ខ្សែ ក បន្តោងត្រីធ្វើពីស្នែង
ចិញ្ចៀនធ្វើពីស្នែងក្របី
ខ្សែដៃធ្វើពីស្នែង
ក្រវិលច្នៃចេញពីស្នែងក្របី
Somonea ផលិតផលស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 200

ផលិតផលស្នែង (So...
អានការពិពណ៌នា

ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។

ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។

លាក់ការពិពណ៌នា

Somonea ផលិតផលស្នែង

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 200

ផលិតផលស្នែង (So...
អានការពិពណ៌នា

ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។

ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។

លាក់ការពិពណ៌នា

Super Cute Fish Horn Necklaces

ខ្សែ ក បន្តោងត្រីធ្វើពីស្នែង

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

<p>This beautiful necklace is made from buffalo horn. Its pendant has the shape of a fish with different colors for you to choose. It will make a great gift for Mother’s Day, anniversary, birthday, Christmas, Valentine’s Day, or graduation gift for sisters.</p><p><strong>Size:</strong> 1cm x 3cm</p><p>Tips: Avoid cleaning horn items with soap and hot water and be sure they are fully dried immediately after being wet. Use olive or coconut oil to keep your horn jewelry always shiny.</p>

<p>ខ្សែកររូបត្រឺ cute cute ជាច្រើនម៉ូតដែលធ្វើពីស្នែង សាកសមសម្រាប់កាដូក្នុងឱកាសផ្សេងៗ ឬ ទិញសម្រាប់ខ្លួនឯង។</p><p><strong>ទំហំ:</strong> 1cm x 3cm. គ្រាប់អង្កាំថ្មទំហំ12លី</p><p>ជំនួយ: ជៀសវាងការលាងនោះស្នែងជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅហើយត្រូវប្រាកដថាវាស្ងួតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ះទឹក។ ប្រើប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងដើម្បីរក្សាគ្រឿងអលង្ការស្នែងរបស់អ្នកឱ្យភ្លឺជានិច្ច។&nbsp;</p>

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្សែ ក បន្តោងត្រីធ្វើពីស្នែង មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ខ្សែ ក បន្តោងត្រីធ្វើពីស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

Buffalo Horn Rings

ចិញ្ចៀនធ្វើពីស្នែងក្របី

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

<p>At Somonea, each one of our rings are handcrafted from 100% buffalo horn. Our villagers love to manipulate natural materials into beautiful designs. By doing that we keep the environment clean by recycling the waste of cattle horns.</p><p><strong>Size:</strong> 12cc, 13cc, 14cc, 15cc</p><p><strong>Tips:</strong> Avoid cleaning horn items with soap and hot water and be sure they are fully dried immediately after being wet. Use olive or coconut oil to keep your horn jewelry always shiny.</p>

<p>នៅសុមនា ចិញ្ចៀននីមួយៗរបស់យើងធ្វើដោយដៃពីស្នែងក្របី ១០០ ភាគរយ។ អ្នកភូមិបានប្រមូលរៀបចំវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិទៅក្នុងការរចនាម៉ូដដ៏ស្រស់ស្អាត។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះយើងរក្សាបរិស្ថានឱ្យស្អាតដោយការកែច្នៃស្នែងដែលគេទុកចោល។</p><p>ចិញ្ចៀនស្នែងមាន<strong>ទំហំ</strong> 12cc 13cc 14cc និង15cc</p><p><strong>ជំនួយ:</strong> ជៀសវាងការលាងនោះស្នែងជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅហើយត្រូវប្រាកដថាវាស្ងួតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ះទឹក។ ប្រើប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងដើម្បីរក្សាគ្រឿងអលង្ការស្នែងរបស់អ្នកឱ្យភ្លឺជានិច្ច។&nbsp;</p>

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ចិញ្ចៀនធ្វើពីស្នែងក្របី មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ចិញ្ចៀនធ្វើពីស្នែងក្របី

