ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិ ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

@ Goldphnee Shoe Polisher

ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិ ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
Expired

$250.00

$150.00

40%

ម៉ាសីុនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិនេះមានភាព រហ័ស ងាយស្រួលប្រើ សម្លេងស្ងាត់ល្អ ស៊ីភ្លើងតិច សន្សំសំចៃ ទាន់សម័យ ថែមទាំងមានការធានាជូនមួយឆ្នាំទៀតផង។ មានច្រើនម៉ូដសមស្របទៅនឹងទីតាំងជាច្រើនដូចជា គេហដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ ធនាគារ ផ្សារទំនើប ការិយាល័យ សាលារៀនជាដើម។ លោកអ្នកអាចប្រើសម្រាប់ខាត់ស្បែកជើងប៊ូបុរសនារីគ្រប់ប្រភេទ។ ម៉ាសីុនមាន៣ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស៖  ខ្មៅ ទឹកប្រាក់ និង ពណ៌មាស។ មាសីុនខ្នាតធំម៉ាក GP80-G1​ មានត្រឹមតែ 30 គ្រឿង និង មានសីុនខ្នាតតូចម៉ាក GP33-G4 មានត្រឹមតែ 20 ប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខខណ្ឌ

  • លោកអ្នកត្រូវទិញគូប៉ុងពីខូខូប៉ុនជាមុន

  • អាចទិញបានចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ខែធ្នូ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ខែមករាឆ្នាំ២០១៩

  • សុពលភាពក្នុងការទទួលយកផលិតផលចាប់ថ្ងៃទី ២៣ខែធ្នូ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៣ខែមករាឆ្នាំ២០១៩

  • ខូខូប៉ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្តូរយកផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននោះទេ

  • ទាក់ទងមកលេខនេះ 012 253 958/069 217 616 ក្នុងការដឹកជញ្ជូន

  • ស្កេនកូត ជាមួយអ្នកដឹកជញ្ជូន​

  • ទទួលយកផលិតផល

  • ទាក់ទងមកលេខ 012 253 958/069 217 616 ដើម្បីយល់ដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់

ព័ត៌មានរបស់ហាង

Goldphnee Shoe Polisher

ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិនេះមានភាព រហ័ស ងាយស្រួលប្រើ សម្លេងស្ងាត់ល្អ ស៊ីភ្លើងតិច សន្សំសំចៃ ទាន់សម័យ ថែមទាំងមានការធានាជូនមួយឆ្នាំទៀតផង។ មានច្រើនម៉ូដសមស្របទៅនឹងទីតាំងជាច្រើនដូចជា គេហដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ ធនាគារ ផ្សារទំនើប ការិយាល័យ សាលារៀនជាដើម។ លោកអ្នកអាចប្រើសម្រាប់ខាត់ស្បែកជើងប៊ូបុរសនារីគ្រប់ប្រភេទ។

ម៉ាស៊ីនមាន៣ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស៖ 

ខ្មៅ ទឹកប្រាក់ និង ពណ៌មាស។ មាសីុនខ្នាតធំម៉ាក GP80-G1​ មានត្រឹមតែ 30 គ្រឿង និង មានម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចម៉ាក GP33-G4 មានត្រឹមតែ 20 ប៉ុណ្ណោះ។

Online Shop
ទំនាក់ទំនង: 069 217 616
បើកចាប់ពីម៉ោង: 8:00 AM - 8:00 PM
Goldphnee Shoe Polisher