ដំណើរ
សំឡេងខ្សឹប
ស្តេចនំដូណាត់
តាមប្រមាញ់ឧក្រិដ្ឋជន
សង្សារ១៤ថ្ងៃ
ស្នេហាសុភាពបុរស
ប្រលោមចិត្តភាគ ១
ទស្សនៈផ្ដាច់ផ្លូវក្រោយ
ប្រតិទិនទស្សនៈ២២២ថ្ងៃ
នារីប្រពៃ
សៀវភៅជីវិត

សៀវភៅជីវិត

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 24

ចំនួននៅសល់៖ 2400+

សៀវភៅជីវិត ត្...
អានការពិពណ៌នា

សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។

យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។


យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។

លាក់ការពិពណ៌នា

សៀវភៅជីវិត

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 24

ចំនួននៅសល់៖ 2400+

សៀវភៅជីវិត ត្...
អានការពិពណ៌នា

សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។

យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។


យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។

លាក់ការពិពណ៌នា

365Days Calendar

ប្រតិទិនទស្សនៈ៣៦៥ថ្ងៃ

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 349</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 349</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $8</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ទស្សនៈវិជ្ជា</strong></p><p>សៀវភៅ “ប្រតិទិនទស្សនៈ ៣៦៥ថ្ងៃ” គឺជាសមិទ្ធិផលមួយដែលកើតចេញពីការប្រឹងប្រែងអាន ព្រមទាំងបទពិសោធជាក់ស្តែងខ្លះៗដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះក្នុងជីវិតផ្ទាល់។ ខ្ញុំបានជ្រើសរើសខ្លឹមសារបីប្រភេទបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅនេះ គឺទីមួយនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាជីវិត (ការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ) ទីពីរនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាសាសនាខ្លះ និងទីបីនិយាយអំពីនយោបាយសង្គម។<br>ទស្សនវិជ្ជាជីវិត គឺជីវិតត្រូវតែប្រឹង ហើយជីវិតគឺជាការហាត់ស្លាប់។ មនុស្សដែលចេះហាត់ស្លាប់ គឺជាមនុស្សខ្លាំង។ មនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់មានអាវុធអស្ចារ្យ មនុស្សខ្លាំងមិនចាំបាច់មានមាឌធំ មនុស្សខ្លាំងសុខចិត្តស្រក់ឈាម តែមិនស្រក់ទឹកភ្នែក សុខចិត្តហត់នឿយកាយ តែមិនហត់នឿយចិត្ត ហើយមនុស្សខ្លាំងនឹងរស់នៅក្នុងសភាពខ្លាំងខាងក្នុងចិត្ត មានឆន្ទៈខ្លាំង មិនងាយចុះចាញ់ បើទោះបីជាមេឃរលំភ្នំរលាយនៅចំពោះមុខ ក៏មនុស្សនៅតែមិនព្រឺព្រួចដែរ។ ភាពខ្លាំងឬខ្សោយរបស់បុគ្គលម្នាក់ សុទ្ធតែចេញពីខាងក្នុងជះទៅក្រៅទាំងអស់ (Inside-Out)។ អំណាចចេញពីក្នុងជះទៅខាងក្រៅ គឺជាទ្រឹស្តីនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ។&nbsp;<br>ខ្លឹមសារទីពីរនិងទីបី គឺនិយាយអំពីសាសនានិងនយោបាយ។ នយោបាយនិងសាសនា គឺតែងបំបែកមនុស្សក្នុងសង្គមតែមួយដែលមានឈាមជ័រតែមួយឱ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នា។ មហាត្មៈ គន្ធី (Mahatma Gandhi) ពោលថា “អ្នកដែលយល់ថានយោបាយនិងសាសនា ជារឿងដាច់ដោយឡែកមិនជាប់ទាក់ទងនឹងគ្នា គឺបុគ្គលនោះពុំទាន់យល់ច្បាស់ពីនយោបាយច្បាស់នៅឡើយទេ”។ សាសនាគឺជាអាហាររបស់ចិត្ត ហើយនយោបាយគឺជាអាហារផ្លូវកាយរបស់មនុស្សក្នុងសង្គម៕</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រតិទិនទស្សនៈ៣៦៥ថ្ងៃ
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រតិទិនទស្សនៈ៣៦៥ថ្ងៃ