Somonea ផលិតផលស្នែង

Adjustable Horn Bracelets

ខ្សែដៃធ្វើពីស្នែង

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

<p>Adjustable bracelets with horn coming with different colors. They are made from pure horn so they are very durable, not easy to break and not easy to stain. Be different. Express yourself with a completely handmade jewelry.</p><p>Tips: Avoid cleaning horn items with soap and hot water and be sure they are fully dried immediately after being wet. Use olive or coconut oil to keep your horn jewelry always shiny.</p>

<p>ខ្សែដៃដែលអ្នកអាចលៃតម្រូវតាម កដៃបានជាមួយនឹងស្នែងនិងមានពណ៌ផ្សេងៗលាយគ្នាដ៏ស្រស់ស្អាត។ ផលិតចេញពីស្នែងមានពណ៌ខ្មៅនឹងសខ្លះមានឆ្នូតលាយគ្នាជុំវិញ ខ្សែអាចហូតតូចធំបាន រឹងមាំណាស់មិនងាយបែក និងមិនងាយប្រឡាក់។ តុបតែងខ្លួនឲ្យខុសប្លែកពីអ្នកដទៃជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការធ្វើដោយដៃ ។</p><p>ទំហំ: 12cm</p><p>ជំនួយ: ជៀសវាងការលាងនោះស្នែងជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅហើយត្រូវប្រាកដថាវាស្ងួតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ះទឹក។ ប្រើប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងដើម្បីរក្សាគ្រឿងអលង្ការស្នែងរបស់អ្នកឱ្យភ្លឺជានិច្ច។&nbsp;</p>

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្សែដៃធ្វើពីស្នែង មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ខ្សែដៃធ្វើពីស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

Elegant Earings Made From Horn

ក្រវិលច្នៃចេញពីស្នែងក្របី

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

<p>One of our favorites from the collection. These earrings are crafted from natural buffalo horns. &nbsp;</p><p>Tips: Avoid cleaning horn items with soap and hot water and be sure they are fully dried immediately after being wet. Use olive or coconut oil to keep your horn jewelry always shiny.</p>

<p>មានផលិតផលរបស់យើងជាច្រើនដែលបានច្នៃចេញពីស្នែងក្របី ហើយក្នុងនោះក៏មានក្រវិលដ៏ទាក់ទាញផងដែរ។</p><p>លោកអ្នកដឹងទេថាស្នែងមិនត្រឹមតែអាចកែច្នៃជាផលិតផលទេ ហើយថែមទាំង មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ជួយទប់ស្កាត់វិទ្យុសកម្ម បើបានប៉ះស្បែកបង្កើតបានជាសាធាតុអាល់កាឡាំង ពិសេសទៅទៀតនោះ ស្នែងជាវត្ថុដ៏ត្រជាក់ត្រជុំមួយប្រភេទផងដែរ ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែដាក់នៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីដេញសភាវៈអាក្រក់ឱ្យចេញទៅឆ្ងាយ។ &nbsp;</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ជំនួយ: ជៀសវាងការលាងនោះស្នែងជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅហើយត្រូវប្រាកដថាវាស្ងួតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ះទឹក។ ប្រើប្រេងអូលីវឬប្រេងដូងដើម្បីរក្សាគ្រឿងអលង្ការស្នែងរបស់អ្នកឱ្យភ្លឺជានិច្ច។</p>

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រវិលច្នៃចេញពីស្នែងក្របី មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រវិលច្នៃចេញពីស្នែងក្របី

Somonea ផលិតផលស្នែង

Say No To Plastic With This Horn-Made Necklace!!!

និយាយថា​ទេ ចំពោះប្លាស្ទិចជាមួយនិងខ្សែ ក រចនាដោយស្នែង

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

Join us in taking care of our environment by replacing plastic with eco-friendly, horn-made products !! Grab this special hand-made Necklace that is designed with animal horn now with this special price!!

