ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិ ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

@ Goldphnee Shoe Polisher

ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិ ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
Expired

$99.00

$59.40

40%

ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិនេះមានភាព រហ័ស ងាយស្រួលប្រើ សម្លេងស្ងាត់ល្អ ស៊ីភ្លើងតិច សន្សំសំចៃ ទាន់សម័យ ថែមទាំងមានការធានាជូនមួយឆ្នាំទៀតផង។ មានច្រើនម៉ូដសមស្របទៅនឹងទីតាំងជាច្រើនដូចជា គេហដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ ធនាគារ ផ្សារទំនើប ការិយាល័យ សាលារៀនជាដើម។ លោកអ្នកអាចប្រើសម្រាប់ខាត់ស្បែកជើងប៊ូបុរសនារីគ្រប់ប្រភេទ។ ម៉ាសីុនមាន៣ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស៖  ខ្មៅ ទឹកប្រាក់ និង ពណ៌មាស។ មានសីុនខ្នាតតូចម៉ាក GP33-G4 មានត្រឹមតែ 20 ប៉ុណ្ណោះ។

លក្ខខណ្ឌ

  • លោកអ្នក ត្រូវ ទិញ គូប៉ុង ពី ខូ ខូ ប៉ុន ជាមុន
  • អាច ទិញ បាន ចាប់ពី ថ្ងៃទី   ;២៣ខែធ្នូ២០១៨   ;ដល់ ថ្ងៃទី១៤ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
  • សុពលភាព ក្នុង ការ ទទួលយក ផលិតផល ចាប់ ថ្ងៃទី   ;២៣ខែធ្នូ២០១៨   ;ដល់ ថ្ងៃទី២៣ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
  • ខូ ខូ ប៉ុន មិន ទទួលខុសត្រូវ ចំពោះ ការ ប្តូរ យក ផលិតផល ពី ក្រុមហ៊ុន នោះ ទេ
  • ទាក់ទង មក លេខ នេះ   ;012 253 958 /069 217 616 ក្នុង ការ ដឹកជញ្ជូន
  • ស្កេន កូត   ;ជាមួយ អ្នក ដឹកជញ្ជូន
  • ទទួលយក ផលិតផល
  • ទាក់ទង មក លេខ   ;012 253 958 /069 217 616 ដើម្បី យល់ដឹង ពីរ បៀ បនៃ ការប្រើ ប្រាស់

ព័ត៌មានរបស់ហាង

Goldphnee Shoe Polisher

ម៉ាស៊ីនខាត់ស្បែកជើងស្វ័យប្រវត្តិនេះមានភាព រហ័ស ងាយស្រួលប្រើ សម្លេងស្ងាត់ល្អ ស៊ីភ្លើងតិច សន្សំសំចៃ ទាន់សម័យ ថែមទាំងមានការធានាជូនមួយឆ្នាំទៀតផង។ មានច្រើនម៉ូដសមស្របទៅនឹងទីតាំងជាច្រើនដូចជា គេហដ្ឋាន មន្ទីរពេទ្យ សណ្ឋាគារ ធនាគារ ផ្សារទំនើប ការិយាល័យ សាលារៀនជាដើម។ លោកអ្នកអាចប្រើសម្រាប់ខាត់ស្បែកជើងប៊ូបុរសនារីគ្រប់ប្រភេទ។

ម៉ាស៊ីនមាន៣ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស៖ 

ខ្មៅ ទឹកប្រាក់ និង ពណ៌មាស។ មាសីុនខ្នាតធំម៉ាក GP80-G1​ មានត្រឹមតែ 30 គ្រឿង និង មានម៉ាស៊ីនខ្នាតតូចម៉ាក GP33-G4 មានត្រឹមតែ 20 ប៉ុណ្ណោះ។

Online Shop
ទំនាក់ទំនង: 069 217 616
បើកចាប់ពីម៉ោង: 8:00 AM - 8:00 PM
Goldphnee Shoe Polisher