សៀវភៅជីវិត

Leadership of Youths

តម្រាទស្សនៈយុវជន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 304</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 304</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $8</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ទស្សនៈវិជ្ជា</strong></p><p><strong><br data-cke-filler="true"></strong></p><p>បុគ្គលដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិត តែងតែទទួលបានកម្លាំងចិត្ត ដើម្បីប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អ ដោយភាពអង់អាចក្លាហាន ពីព្រោះមនុស្សអាក្រក់តែងតែភ័យស្លន់ស្លោពេលនៅចំពោះមុខការពិត ។ ដូច្នេះ ដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯង យើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិត ទោះរសជាតិរបស់វា មានសភាពគ្រោតគ្រាតយ៉ាងណាក៏ដោយ បើនៅតែគេចវេះ យើងនឹងនៅតែជាជនរងគ្រោះ ព្រោះតែភាពអវិជ្ជារបស់ខ្លួនឯងជារៀងរហូត។</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តម្រាទស្សនៈយុវជន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

តម្រាទស្សនៈយុវជន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

សៀវភៅជីវិត

Blackman

មនុស្សខ្មៅ

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 295</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 295</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $8</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែបលើកទឹកចិត្ត ផ្អែកលើរឿងពិត</strong></p><p>ជីវិតដែលឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដែលពុំសមប្រកប ឧបសគ្គ និងបញ្ហា វាមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យយើងរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាជាមេរៀន និងជាការចងចាំដ៏ល្អបំផុត។ ឱ្យតែយើងមានការតាំងចិត្ត និងមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ រួចចាប់ផ្តើមធ្វើវា គឺធ្វើដោយមិនរង់ចាំថ្ងៃស្អែក នោះគ្រប់យ៉ាងនឹងបានល្អប្រសើរជាងពេលនេះ។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងគ្រប់គ្នាគប្បីរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការពិត ថាជីវិតគឺជាការតស៊ូ ការលះបង់ ការអត់ធ្មត់ និងក្លាហានព្រមទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ ហើយរីករាយនឹងរឿងរ៉ាវថ្មីៗ។ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាក្តី បើយើងមិនគេចវេស ដោះសា ហើយហ៊ានប្រឈមមុខ នោះគ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចទៅរួចឡើយ។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>បើយើងម្នាក់ៗខ្លាចការលំបាក តើធ្វើម្តេចអាចរកឃើញនូវដំណោះស្រាយទាំងនោះបាន? ទោះបីជា មានឧបសគ្គជាច្រើនកំពុងរង់ចាំ ប៉ុន្តែយើងក៏កំពុងដើរទៅមុខដែរ គឺដើរនៅលើផ្លូវដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ដើរដោយភាពជឿជាក់ ហើយមិនព្រមចុះចាញ់ជាដាច់ខាត តស៊ូរហូតដល់ដំណាក់កាលនៃវិនាទីចុងក្រោយ។</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មនុស្សខ្មៅ
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

មនុស្សខ្មៅ

សៀវភៅជីវិត

Never Give Up

បាត់បង់តែមិនបោះបង់

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 292</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 292</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $8</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ប្រលោមលោក</strong></p><p>“បើការតាំងចិត្តនៅតែមាន ហើយព្យាយាមឱ្យដល់ទីបំផុត ខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបាន!”</p><p>ជីវិតតែងតែផ្ដល់ឱ្យយើងនូវមេរៀនដ៏ល្វីងជូរចត់រាប់មិនអស់ ឱ្យតែមានការតស៊ូ ថ្ងៃណាមួយ យើងប្រាកដជាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាពុំខាន។</p><p>យើងត្រូវសម្លឹងឱ្យលើសពីថ្ងៃនេះ ទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងចួបស្ថាន ភាពយ៉ាប់យឺនយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចបាត់បង់ឱកាសល្អៗ ជាច្រើននៅក្នុងជីវិត មានការខកបំណងរាប់មិនអស់ ឬបាត់បងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិត...ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបោះបង់ខ្លួនឯង បោះបង់ក្ដីសង្ឃឹមនិងការតាំងចិត្តសម្រាប់ ជីវិតចោលឡើយ។ យើងគួរតែចេះបង្កើតជម្រើសឱ្យខ្លួនឯង ហើយមិនត្រូវរស់ជាមនុស្សទាល់ច្រកដាច់ខាត។</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

