ឈុតប្រេងដូងក្លិនផ្កាកូលាប
ឈុត Roll on ប្រេងដូង
ឈុតប្រេងដូងបំប៉នបបូរមាត់
ឈុតផលិតផលប្រេងដូងក្លិនវ៉ានីឡា
កញ្ចប់សាប៊ូដុំប្រេងដូង
Thorany Natural Cosmetics

Thorany Natural Cosmetics

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 5

ចំនួននៅសល់៖ 252

Thorany គ្រឿងសំអា...
អានការពិពណ៌នា

Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។

ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។

គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។

លាក់ការពិពណ៌នា

Thorany Natural Cosmetics

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 5

ចំនួននៅសល់៖ 252

Thorany គ្រឿងសំអា...
អានការពិពណ៌នា

Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។

ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។

គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។

យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។

លាក់ការពិពណ៌នា

Rose Package

ឈុតប្រេងដូងក្លិនផ្កាកូលាប

Thorany Natural Cosmetics

Thorany Natural Cosmetics

<p>People who want to focus less on the stress of the daily grind and more on what's important and inspirational often say that they're making time "to smell the roses." That phrase takes on an even deeper meaning when you consider how often roses play a part in miracles and angelic encounters. The scent of roses in the air when no rose flowers are nearby is a sign that an angel may be communicating with you. Rose scent is now available in our coconut package that consists of &nbsp;</p><ul><li>Rose Dropper</li><li>Rose Pump</li><li>Rose Roller</li></ul><p><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>អ្នកដែលអ្នកដែលមិនចង់ផ្តោតអារម្មណ៍លើការស្រ្តេស ហើយចង់ផ្តោតលើអ្វីដែលសំខាន់ និងជម្រុញលើកទឹកចិត្តពួកគេនោះគឺតែងតែនិយាយថា“ ក្លិនផ្កាកុលាប”បានជួយពួកគេ ។ ឃ្លានោះមានអត្ថន័យកាន់តែជ្រាលជ្រៅ នៅពេលអ្នកពិចារណាថាតើក្លិនផ្កាកុលាបដើរតួសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះ។ ក្លិនក្រអូបនៃផ្កាកុលាបនៅលើខ្យល់អាកាស គឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃយ៉ាងល្អ។ ឥឡូវនេះក្លិនក្រអូបរបស់ផ្កាកុលាបអាចរកបាននៅក្នុងកញ្ចប់ប្រេងដូងរបស់យើងដែលមានដូចជា &nbsp;</p><ul><li>Rose Dropper</li><li>Rose Pump</li><li>Rose Roller</li></ul>

<p>Thorany Natural Cosmetics is based in Phnom Penh Cambodia. &nbsp;</p><p>Thorany is a Cambodian Natural Cosmetic Brand that provides healthy beauty care to protect, nourish and soften both your skin and hair. &nbsp;</p><p>This natural cosmetic brand is handmade with cold-pressed virgin coconut oil from Cambodian farms, floral oils and other natural inspired products. The product selection includes scented skin and hair serums, soaps, lip balms, gel-crème, as well as solid shampoo bars.&nbsp;</p><p>Our goal is to increase all women well-being and beauty with natural, chemical-free products. &nbsp;</p><p>We hope you will support our products. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

<p>Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&amp;សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។</p><p>ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។</p><p>គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។</p><p>យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។</p>

<ol><li>Chat to Kokopon for booking</li><li>Choose your convinent payment on messenger</li><li>Book with your phone number</li><li>Enjoy the product</li></ol>

<ol><li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li><li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li><li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li><li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li></ol>

ឈុតប្រេងដូងក្លិនផ្កាកូលាប
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុតប្រេងដូងក្លិនផ្កាកូលាប

Thorany Natural Cosmetics

Roller Set Package of 5

ឈុត Roll on ប្រេងដូង

Thorany Natural Cosmetics

Thorany Natural Cosmetics

<p>Use it more often to keep your skin healthy. Very convenient as you can bring it to anywhere and use it anytime. Now available in cute tiny roller bottles. The Roller Set consists of 5 scent:&nbsp;</p><ul><li>Vanilla</li><li>Pepermint</li><li>Natural</li><li>Rose</li><li>Champa.</li></ul>

