កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ
កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗកាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ

កន្ត្រកស្លឹកចាក គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកច្នៃដោយស្រ្តីខ្មែរ កន្ត្រកនេះមានពណ៌ធម្មជាតិដ៏សែនស្អាត ពិសេសប្រើអាចបោកទឹកបានទៀតផង។
យើងមានច្រើនជម្រើសច្រើនម៉ូតសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់។ ជាមួយម៉ូតថ្មីនេះ វាមានទ្រនាប់និងរ៉ូតបិទជិតដែលអាចការពារមិនអោយធ្លាក់អីវ៉ាន់របស់យើងបាន និងមួយម៉ូតគឺប្រើប្រាស់កូនកាបូបមួយនៅខាងក្នុងយ៉ាងពិសេស អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់
កន្រ្តកនេះពិតជាសាកសមសម្រាប់មិត្តនារីយើងអាចប្រើដើរលេង ទៅសមុទ្រ ឬចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បាន។ ជាមួយតម្លៃ ២០$ ឬ ៨ម៉ឺនរៀល មានការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញ។

លក្ខខណ្ឌ

  1. ចុច​ "ទិញ"
  2. ជ្រើសរើសបរិមាណ
  3. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
  4. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ
  5. ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"

ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ

លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន

$1.00

ក្នុងភ្នំពេញ

ព័ត៌មានរបស់ហាង

Madam Chnai
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ
Madam Chnai
Madam Chnai
Madam Chnai
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ

Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។