បាត់បង់តែមិនបោះបង់
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

បាត់បង់តែមិនបោះបង់

សៀវភៅជីវិត

Feather

ស្លាបមយូរី

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 221</strong></p><p><strong>Price: $7</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 221</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $7</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ចេតនា</strong></p><p>“បើតម្លៃនារីស្ថិតនៅលើរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតដូចស្លាបមយូរីពិតមែននោះ ខ្ញុំចង់បង្វិលពិភពនេះឱ្យវង្វេងដោយសារសម្រស់មយូរី ប្រើបេះដូងលាបពណ៌កំដរជីវិតឥតន័យដូចដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការចុះ។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>បើលោកនេះខ្វះសច្ចៈនៃបេះដូង បើលោកនេះមិនឱ្យតម្លៃស្នេហាស្មោះទៅហើយ រក្សាបេះដូងមួយនេះដើម្បីអ្វីទៅ?<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>បើបុរសមិនអាចស្មោះស្នេហ៍ ហេតុអ្វីក៏នារីត្រូវលះបង់ជីវិតទាំងមូលរក្សាទុកបេះដូងដែលឥតតម្លៃទៅវិញ?</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្លាបមយូរី
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្លាបមយូរី

សៀវភៅជីវិត

The Purple Diary

កំណត់ហេតុពណ៌ស្វាយ

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 300</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 222</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $7</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ប្រលោមលោកមនោសញ្ចេតនា</strong></p><p>ទំព័រសៀវភៅប្រៀបដូចទំព័រជីវិតដែលលាក់ទុកនូវអាថ៌កំបាំងរាប់មិនអស់ គ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្តើមឡើងដោយចង្វាក់រាំដ៏ស្និទស្នាល សំឡេងតូរតន្រ្តីដ៏ពិរោះ ជាមួយនឹងកែវភ្នែកស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែម។ &nbsp;</p><p>ខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដ៏ស្រពិចស្រពិលរហូតដល់មិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការយល់សប្តិ ឬក៏ជាការពិត។ &nbsp;</p><p>គេប្រៀបដូចជាស្រមោលដ៏ចម្លែកដែលអន្ទោលតាមខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែង ខ្ញុំអាចស្តាប់ឮសម្លេងបេះដូងរបស់គេគ្រប់ពេលវេលា ខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាគេជានរណា? &nbsp;</p><p>សៀវភៅកំណត់ហេតុពណ៌ស្វាយបាននាំផ្លូវឱ្យខ្ញុំបានជួបនឹងគេជាថ្មីម្តងទៀតដោយសារកម្លាំងអធិដ្ឋានដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីអាចមកបំបែកពួកយើងបានឡើយ។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កំណត់ហេតុពណ៌ស្វាយ
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

កំណត់ហេតុពណ៌ស្វាយ

សៀវភៅជីវិត

Idea is Birth

គំនិតជាកំណើត​

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 300</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 300</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $8</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ទស្សនៈវិជ្ជា &nbsp;</strong></p><p>ដរាបណាយុវជននៅតែខ្វះចន្ទៈក្នុងការកាន់ប៊ិក​ កាន់សៀវភៅ គឺដរាបនោះយុវជននៅតែជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់របស់សង្គមដោយចៀសពុំរួច។​ មនុស្សល្ងង់រស់នៅជាផ្នែកនៃបញ្ញា​ ហើយមនុស្សមានបញ្ញារស់នៅជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ។ ការទទួលស្គាល់ពីភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនឯង វាពុំមានអ្វីដែលគួរឱ្យខ្មាសទេ​ តែអ្វីដែលគួរខ្មាស់គឺការគ្មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រ។ &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គំនិតជាកំណើត​
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គំនិតជាកំណើត​

សៀវភៅជីវិត

The Evil Truth

ការពិតប្រៀបដូចបិសាច

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 304</strong></p><p><strong>Price: $8</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 304</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $8</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែប ទស្សនៈវិជ្ជា</strong></p><p>បុគ្គលដែលហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិត តែងតែទទួលបានកម្លាំងចិត្ត ដើម្បីប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អ ដោយភាពអង់អាចក្លាហាន ពីព្រោះមនុស្សអាក្រក់តែងតែភ័យស្លន់ស្លោពេលនៅចំពោះមុខការពិត ។ ដូច្នេះ ដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯង យើងត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិត ទោះរសជាតិរបស់វា មានសភាពគ្រោតគ្រាតយ៉ាងណាក៏ដោយ បើនៅតែគេចវេះ យើងនឹងនៅតែជាជនរងគ្រោះ ព្រោះតែភាពអវិជ្ជារបស់ខ្លួនឯងជារៀងរហូត។</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ការពិតប្រៀបដូចបិសាច
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ការពិតប្រៀបដូចបិសាច

សៀវភៅជីវិត

Who is "Tonsay"