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាន ដោយការកាត់បន្ថយប្លាស្ទិច និងជំនួសមកវិញនូវផលិតផលកែច្នៃ និង ធម្មជាតិ!! ទទួលយកខ្សែ ក ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ ជាមួយតម្លៃពិសេស និង ម៉ូតរចនាប្លែកពីគេដោយកែច្នៃពីស្នែងឥលូវនេះ!!!

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

1) Chat to Kokopon for booking 2) Choose your convinent payment on messenger 3) Book with your phone number 4) Visit Somonea ផលិតផលស្នែង 5) Enjoy the product

1.ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់ 2.ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក 3.ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់ 4.សូមអញ្ជើញទៅកាន់Fry Dayដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ 5.សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ

និយាយថា​ទេ ចំពោះប្លាស្ទិចជាមួយនិងខ្សែ ក រចនាដោយស្នែង
លក់អស់
ផុតកំណត់

និយាយថា​ទេ ចំពោះប្លាស្ទិចជាមួយនិងខ្សែ ក រចនាដោយស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

$4.00/ឯកតា
15.00% Off

Decrease Poverty With Horn-Made Necklace

កាត់បន្ថយភាពឥតការងារធ្វើជាមួយខ្សែ​ ក រចនាដោយស្នែង

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

Join us to create jobs and dcrease immigrations for our Cambodians!!! Grab this special hand-made Necklace that is designed with animal horn now with this special price!!

ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបង្កើតការងារ និង កាត់បន្ថយការចំណាកស្រុក !!! ទទួលយកខ្សែ ក ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ ជាមួយតម្លៃពិសេស និង ម៉ូតរចនាប្លែកពីគេដោយកែច្នៃពីស្នែងឥលូវនេះ!!!

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

1) Chat to Kokopon for booking 2) Choose your convinent payment on messenger 3) Book with your phone number 4) Visit Somonea ផលិតផលស្នែង 5) Enjoy the product

ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់ ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់ សូមអញ្ជើញទៅកាន់ Somonea ផលិតផលស្នែង ដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ

កាត់បន្ថយភាពឥតការងារធ្វើជាមួយខ្សែ​ ក រចនាដោយស្នែង
លក់អស់
ផុតកំណត់

កាត់បន្ថយភាពឥតការងារធ្វើជាមួយខ្សែ​ ក រចនាដោយស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

$5.00/ឯកតា
15.00% Off

Express Your Elegance With Horn-Made Necklace

បញ្ចេញភាពស្រស់ស្អាតជាមួយខ្សែ​ ក រចនាដោយស្នែង

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

With the great selection of beautiful horns and designs with pure copper, you will receive a stylish and unique look that boasts a national product.​ Grab this special horn-made Necklace now!!!

ជាមួយនឹងភាពសុីវិល័យនៃការជ្រើសរើសយកនូវស្នែងដែលស្រស់ស្អាត និង រចនាជាមួយស្ពាន់សុទ្ធនោះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពទាន់សម័យ និង ស្អាតប្លែកដែលប្រកបទៅដោយមោទនភាពផលិតផលជាតិ។​ ទទួលយកនូវខ្សែ ក កែច្នៃពិសេសឥលូវនេះ!!!

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

1) Chat to Kokopon for booking 2) Choose your convinent payment on messenger 3) Book with your phone number 4) Visit Somonea ផលិតផលស្នែង 5) Enjoy the product

ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់ ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់ សូមអញ្ជើញទៅកាន់ Somonea ផលិតផលស្នែង ដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ

បញ្ចេញភាពស្រស់ស្អាតជាមួយខ្សែ​ ក រចនាដោយស្នែង
លក់អស់
ផុតកំណត់

បញ្ចេញភាពស្រស់ស្អាតជាមួយខ្សែ​ ក រចនាដោយស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

