ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ | 500ml
ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 500ml
ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 150ml
ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 3

ចំនួននៅសល់៖ 3000

នាងខ្ញុំឈ្មោ...
អានការពិពណ៌នា

នាងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ុង ឆេងលីម ជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន(ទឹកឃ្មុំទឹកដបផ្កាព្រៃ)ដែលបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020.

ទឹកឃ្មុំនាងខ្ញុំជាប្រភេទទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមតាមបែបបច្ចេកទេសដែលបានផ្លាស់ប្តូររសជាតិតាមរដូវផ្កាមានដូចជា:

  • រដូវកាលផ្កា គ :ធុងឃ្មុំទាំនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងចំការដើមគដែលមានជាច្រើនហិតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម
  • រដូវកាលផ្កាចន្ទីនិងត្រួយកៅស៊ូ :ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់ចំការកៅស៊ូជប់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  • រដូវកាលផ្កាមៀន:ធុងឃ្មុំទាំងនោះនិងត្រូវផ្លាស់ប្តូរមកចំការមៀននៅខាងកោះអន្លង់ចិន ខេត្តកណ្តាលវិញ.

ដូចនេះទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃរបស់នាងខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមរដូវផ្កា ប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សំរាប់សុខភាពដូចៗគ្នាគ្រប់ទឹកដមរដូវផ្កាទាំងអស់

ចំពោះការចិញ្ចឹមថែទាំតាមបច្ចេកទេសនិងការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់

*គោលបំណងនៃការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំ  

ដោយនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពខ្លះៗនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលបានមកពីទឹកដមផ្កានិមួយៗគឺសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ល្អសំរាប់សុខភាពជាពិសេសចង់អោយប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍លើកការប្រើប្រាស់ជាតិផ្អែមពីការប្រើស្ករឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងមកជាការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំវិញព្រោះតែមានអត្រានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលភាគច្រើនកើតទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តញុំាភេជ្ជៈកំប៉ុងឬក៏ការប្រើជាតិស្ករលើសកំរិត

ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាភេជ្ជៈ(តែក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំ កាហ្វេទឹកឃ្មុំ )ជាដើមនិងការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាម្ហូបអាហារវាបានជួយដល់សុខភាពជាច្រើន

លាក់ការពិពណ៌នា

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 3

ចំនួននៅសល់៖ 3000

នាងខ្ញុំឈ្មោ...
អានការពិពណ៌នា

នាងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ុង ឆេងលីម ជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន(ទឹកឃ្មុំទឹកដបផ្កាព្រៃ)ដែលបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020.

ទឹកឃ្មុំនាងខ្ញុំជាប្រភេទទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមតាមបែបបច្ចេកទេសដែលបានផ្លាស់ប្តូររសជាតិតាមរដូវផ្កាមានដូចជា:

  • រដូវកាលផ្កា គ :ធុងឃ្មុំទាំនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងចំការដើមគដែលមានជាច្រើនហិតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម
  • រដូវកាលផ្កាចន្ទីនិងត្រួយកៅស៊ូ :ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់ចំការកៅស៊ូជប់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  • រដូវកាលផ្កាមៀន:ធុងឃ្មុំទាំងនោះនិងត្រូវផ្លាស់ប្តូរមកចំការមៀននៅខាងកោះអន្លង់ចិន ខេត្តកណ្តាលវិញ.

ដូចនេះទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃរបស់នាងខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមរដូវផ្កា ប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សំរាប់សុខភាពដូចៗគ្នាគ្រប់ទឹកដមរដូវផ្កាទាំងអស់

ចំពោះការចិញ្ចឹមថែទាំតាមបច្ចេកទេសនិងការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់

*គោលបំណងនៃការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំ  

ដោយនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពខ្លះៗនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលបានមកពីទឹកដមផ្កានិមួយៗគឺសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ល្អសំរាប់សុខភាពជាពិសេសចង់អោយប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍លើកការប្រើប្រាស់ជាតិផ្អែមពីការប្រើស្ករឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងមកជាការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំវិញព្រោះតែមានអត្រានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលភាគច្រើនកើតទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តញុំាភេជ្ជៈកំប៉ុងឬក៏ការប្រើជាតិស្ករលើសកំរិត

ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាភេជ្ជៈ(តែក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំ កាហ្វេទឹកឃ្មុំ )ជាដើមនិងការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាម្ហូបអាហារវាបានជួយដល់សុខភាពជាច្រើន

លាក់ការពិពណ៌នា

Wild Nectar Honey | 500ml

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ | 500ml

Toek Khmum Toek Dorm Phkar Prey

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>អត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកឃ្មុំ</p><ul><li>ជំនួយជាតិស្ករក្នុងឈាម ប្រឆាំងការពារបាក់តេរី និងមេរោគផ្សិត</li><li>ជួយព្យាបាលការរលាកក្រពះនិងដំបៅក្រពះ ព្យាបាលរបួសស្នាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព</li><li>ព្យាបាលអាលែហ្សី ក្អកស្ងួត ឈឺពោះ ពុលអាហារជាដើម</li><li>ផ្តល់នូវជីវជាតិចិព្ចាឹមសំរាប់រាងកាយ ជំនួយដល់សម្រស់និងសុខភាពស្បែក</li><li>ជំនួួយដល់ការចង់ចាំនិងគេងលក់ស្រួល</li></ul>

<p>My name is Rong Chheng Lim, the owner of the farm, which was established in early 2020.</p><p>My honey is a type of honey that is technically raised, which changes the taste according to the flowering season, such as:</p><ul><li>Kor flower season: The beehives are placed in the many-hectare in Kampong Cham province.</li><li>Hevea brasiliensis and Cashew flower season: Moved to Tbong Khmum, Hevea brasiliensis plantation</li><li>Longan flower season: The beehives will be moved to the longan plantation on the side of Anlong Chen Island, Kandal Province.</li></ul><p>Therefore, my wild flower nectar honey tastes delicious base on the flowers season, but has the same high health benefits for nectar honey with technical maintenance and hygienic packaging.</p><p>* Purpose of opening a beekeeping farm</p><p>As I have learned some of the health benefits and there are many benefits of honey from the nectar of each flower are all good for health. Especially, we want people to replace the use of sugar by using honey because of the high rate of diabetes, which is more common in people who like to drink canned drinks or consume too much sugar.</p><p>We can use honey as a beverage such as Honey Lemon Tea , Honey Coffee, etc. and the use of honey as food.&nbsp;</p>

<p>នាងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ុង ឆេងលីម ជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន(ទឹកឃ្មុំទឹកដបផ្កាព្រៃ)ដែលបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020.</p><p>ទឹកឃ្មុំនាងខ្ញុំជាប្រភេទទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមតាមបែបបច្ចេកទេសដែលបានផ្លាស់ប្តូររសជាតិតាមរដូវផ្កាមានដូចជា:</p><ul><li>រដូវកាលផ្កា គ :ធុងឃ្មុំទាំនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងចំការដើមគដែលមានជាច្រើនហិតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម</li><li>រដូវកាលផ្កាចន្ទីនិងត្រួយកៅស៊ូ :ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់ចំការកៅស៊ូជប់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ</li><li>រដូវកាលផ្កាមៀន:ធុងឃ្មុំទាំងនោះនិងត្រូវផ្លាស់ប្តូរមកចំការមៀននៅខាងកោះអន្លង់ចិន ខេត្តកណ្តាលវិញ.</li></ul><p>ដូចនេះទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃរបស់នាងខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមរដូវផ្កា ប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សំរាប់សុខភាពដូចៗគ្នាគ្រប់ទឹកដមរដូវផ្កាទាំងអស់</p><p>ចំពោះការចិញ្ចឹមថែទាំតាមបច្ចេកទេសនិងការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់</p><p>*គោលបំណងនៃការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំ &nbsp;</p><p>ដោយនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពខ្លះៗនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលបានមកពីទឹកដមផ្កានិមួយៗគឺសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ល្អសំរាប់សុខភាពជាពិសេសចង់អោយប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍លើកការប្រើប្រាស់ជាតិផ្អែមពីការប្រើស្ករឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងមកជាការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំវិញព្រោះតែមានអត្រានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលភាគច្រើនកើតទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តញុំាភេជ្ជៈកំប៉ុងឬក៏ការប្រើជាតិស្ករលើសកំរិត</p><p>ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាភេជ្ជៈ(តែក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំ កាហ្វេទឹកឃ្មុំ )ជាដើមនិងការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាម្ហូបអាហារវាបានជួយដល់សុខភាពជាច្រើន</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ | 500ml មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ | 500ml

