ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគ្រួសារ

ចំនួនទិញទាបបំផុត៖ 2 គក

2-9 គក
$1.25/គក
10+ គក
$1.00/គក
$1.25
-20.00%

#រពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែត
លោកម្នាក់បានដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើនៅដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ មិនយូរប៉ុន្មានវាក៏រីកលូតលាស់យ៉ាងលឿន។ គាត់ប្រើវាបានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង រាប់តាំងពីផលិតផល និងភេស្ជជៈជាដើមសម្រាប់ប្រើក្នុងផ្ទះ។
គាត់ចង់លែករំលែកប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលគាត់ដាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះ ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា ក្នុងតម្លៃមួយយ៉ាងសមរម្យ។ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ និងភាពងាយស្រួលគាត់បានដាក់វាលក់នៅលើ Kokopon.com ដោយ 1kg =5000រៀល។
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាវបានចាប់ពី 2kgឡើង ព្រោះវាមានទំហំធំ និងសាច់ច្រើន។ ហើយការទិញរបស់អ្នក និងផ្តល់នូវចំណូលបន្ថែមដល់បងៗម៉ូតូឌុបនៅជិតនោះផងដែរ។

លក្ខខណ្ឌ

  1. ចុច​ "ទិញ"
  2. ជ្រើសរើសបរិមាណ
  3. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
  4. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ
  5. ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"

ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ

លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន

$1.50
តាមទីតាំង

ព័ត៌មានរបស់ហាង

mychamka
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ
mychamka
mychamka
mychamka
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

St. 242, Phnom Penh
+855 98651551
24/7