កាបូបស្ពាយចំហៀង - ធ្វើដោយដៃ

កាបូបស្ពាយចំហៀងរបស់យើងត្រូវបានផលិតចេញពីសំភារៈត្បាញដោយដៃរបស់ស្ត្រីដែលនៅតាមទីជនបទ និងជនពិការ។ កាបូបស្ពាយចំហៀងនេះវាមានជាមួយនឹងការរំលេចពណ៌ ក្បាច់ផ្សេងៗ និងទំហំធំល្មមសមរម្យសម្រាប់សាលារៀន ឬដើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ។

យើងច្រើនពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើស:

  • ក្រឡាការ៉ូខៀវ
  • ក្បាច់ផ្កាខៀវ

ទំហំ: 26x19x6x145cm

ទម្ងន់កាបូប: 0.22kg

លក្ខខណ្ឌ

  1. ចុច​ "ទិញ"
  2. ជ្រើសរើសបរិមាណ
  3. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
  4. បំពេញលេខទូរស័ព្ទ
  5. ចុច "បញ្ជាក់"

ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ

លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន

$1.00
តាមទីតាំង

ព័ត៌មានរបស់ហាង

VillagesWorks
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ
VillagesWorks
VillagesWorks
VillagesWorks
មើលបន្ថែមពីម្ចាស់ទំនិញនេះ

VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។ 

ផ្លូវ 113 កែង ផ្លូវ 330 រាជធានីភ្នំពេញ
+855 12995944
8:00 AM - 5:00 PM