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

Khmer Natural Coconut Oil | 500ml

ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 500ml

Toek Khmum Toek Dorm Phkar Prey

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>My name is Rong Chheng Lim, the owner of the farm, which was established in early 2020.</p><p>My honey is a type of honey that is technically raised, which changes the taste according to the flowering season, such as:</p><ul><li>Kor flower season: The beehives are placed in the many-hectare in Kampong Cham province.</li><li>Hevea brasiliensis and Cashew flower season: Moved to Tbong Khmum, Hevea brasiliensis plantation</li><li>Longan flower season: The beehives will be moved to the longan plantation on the side of Anlong Chen Island, Kandal Province.</li></ul><p>Therefore, my wild flower nectar honey tastes delicious base on the flowers season, but has the same high health benefits for nectar honey with technical maintenance and hygienic packaging.</p><p>* Purpose of opening a beekeeping farm</p><p>As I have learned some of the health benefits and there are many benefits of honey from the nectar of each flower are all good for health. Especially, we want people to replace the use of sugar by using honey because of the high rate of diabetes, which is more common in people who like to drink canned drinks or consume too much sugar.</p><p>We can use honey as a beverage such as Honey Lemon Tea , Honey Coffee, etc. and the use of honey as food.&nbsp;</p>

<p>នាងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ុង ឆេងលីម ជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន(ទឹកឃ្មុំទឹកដបផ្កាព្រៃ)ដែលបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020.</p><p>ទឹកឃ្មុំនាងខ្ញុំជាប្រភេទទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមតាមបែបបច្ចេកទេសដែលបានផ្លាស់ប្តូររសជាតិតាមរដូវផ្កាមានដូចជា:</p><ul><li>រដូវកាលផ្កា គ :ធុងឃ្មុំទាំនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងចំការដើមគដែលមានជាច្រើនហិតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម</li><li>រដូវកាលផ្កាចន្ទីនិងត្រួយកៅស៊ូ :ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់ចំការកៅស៊ូជប់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ</li><li>រដូវកាលផ្កាមៀន:ធុងឃ្មុំទាំងនោះនិងត្រូវផ្លាស់ប្តូរមកចំការមៀននៅខាងកោះអន្លង់ចិន ខេត្តកណ្តាលវិញ.</li></ul><p>ដូចនេះទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃរបស់នាងខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមរដូវផ្កា ប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សំរាប់សុខភាពដូចៗគ្នាគ្រប់ទឹកដមរដូវផ្កាទាំងអស់</p><p>ចំពោះការចិញ្ចឹមថែទាំតាមបច្ចេកទេសនិងការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់</p><p>*គោលបំណងនៃការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំ &nbsp;</p><p>ដោយនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពខ្លះៗនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលបានមកពីទឹកដមផ្កានិមួយៗគឺសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ល្អសំរាប់សុខភាពជាពិសេសចង់អោយប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍លើកការប្រើប្រាស់ជាតិផ្អែមពីការប្រើស្ករឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងមកជាការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំវិញព្រោះតែមានអត្រានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលភាគច្រើនកើតទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តញុំាភេជ្ជៈកំប៉ុងឬក៏ការប្រើជាតិស្ករលើសកំរិត</p><p>ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាភេជ្ជៈ(តែក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំ កាហ្វេទឹកឃ្មុំ )ជាដើមនិងការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាម្ហូបអាហារវាបានជួយដល់សុខភាពជាច្រើន</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 500ml មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 500ml

