ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500mlទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500ml
ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500mlទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500ml

ធ្វើការទិញទឹកឃ្មុំសុទ្ធថ្ងៃនេះដែលចម្រាញ់ពីលម្អងផ្កា គ្មានលាយស្ករ ទឹកដមធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលបានមកពីរុក្ខជាតិដុះនៅ ខេត្តកំពង់ចាម។ ឃ្មុំទាំងនោះរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិ និងក្រេបយកតែលម្អងធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។ វាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពនៃទឹកឃ្មុំយ៉ាងច្បាស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ពួកយើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងបរិសា្ថនផងដែរដោយប្រើដបកែវជំនួសឲ្យដបផ្លាស្ទិក។ យើងសូមធានាថា ទឹកឃ្មុំរបស់យើងគឺសុទ្ធល្អ មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាបានយូរ និងជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ងថ្លៃថ្លាចំពោះសុខភាព។

លក្ខខណ្ឌ

  1. ចុច​ "ទិញ"
  2. ជ្រើសរើសបរិមាណ
  3. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
  4. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ
  5. ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"

ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ

លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន

ឥតគិតថ្លៃ

ក្នុងភ្នំពេញ

ព័ត៌មានរបស់ហាង

Khmer Nectar Honey
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ
Khmer Nectar Honey
Khmer Nectar Honey
Khmer Nectar Honey
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ

 យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។ 
រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។ 
ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។
 

ផ្ទះលេខ ៤០២ ផ្លូវ៣៦៩ ច្បារអំពៅ ភ្នំពេញ
+855 0767775550
+855 098779920
7am - 5pm