ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ម្សៅម្ទេស | 100g
ខ្ទឹមសស្ងួត | 1kg
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តក្រចេះ | 500ក្រាម
ទឹកឃ្មុំព្រៃ មកពីខេត្តស្ទឹងត្រែង | 500ក្រាម
ស្រ្កាប់កាហ្វេធម្មជាតិ | 500g
ស្រ្កាប់អំពិលធម្មជាតិ | 500g
ភួយ តម្បាញដោយដៃ ដោយស្រ្តីកម្ពុជា
កន្សែងបង់ក តម្បាញដោយដៃ ដោយស្រ្តីកម្ពុជា
ផាហ៊ុម តម្បាញដោយដៃ ដោយស្រ្តីកម្ពុជា
កន្សែងបង់ក តម្បាញដោយដៃ ដោយស្រ្តីកម្ពុជា | ទំហំ តូច
ម្រេចកំពតក្រហម - 500ក្រាម
ដំណាប់ម្នាស់កំរិតស្ករទាប | 100g
ដំណាប់ស្វាយហឹរ | 75g
Categories
ផលិតផលទាំងអស់

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

Steamed Cashew Big nut 240 | 1kg

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg

mychamka

mychamka

<p>A single cashew contains about 21 percent protein, 46 percent fat, and 25 percent carbohydrates. What are cashews’ nutritional benefits?</p><ul><li>Improves bone and joint health</li><li>Relaxes nerves</li><li>Keeps skin and hair healthy</li><li>Aids in weight management</li></ul>

<p>ស្វាយចន្ទីមានប្រូតេអ៊ីនប្រហែល 21% ខ្លាញ់ 46% និងកាបូអ៊ីដ្រាត 25%។&nbsp;</p><p>ក្រៅពីនេះ តើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?</p><ul><li>ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់</li><li>សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ</li><li>ថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសក់</li><li>ជំនួយដល់តុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ជំនួយបេះដូង</li><li>ប្រឆាំងជម្ងឺមហារីគ្រាប់ឈាម</li><li>ជំនួយគ្រាប់ភ្នែក</li><li>រក្សាតុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ប្រភពជាតិសរសៃ</li><li>ជួយឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាត</li></ul>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយគ្រាប់​ 240 | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Tamarind & Tumeric

សាប៊ូអំពិល & រមៀត | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Tamarind (Tamarindus indica) tree is much appreciated in many parts of the world for its beauty and its sweet and sour fruit. Originally indigenous to tropical Africa and naturalized in many parts of Asia. The Travels of Marco Polo is written of tamarandi, the name comes from the Arabic tamar hindi - the Indian date. The pulp is also used in traditional medicine, extracts of steamed and sun-dried tamarind pulp are used to treat skin problems like rashes and irritation. Tamarind is a powerhouse of antioxidants, flavonoids, and vitamins C and A and prevents the formation of free radicals. Tamarind is a great ingredient to lighten skin tone and reduce dark spots and pigmentation in a natural way. The fruit exhibits laxative effects due to its high amount of malic acid, tartaric acid, and potassium bitartrate. Tamarind has alpha-hydroxy acids (AHAs) and citric acids which help cleanse the skin of dead cells and other impurities. Vitamins A, C, and flavonoids prevent free radicals responsible for aging. This natural exfoliator also evens your skin tone and hydrates it while reducing excess sebum which causes oily skin. Turmeric (Curcuma longa) has been used in Asia for more than 4.000 years and is a major part of Ayurveda, the centuries-old traditional Indian school of healing, Siddha medicine, traditional Chinese medicine, Yunani, and the animistic rituals of Austronesian people. From India, it spread to Southeast Asia, along with Hinduism and Buddhism, as it is needed as a dye for the robes of monks. In Cambodia growing around 30 to 40 different species of Tumeric. Turmeric is packed with a compound called curcumin which contains antibacterial, antioxidant, and anti-inflammatory components. These characteristics can provide glow and luster to the skin. Turmeric also revives your skin by bringing out its natural glow. There are no non-natural colorants used in the production, the yellow-brown color comes only from the ingredients. Next to brown, sweet, and tangy Tamarind syrup, Tumeric infused oils are used. Tumeric is freshly grated for the oil infusion and added to Olive oil, Rice bran oil, and other oils and kept for several days before being filtered. The used oils are high in Omega fatty acids, proteins, Vitamin E, and antioxidants. They have good moisturizing values and also attract moisture to the skin. The fragrances of this soap consist unquestionably of the spicy, earthy, warm-woody notes of Tumeric. These are combined with fresh, warm, spicy-sweet, and woody notes of nutmeg (Myristica fragrans), orange (Citrus sinensis) brings sweet and tangy notes with the aroma of fresh cut oranges, Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) adds more warm and savory scents. One of the relatives of turmeric, ginger (Zingiber officinale) brings sweet, spicy-woody scents, and last but not least cardamom (Elettaria cardamomum), also a relative of ginger, adds balsamic-woody notes. A wonderfully soothing and relaxing soap.&nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូអំពិល & រមៀត | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូអំពិល & រមៀត | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Green Tea & Lemongrass