<p>ប្រើវាឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឱ្យស្បែករបស់អ្នកមានភាពស្រស់ស្អាត។ ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយអាចប្រើវាគ្រប់ពេល។ ឥលូវនេះអាចរកបាននៅក្នុងដបតូចច្រឡឹងគួរឱ្យស្រលាញ់។ ឈុតនេះមានក្លិន ៥ យ៉ាងគឺ &nbsp;</p><ul><li>វ៉ាននីឡា</li><li>ភេបភើមីន(Pepermint)</li><li>ធម្មជាតិ</li><li>ផ្កាកុលាប</li><li>ចម្ប៉ា</li></ul>

<p>Thorany Natural Cosmetics is based in Phnom Penh Cambodia. &nbsp;</p><p>Thorany is a Cambodian Natural Cosmetic Brand that provides healthy beauty care to protect, nourish and soften both your skin and hair. &nbsp;</p><p>This natural cosmetic brand is handmade with cold-pressed virgin coconut oil from Cambodian farms, floral oils and other natural inspired products. The product selection includes scented skin and hair serums, soaps, lip balms, gel-crème, as well as solid shampoo bars.&nbsp;</p><p>Our goal is to increase all women well-being and beauty with natural, chemical-free products. &nbsp;</p><p>We hope you will support our products. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

<p>Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&amp;សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។</p><p>ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។</p><p>គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។</p><p>យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។</p>

<p>1) Chat to Kokopon for booking</p><p>2) Choose your convinent payment on messenger</p><p>3) Book with your phone number</p><p>4) Enjoy the product</p>

<p>1.ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</p><p>2.ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</p><p>3.ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</p><p>1.សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</p>

ឈុត Roll on ប្រេងដូង
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុត Roll on ប្រេងដូង

Thorany Natural Cosmetics

LipCare Package

ឈុតប្រេងដូងបំប៉នបបូរមាត់

Thorany Natural Cosmetics

Thorany Natural Cosmetics

<p>No more chapped lips, cracked lips or dry lips. Thorany's lipbalm made from coconut oil will bring you back healthy and pinky lips. The primary benefit of coconut oil is its moisturizing effects. They trap moisture in your skin, so these tend to work best immediately after bathing. However, you can apply them throughout the day as needed, especially when considering your lips, which lose moisture more rapidly than the rest of the body. Lipbalm is now available in bamboo jar and in paper.</p>

<p>គ្មានបបូរមាត់ប្រេះ ឬ បបូរមាត់ស្ងួតទៀតទេ។ ជាមួយក្រែមលាបបបូរមាត់របស់ថូរ៉ានីធ្វើពីប្រេងដូងនឹងនាំឱ្យបបូរមាត់អ្នកពណ៌ផ្កាឈូក និងមានសុខភាពល្អ។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងនៃប្រេងដូងគឺឥទ្ធិពលសំណើមរបស់វា។ វាចាប់យកជាតិសំណើមឲ្យជាប់នៅស្បែករបស់អ្នក ដូច្នេះវាមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតបន្ទាប់ពីងូតទឹករួច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលាបវាពេញមួយថ្ងៃតាមតម្រូវការជាពិសេស ព្រោះបបូរមាត់ងាយនឹងបាត់បង់សំណើមយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងនៅសល់នៃរាងកាយ។ Lipbalm ឥឡូវនេះអាចរកបាននៅក្នុងក្រឡឬស្សីជាមួយក្រដាស។</p>