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

Khmer Natural Coconut Oil | 150ml

ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 150ml

Toek Khmum Toek Dorm Phkar Prey

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>My name is Rong Chheng Lim, the owner of the farm, which was established in early 2020.</p><p>My honey is a type of honey that is technically raised, which changes the taste according to the flowering season, such as:</p><ul><li>Kor flower season: The beehives are placed in the many-hectare in Kampong Cham province.</li><li>Hevea brasiliensis and Cashew flower season: Moved to Tbong Khmum, Hevea brasiliensis plantation</li><li>Longan flower season: The beehives will be moved to the longan plantation on the side of Anlong Chen Island, Kandal Province.</li></ul><p>Therefore, my wild flower nectar honey tastes delicious base on the flowers season, but has the same high health benefits for nectar honey with technical maintenance and hygienic packaging.</p><p>* Purpose of opening a beekeeping farm</p><p>As I have learned some of the health benefits and there are many benefits of honey from the nectar of each flower are all good for health. Especially, we want people to replace the use of sugar by using honey because of the high rate of diabetes, which is more common in people who like to drink canned drinks or consume too much sugar.</p><p>We can use honey as a beverage such as Honey Lemon Tea , Honey Coffee, etc. and the use of honey as food.&nbsp;</p>

<p>នាងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ុង ឆេងលីម ជាម្ចាស់កសិដ្ឋាន(ទឹកឃ្មុំទឹកដបផ្កាព្រៃ)ដែលបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2020.</p><p>ទឹកឃ្មុំនាងខ្ញុំជាប្រភេទទឹកឃ្មុំចិញ្ចឹមតាមបែបបច្ចេកទេសដែលបានផ្លាស់ប្តូររសជាតិតាមរដូវផ្កាមានដូចជា:</p><ul><li>រដូវកាលផ្កា គ :ធុងឃ្មុំទាំនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងចំការដើមគដែលមានជាច្រើនហិតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម</li><li>រដូវកាលផ្កាចន្ទីនិងត្រួយកៅស៊ូ :ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់ចំការកៅស៊ូជប់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ</li><li>រដូវកាលផ្កាមៀន:ធុងឃ្មុំទាំងនោះនិងត្រូវផ្លាស់ប្តូរមកចំការមៀននៅខាងកោះអន្លង់ចិន ខេត្តកណ្តាលវិញ.</li></ul><p>ដូចនេះទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃរបស់នាងខ្ញុំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តាមរដូវផ្កា ប៉ុន្តែមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សំរាប់សុខភាពដូចៗគ្នាគ្រប់ទឹកដមរដូវផ្កាទាំងអស់</p><p>ចំពោះការចិញ្ចឹមថែទាំតាមបច្ចេកទេសនិងការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់</p><p>*គោលបំណងនៃការបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃ្មុំ &nbsp;</p><p>ដោយនាងខ្ញុំបានយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពខ្លះៗនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលបានមកពីទឹកដមផ្កានិមួយៗគឺសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ល្អសំរាប់សុខភាពជាពិសេសចង់អោយប្រជាជនយើងចាប់អារម្មណ៍លើកការប្រើប្រាស់ជាតិផ្អែមពីការប្រើស្ករឬក៏គ្រឿងកំប៉ុងមកជាការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំវិញព្រោះតែមានអត្រានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានការកើនឡើងខ្ពស់ដែលភាគច្រើនកើតទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តញុំាភេជ្ជៈកំប៉ុងឬក៏ការប្រើជាតិស្ករលើសកំរិត</p><p>ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាភេជ្ជៈ(តែក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំ កាហ្វេទឹកឃ្មុំ )ជាដើមនិងការប្រើប្រាស់ទឹកឃ្មុំធ្វើជាម្ហូបអាហារវាបានជួយដល់សុខភាពជាច្រើន</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 150ml មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងដូងធម្មជាតិខ្មែរ | 150ml

ទឹកឃ្មុំទឹកដមផ្កាព្រៃ

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!