សាប៊ូស្លឹកគ្រៃ & តែបៃតង | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p><strong>Green Tea &amp; Lemongrass&nbsp;</strong></p><p>This soap is the perfect start in the morning, the various citrus scent notes will energize you and cleanse your mind and body. The right kick-start into the day! Our Green Tea &amp; Lemongrass soap is composed of Matcha Green Tea, which has antioxidant properties, which help to protect the skin from external environmental influences and helping to fight the signs of premature aging. Green Tea stimulates skin microcirculation and hence positively influences the tone and health of the skin. Matcha Tea is lovingly made, with the same love and care we put in our soaps. Several weeks before the harvest the bushes are shaded, this slows down the growth and stimulates an increase in chlorophyll levels, turns the leaves a darker shade of green, and causes the production of amino acids, in particular theanine. The higher chlorophyll level gives our soap this nice green touch. The second main ingredient is Lemongrass. Lemongrass helps to open pores and is great for balancing oilier skin. Whether acne scars or age spots, lemongrass is a great way to lighten those marks naturally. A little lemongrass herb adds some texture to this wonderfully refreshing soap. For this soap used oils give it an excellent and smooth lather, are gentle and emollient, high in Omega fatty acids, proteins, and Vitamin E, and help the skin to retain its natural moisture as well as attract moisture to the skin, leaving the skin soft and supple. Therefore this soap is particularly suited to sensitive, dry, and mature skin types. There are no chemical substitutes in this soap, for its coloring only natural colorants are used, like Green Tea and Lemongrass infused oils and Kaolin clay, which brightens the colors and makes the soap more slippery as well as helps to contain the scent notes. The scent of this soap is composed of various citrus notes like of course fresh, strong, lemon-like, grassy-herbaceous notes from Lemongrass (Cymbopogon cambogiensis), aromatic, fruity, rich scents of Lime (Citrus aurantifolia), intense, fresh, sweet-green, fruity, lemon notes of May Chang (Litsea Cubeba), and sweet, fresh, and lemony, with a soft grassy/green undertone scent of Citronella (Cymbopogon winterianus) which are rounded up with some herbaceous notes like Tea Tree (Melaleuca alternifolia) and end up in the citrus-floral-earthy scent of Ylang-Ylang (Cananga odorata) also known as the perfume tree.&nbsp;</p><p>The perfect mixture of citrus, herbal and floral scents.&nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូស្លឹកគ្រៃ & តែបៃតង  | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូស្លឹកគ្រៃ & តែបៃតង | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Moringa

សាប៊ូស្លឹកម្រុំ | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Many plants or trees bear the name of wonder tree, Moringa (Moringa oleifera/Guilandina moringa) is one of them. Other names of this tree are the horseradish tree, ben oil tree, or drumstick tree. In former times widely used all around the world, the oil won from the seeds of the tree played long time a vital role in the maceration of the french perfume industry, clock makers used the oil also in their masterpieces. In India, where the tree originates from, and in Asia the role was and is a different one, it is used in traditional medicine and as food, which is highly nutritious. Modern science has even found more useful for this plant e.g. for water purification. Moringa has various health benefits for hair and skin. Moringa contains protein, which means it helps protect skin cells from damage. It also contains hydrating and detoxifying elements, which boost the skin and hair. It also reduces the appearance of scars, which makes it good for acne-prone skin types. Moringa boosts your skin's natural collagen formation. Tried Moringa leaves powder has been also used in ancient times as an effective soap for hand disinfection, when wetted in advance the anti-septic and detergent properties from phytochemicals in the leaves get activated and remove successful bacteria. Our soap gets all the possibilities of this plant, the used oils are infused with Moringa leaves and seeds for several days and also Moringa oil (Ben oil) is used to prepare this soap. While powdered leaves are added for the anti-septic properties. The other used oils have excellent values for the skin give the soap a smooth lather, are gentle and emollient, high in Omega fatty acids, proteins, and Vitamin E, and help the skin to retain its natural moisture as well as attract moisture to the skin, leaving the skin soft and supple. This soap fits oily as well try skin types. What would be one of our soaps without its scents, for this soap we created a well-balanced herbaceous smell, Basil (Ocimum basilicum) gives it a very green, herbaceous, and sweet scent with a rich balsamic undertone to it comes the cineolic with subtle citrus and peppery-floral overtones notes from Eucalyptus (Eucalyptus radiata). Tea Tree (Melaleuca alternifolia), Clary Sage (Salvia sclarea), and Coriander (Coriandrum sativum) give it more herbaceous and green notes and some woody-peppery notes, while Angelica (Angelica archangelica) rounding it with it rich earthy, green-herbaceous aroma with some peppery top notes and clean, spicy and woody back notes. A very energizing herbal scent.&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូស្លឹកម្រុំ | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូស្លឹកម្រុំ | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Coconut & Cardamom