<p>Thorany Natural Cosmetics is based in Phnom Penh Cambodia. &nbsp;</p><p>Thorany is a Cambodian Natural Cosmetic Brand that provides healthy beauty care to protect, nourish and soften both your skin and hair. &nbsp;</p><p>This natural cosmetic brand is handmade with cold-pressed virgin coconut oil from Cambodian farms, floral oils and other natural inspired products. The product selection includes scented skin and hair serums, soaps, lip balms, gel-crème, as well as solid shampoo bars.&nbsp;</p><p>Our goal is to increase all women well-being and beauty with natural, chemical-free products. &nbsp;</p><p>We hope you will support our products. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

<p>Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&amp;សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។</p><p>ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។</p><p>គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។</p><p>យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។</p>

<ol><li>Chat to Kokopon for booking</li><li>Choose your convinent payment on messenger</li><li>Book with your phone number</li><li>Enjoy the product</li></ol>

<ol><li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li><li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li><li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li><li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li></ol>

ឈុតប្រេងដូងបំប៉នបបូរមាត់
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុតប្រេងដូងបំប៉នបបូរមាត់

Thorany Natural Cosmetics

Vannila Package

ឈុតផលិតផលប្រេងដូងក្លិនវ៉ានីឡា

Thorany Natural Cosmetics

Thorany Natural Cosmetics

<p>Vanilla is one of the most attractive scents to men, and to women actually. It is a natural aphrodisiac and it naturally lowers your stress levels. Vanilla is one of the absolute best scents to choose if you want to display sensuality, comfort, warmth, and indulgence. You can have our package of natural coconut oil with vanilla scent in :&nbsp;</p><ul><li>Vanilla Dropper</li><li>Vanilla Pump</li><li>Vanilla candle</li><li>Vanilla Soap</li></ul>

<p>វ៉ានីឡាគឺជាក្លិនក្រអូបគួរឱ្យទាក់ទាញបំផុតមួយសម្រាប់បុរសនិងចំពោះស្ត្រី។ វាគឺជាថ្នាំសម្រើបធម្មជាតិ ហើយវាជួយបន្ថយកម្រិតស្ត្រេសរបស់អ្នកផងដែរ។ វ៉ានីឡាគឺជាក្លិនក្រអូបដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងការជ្រើសរើសប្រសិនបើអ្នកចង់បង្ហាញ ភាពត្រេកត្រអាល ភាពកក់ក្តៅ និងភាពរីករាយ។ យើងមានជាកញ្ចប់ប្រេងដូងធម្មជាតិជាមួយនឹងក្លិនវ៉ានីឡានៅក្នុងដូចជា :&nbsp;</p><ul><li>វ៉ានីឡាផាម (Vanilla Pump)</li><li>វ៉ានីឡាDropper (Vanilla Dropper)</li><li>សាប៊ូវ៉ានីឡា (Vanilla Soap)</li><li>ទៀនវ៉ានីឡា (Vanilla Candle)</li></ul>

<p>Thorany Natural Cosmetics is based in Phnom Penh Cambodia. &nbsp;</p><p>Thorany is a Cambodian Natural Cosmetic Brand that provides healthy beauty care to protect, nourish and soften both your skin and hair. &nbsp;</p><p>This natural cosmetic brand is handmade with cold-pressed virgin coconut oil from Cambodian farms, floral oils and other natural inspired products. The product selection includes scented skin and hair serums, soaps, lip balms, gel-crème, as well as solid shampoo bars.&nbsp;</p><p>Our goal is to increase all women well-being and beauty with natural, chemical-free products. &nbsp;</p><p>We hope you will support our products. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

<p>Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&amp;សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។</p><p>ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។</p><p>គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។</p><p>យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។</p>

<ol><li>Chat to Kokopon for booking</li><li>Choose your convinent payment on messenger</li><li>Book with your phone number</li><li>Enjoy the product</li></ol>

<ol><li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li><li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li><li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li><li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li></ol>

ឈុតផលិតផលប្រេងដូងក្លិនវ៉ានីឡា
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុតផលិតផលប្រេងដូងក្លិនវ៉ានីឡា