$8.00/ឯកតា
15.00% Off

Necklace Made of Natural Horn

បន្តោងខ្សែកច្នៃពីស្នែង

Somonea Horn Hand Crafts

Somonea ផលិតផលស្នែង

<p>Underline your beauty with our necklace made of horn.</p> <p>Horns are not only processed into gorgeous products as jewelry yet also have the benefit of preventing radiation if exposed to the skin. <br /> The horn is one of the cool things that Khmer people always put in their houses to drive away bad luck.</p>

<p>លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់បន្តោងខ្សែកដែលធ្វើពីស្នែង ដែលនឹងធ្វើឱ្យលោកអ្នកទទួលភាពស្រស់ស្អាត។</p> <p>លោកអ្នកដឹងទេថាស្នែងមិនត្រឹមតែអាចកែច្នៃជាផលិតផលទេ ហើយថែមទាំង មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ជួយទប់ស្កាត់វិទ្យុសកម្ម បើបានប៉ះស្បែកបង្កើតបានជាសាធាតុអាល់កាឡាំង ពិសេសទៅទៀតនោះ ស្នែងជាវត្ថុដ៏ត្រជាក់ត្រជុំមួយប្រភេទផងដែរ ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែដាក់នៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីដេញសភាវៈអាក្រក់ឱ្យចេញទៅឆ្ងាយ។ </p>

<p>Somonea Horn Handcraft is a local craft company that produces horn and jewelry accessories. It was created by a Cambodian woman for the purpose of preserving the environment by recycling horns into products and helping the economy to grow. Horns are recyclable and have the added benefit of preventing radiation if the skin is particularly alkaline.&nbsp;</p><p>We have variety of necklaces, earrings, bracelets and beautiful home accessories made of horn, buffalo and pearls.&nbsp;</p><p>Somona, which is a Pali word, means "happiness", which means that we want customers who buy our horn products to be happy, physically and mentally.</p>

<p>ផលិតផលស្នែង (Somonea Horn Handcraft) ជាសិប្បកម្មផលិតគ្រឿង អលង្ការ និង គ្រឿងតាំងលម្អរ ធ្វើអំពីស្នែង។ Somonea Horn Handcraft បង្កើតឡើងដោយស្រ្តីខ្មែរមួយរូប ក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានពីការកែច្នៃស្នែងទៅជាផលិតផលនានា ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។ ជាងនេះទៅទៀត Somonea Horn Handcraft មានលក់ផលិតគ្រឿងពីស្នែង ដូចជា បន្តោងខ្សែកជាច្រើនម៉ូត បន្តោងខ្សែដៃ ព្រះអង្គលាបសាងពីស្នែងក្របីឃ្លៀច ក្រវិល ចិញ្ចៀន និងគ្រឿងតាំងផ្ទះដ៏ស្រស់ប្រណិត។</p><p>ពាក្យថា សុមុនា (Somona) ជាពាក្យបាលីប្រែមកថា “សុខុដុមរមនា” ដូច្នេះមានន័យថាយើងចង់ឱ្យបងប្អូនដែលបានជាវផលិតផលដែលធ្វើពីស្នែងនេះ ទទួលបាននូវសេចក្ដីសុខសប្បាយទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត។</p>

<ul> <li>Chat Kokopon for booking</li> <li>Choose your convinent payment on messenger</li> <li>Book with your phone number</li> <li>Visit Sorya Mall shopping center 4th floor Somonea ផលិតផលស្នែង </li> <li>Enjoy the service</li> </ul>

<ul> <li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li> <li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li> <li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li> <li>សូមអញ្ជើញទៅកាន់ ផ្សារទំនើប សូរិយា ជាន់ទី៤ រួចទៅកាន់ហាង Somonea ផលិតផលស្នែងដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ</li> <li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li> </ul>

បន្តោងខ្សែកច្នៃពីស្នែង
លក់អស់
ផុតកំណត់

បន្តោងខ្សែកច្នៃពីស្នែង

Somonea ផលិតផលស្នែង

$10.00/ឯកតា
20.00% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!