ទន្សាយជានរណា

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Pages: 228</strong></p><p><strong>Price: $9</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>ទំព័រ: 228</strong></p><p><strong>តម្លៃ: $9</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ&nbsp;</strong></p><p><strong>សៀវភៅបែបជីវប្រវត្តិ</strong></p><p>នេះជារឿងរ៉ាវជីវិតពិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែល មានក្ដីសុបិនចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធតាំងពីអាយុ១២ឆ្នាំ។ ជីវិតកូនអ្នកក្រមិនខុសពីលម្អងធូលីត្រូវខ្យល់បក់វក់វីគ្មានទីកំណត់។ ទុក្ខលំបាកជាមេរៀនជីវិតដែលបង្រៀននាងឱ្យរឹងមាំដើម្បីរស់ និងពុះពារដើម្បីក្តីស្រមៃ។ ឧបសគ្គរាប់មិនអស់បានក្លាយជាបទពិសធន៍សម្រាប់ឱ្យនាងតស៊ូរហូតដល់ទីផុត។ &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>ស្នេហាយុវវ័យសម្រាប់កូនអ្នកក្រគ្រាន់តែជាពន្លឺកាំជ្រួចដែលភ្លឺស្អាតតែមួយរំពេចហើយក៏រលាយបាត់អស់។ គ្រប់ជីវិតមិនអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតបានទេ តែយើងអាចជ្រើសរើសត្រួសត្រាយផ្លូវល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបាន។</p><p><br data-cke-filler="true"></p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទន្សាយជានរណា
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទន្សាយជានរណា

សៀវភៅជីវិត

Saeng Soriya

សែងសុរិយា

Seavphov Jivit

សៀវភៅជីវិត

<p><strong>Price: $7</strong></p><p><strong>Language: Khmer</strong></p><p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><strong>តម្លៃ: $7</strong></p><p><strong>ភាសា: ខ្មែរ</strong></p><p><strong>សៀវភៅប្រលោមលោកបែបមនោសញ្ចេតនា</strong></p><p>នៅពេលដែលយើងបានប្រគល់បេះដូងទៅឱ្យអ្នកដែលមិនគួរនឹងប្រគល់ឱ្យនោះ យើងក៏ដឹងយ៉ាងប្រាកដថាបេះដូងមួយនេះនឹងអាចឈឺចាប់គ្មានថ្ងៃស្រោចស្រង់បានឡើយ។ &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>បេះដូងវង្វេងស្នេហ៍កែប្រែជីវិតកូនភ្លោះទាំងពីរឱ្យធ្លាក់ក្នុងទីលានប្រកួតប្រជែងមួយដែលស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែការប្រជែងមួយនេះមិនមែនជាការប្រជែងដណ្ដើមស្នេហ៍ ប្រែក្លាយជាការប្រជែងគ្នាលះបង់ស្នេហ៍ ស្មោះប្ដូរយកក្តីស្រឡាញ់ដោយជីវិតមិនសោកស្ដាយ។ មានតែសែងសុរិយាប៉ុណ្ណោះ ដែលយល់អត្ថន័យស្នេហ៍ពិតមិនកំណាញ់រស្មី ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គូស្ម័គ្រស្មោះភក្តីអស់កាលជានិច្ច។</p>

<p><strong>Seavphovjivet Publishing House</strong> was formed in October 2018 with the primary aim of strengthening the quality of literary work in Cambodia prior to publishing while ensuring copyright protection for our young authors. &nbsp;</p><p>We encourage readers to spend more time reading and to consider contributing to Cambodia’s sustainable and equitable development through authoring their own works. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>We listen to our readers and encourage their feedback while working directly with bookstores across the country to deal with the process of selling and promoting our titles so authors can focus on producing quality content.</p>

<p>សៀវភៅជីវិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ ដោយគោលបំណងចម្បងនោះគឺការពង្រឹងគុណភាពការងារអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយគួបផ្សំនឹងការធានាការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងរបស់យើង។</p><p>យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកអានចំណាយពេលវេលាអានច្រើនជាងមុន និងពិចារណាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈស្នាដៃនិពន្ធរបស់ពួកគេ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងរីករាយនឹងស្តាប់មតិអ្នកអានរបស់យើងជានិច្ច និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានយោបល់ខណៈពេលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយហាងលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសហការជាមួយនឹងដំណើរការនៃការលក់និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់យើង ដូច្នេះអ្នកនិពន្ធអាចផ្តោតលើការផលិតសៀវភៅដែលមានគុណភាព។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សែងសុរិយា
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សែងសុរិយា

សៀវភៅជីវិត

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!