បញ្ចុះតម្លៃ១៥% ទៅលើDoyDoyស៊េរីថ្មី

@ DoyDoy

បញ្ចុះតម្លៃ១៥% ទៅលើDoyDoyស៊េរីថ្មី
BUY Now

$30.00

$25.50

15%

DoyDoyផលិតមកពីស៊ីលីកុនដែលទន់ដូចជ័រក្បាលដោះទឹកដោះគោ។ វានឹងមិនងាយឆាប់បែកឬរហែកឡើយ។ និងផ្នែកConnector ផលិតមកពីជ័រមួយហៅថា"PP" ។ វានឹងមិនប៉ះពាល់សុខភាពក្មេងនៅពេលពួកគាត់លេងទេ។

លក្ខខណ្ឌ

  • ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់
  • ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក
  • ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់
  • សូមអញ្ជើញទៅកាន់Doy Doyដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ
  • សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ
  • ហ្វ្រីដឹកជញ្ចូន

ព័ត៌មានរបស់ហាង

DoyDoy

DoyDoy គឺជាឧបករណ៍ក្មេងលេងបែបSTEM នឹងវិស្វកម្ម។ ដែលមានតំលៃសមរម្យ ក្មេងៗអាចលេងនៅផ្ទះ​ឬ​នៅខាងក្រៅ។ DoyDoyគឺជាឧបករណ៍លេងដែលក្មេងៗអាចលេងដោយស្មើភាពគ្នាមិនប្រកាន់វណ្ណៈឬសង្គម និងកំណត់នូវទេពកោសល្យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគត​។ DoyDoyចង់អោយពួកគាត់ លេង​ហើយ បានរៀន ហើយនឹងបានសប្បាយផងដែរ។

Raintree Cambodia and Enginou Cambodia
ទំនាក់ទំនង: 010 672 726
បើកចាប់ពីម៉ោង: 9:00am - 5:00pm
DoyDoy