ទឹកលាងដៃ – ACTA BIO 1លីត្រ

ធានានូវគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈបទពិសោធន៍ពីអ្នកជំនាញមុនពេលលក់ក្នុងទីផ្សារនិងការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។

គុណប្រយោជន៍មាន:

  1. សម្លាប់មេរោគ និងវីរុសបន្ទាប់ពីបាញ់រួច
  2. តាមសម្លាប់មេរោគរហូតបើមិនលាងចេញ
  3. បណ្តឹងស្បែក និងអោយកោសិកាស្បែកដុះល្អ។
  4. អាចបាញ់មុខ ខ្លួន ឬកន្លែងទាំងអស់ដែលអាចឆ្លងមេរោគ ឬអាចឆ្លងវីរុស

លក្ខខណ្ឌ

  1. ចុច​ "ទិញ"
  2. ជ្រើសរើសបរិមាណ
  3. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
  4. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ
  5. ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"
  • សេវាដឹក : $1-2

លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន

$1.00

ក្នុងភ្នំពេញ

ព័ត៌មានរបស់ហាង

Acta Bio
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ
Acta Bio
Acta Bio
Acta Bio
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ

ទាក់ទងនឹងសុខភាពសាធារណៈ Acta Bio ត្រូវបានបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើគុណភាពផលិតផលតាមបច្ចេកទេសជប៉ុននិងបារាំង។ រហូតមកដល់ពេលនេះ អនាម័យបន្លែនិងទឹកបាញ់លាងដៃគឺជាផលិតផលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅ Acta Bio ។

ផ្លូវលេខ ១៨៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ
+855 92531000
8:00 AM - 5:00 PM