បូករួមជាមួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃទៀតផង។</p><p>ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ដែលមានគំនិតផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ NTFP-EP ហើយពួកយើងកំពុងតែទាក់ទងគ្នាជាមួយសហគមន៍ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកម្មវិធីប្រមូលផលរបស់យើង និងអតិថិជនចុងក្រោយដែលត្រូវការផលិតផលដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីកោះកុង | 230ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីកោះកុង | 230ក្រាម

ព្រៃធម្មជាតិ

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!