Thorany Natural Cosmetics

Soaps Package

កញ្ចប់សាប៊ូដុំប្រេងដូង

Thorany Natural Cosmetics

Thorany Natural Cosmetics

<p>Why does these handmade soap help your skin with purify, cleanse, nourish and keep it healthy, radiant and naturally beautiful? This is the combination of cold-pressed virgin coconut oil (extracted from fresh coconut milk and is 100% natural - a rich source of nutritionally valuable fatty acids which is great for skin) and scented oil (natural scenting). You will experience a healthy, fragrant skin with different scents in this package. There are 5 scents:&nbsp;</p><ul><li>Vanilla</li><li>Lavender</li><li>Natural</li><li>Rose</li><li>Green Tea</li></ul>

<p>ហេតុអ្វីបានជាសាប៊ូធ្វើដោយដៃទាំងនេះជួយឱ្យស្បែកស្អាត​ មានសារធាតុចិញ្ចឹម និងរក្សាសុខភាពស្បែកឲ្យនៅតែភ្លឺថ្លា និងស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិ? &nbsp;</p><p>នេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រេងដូងធម្មជាតិ (ចម្រាញ់ចេញពីខ្ទិះដូងស្រស់និងមានលក្ខណៈធម្មជាតិ ១០០ ភាគរយ - ជាប្រភពសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អសម្រាប់ស្បែក) និងក្លិនប្រេង (ក្លិនក្រអូបធម្មជាតិ) ។ អ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ស្បែកដែលមានសុខភាពល្អ ក្រអូបជាមួយនឹងក្លិនក្រអូបផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយនេះតែម្តង។ មាន៥ក្លិនផ្សេងគ្នា គឺ : &nbsp;</p><ul><li>វ៉ាននីឡា</li><li>ផ្កាឡាវេនឌឺ</li><li>ធម្មជាតិ</li><li>ផ្កាកុលាប</li><li>តែបៃតង</li></ul>

<p>Thorany Natural Cosmetics is based in Phnom Penh Cambodia. &nbsp;</p><p>Thorany is a Cambodian Natural Cosmetic Brand that provides healthy beauty care to protect, nourish and soften both your skin and hair. &nbsp;</p><p>This natural cosmetic brand is handmade with cold-pressed virgin coconut oil from Cambodian farms, floral oils and other natural inspired products. The product selection includes scented skin and hair serums, soaps, lip balms, gel-crème, as well as solid shampoo bars.&nbsp;</p><p>Our goal is to increase all women well-being and beauty with natural, chemical-free products. &nbsp;</p><p>We hope you will support our products. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

<p>Thorany គ្រឿងសំអាងធម្មជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>Thorany គឺជាម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលផ្តល់នូវការថែរក្សាសម្រស់ប្រកបដោយសុខមាលភាពដើម្បីការពារបំប៉ន និងធ្វើឱ្យស្បែក&amp;សក់របស់អ្នកទន់ល្មើយ។</p><p>ម៉ាកគ្រឿងសំអាងធម្មជាតិនេះផលិតដោយដៃចម្រាញ់ពីប្រេងដូងធម្មជាតិក្នុងកសិដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រេងផ្កានិងផលិតផលធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលទាំងនោះរួមមាន សម្រាប់លាបលើស្បែក សេរ៉ូមលាបសក់ សាប៊ូដុំ ប្រេងលាបបបូរមាត់ ជែលCréme ក៏ដូចជាសាប៊ូដុំផងដែរ។</p><p>គោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើនសុខុមាលភាពនិងសម្រស់របស់ស្ត្រីទាំងអស់ជាមួយនឹងផលិតផលធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី។</p><p>យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រផលិតផលរបស់យើង។</p>

<ol><li>Chat to Kokopon for booking</li><li>Choose your convinent payment on messenger</li><li>Book with your phone number</li><li>Enjoy the product</li></ol>

<ol><li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li><li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li><li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li><li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li></ol>

កញ្ចប់សាប៊ូដុំប្រេងដូង
លក់អស់
ផុតកំណត់

កញ្ចប់សាប៊ូដុំប្រេងដូង

Thorany Natural Cosmetics

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!