កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ

រចនាឡើងខ្នាតតូច ទំងន់ស្រាល និងប្លែកភ្នែក។ កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ យើងត្រូវបានដេរដោយដៃស្ត្រីដែលនៅតាមជនបទ ដោយក្រណាត់ដែលមានគុណភាព។ មានការរចនាម៉ូតផ្សេងៗគ្នាដែលអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន និងប្រើប្រាស់បានយូរ។​

លក្ខខណ្ឌ

  1. ចុច​ "ទិញ"
  2. ជ្រើសរើសបរិមាណ
  3. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
  4. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ
  5. ចុច "បញ្ជាក់"

ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ

លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន

$1.00
តាមទីតាំង

ព័ត៌មានរបស់ហាង

VillagesWorks
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ
VillagesWorks
VillagesWorks
VillagesWorks
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ

VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។ 

ផ្លូវ 113 កែង ផ្លូវ 330 រាជធានីភ្នំពេញ
+855 12995944
8:00 AM - 5:00 PM