សាប៊ូដូង & ក្រវាញ | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Coconut &amp; Cardamom This soap should not be missing from our collection, not because Cardamom (Elettaria cardamomum) belongs to the family of Zingiberaceae, where we have already soaps with Ponlei, Avocado &amp; Ginger, Tamarind &amp; Tumeric, but more because it is an incredible scent and has amazing values. Our Cardamom comes from the eastern slopes of the mountains that even wear its name, where cardamom and pepper in smaller amounts are crowned commercially, cardamom is there also collected in the wild. Chuor Phnom Krâvanh how the Cardamom mountains are called in Khmer is an incredible site with awesome rain forests, one of the last intact in South East Asia and home to the largest Cambodian elephant population and other rare species like the Siam Crocodile (Crocodylus siamensis), the Sunbear (Helarctos malayanus) and Pileated gibbon (Hylobates pileatus). This spice next to vanilla and saffron counts as the most expensive in the world and is used massively, the Indians drink their Masala chai with it, and the Arabs, which believe its an aphrodisiac, enjoy their Kahwe Arabiyye - coffee with it. But cardamom has various health benefits also for the skin, it detoxifies the skin and has antibacterial properties that help in healing breakouts and also acts as a skin purifier by clearing out blemishes. It is a natural skin toner that helps in giving you a clearer and evened-out skin complexion. It makes your skin even toned and also can improve your skin complexion, a natural skin toner besides cardamom is full of antioxidants. Besides coconut oil, which is in most of our soaps anyway, this soap is prepared with coconut milk. Coconut (Cocos nucifera) and its oil have amazing values for your skin. Coconut cleanses and neutralizes the toxins, fungi, and bacteria on the outer layers of the skin which not only detoxifies but also builds the skin's natural immune system and protection. It also supports the skin and works to repair the damage it has acquired over time. Coconut is excellent for keeping the skin young and beautiful. Its antioxidant property slows down the aging process by protecting the body from harmful free radicals. Of course, Coconut oil is used in this soap, which gives the soap a nice lather. Besides that Olive (Olea europeana) oil and Rice (Oryza sativa) bran oil are the majority of the used oils. These oils have a high content of Moge fatty acids, Vitamin E, proteins, and antioxidants. The oils are smooth and gentle to the skin, leaving the skin soft and supple. Especially Olive oil has an astonishing moisturizing effect and also attracts moisture to the skin. The scent of this soap is astonishingly oriental: fruity, minty, and spicy with a wooden undertone. It is composed of the spicy-sweet, rich, warm, and highly aromatic notes of Cardamom (Elettaria cardamomum), the very warm, diffusive, and spicy-sweet notes of Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), the sweet and tangy scents from Orange, the powerful, sweet, lively, cool, and minty green notes of Spearmint (Mentha spicata), ginger, and the woody, warm and balsamic scents of Himalayan Cedarwood (Cedrus deodara) notes.</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូដូង & ក្រវាញ | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូដូង & ក្រវាញ | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Pink Lotus & Jasmin Rice

សាប៊ូអង្ករ & ផ្កាឈូក | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Rice plays an important role in certain religions and popular beliefs. Step out of the city and you'll find evidence of Cambodians' passion for rice everywhere. Rice fields are all-present in Cambodia's landscape, bringing their touch of various green and gold shades almost all year long. The heavy rains that the monsoon brings to the country between May and October, coupled with the Mekong and Tonlé Sap rivers flooding, provide fertile soils for rice farming, a form of agriculture that Cambodians have been devoted to for thousands of years. Cambodian rice (Phka Rumduol often referred to as phka malis) can call itself, after being for several years the second best, the best rice in the world, as it earned this title at the TRT rice conference 2022. Instead of water, rice milk, prepared with this quality rice, is used to create this soap. Rice milk gently polishes, revealing smoother skin for a more youthful appearance. Rice milk imparts a whitening effect on the skin. It leaves a gentle glow on your face and helps to even your skin tone when used regularly. The Lotus (Nelumbo nucifera) also known as the Water lily, is as well a species with historical, cultural, and spiritual significance. It is a sacred flower in both Hinduism and Buddhism, representing the path to spiritual awakening and enlightenment. In Christianity, the lotus flower is often associated with Thomas the Apostle and his coming to India. It was also an important symbol in ancient Egypt, where it represented the path from death to rebirth to the afterlife. Lotus is also important in skin care. Lotus flower acts as an anti-acne, anti-wrinkle, skin brightener, anti-bacterial, skin coolant, emollient, and stress reducer agent. Rice plays also a vital role in the used oils for this soap, as it is prepared with Rice (Oryza sativa) bran oil which is gentle and emollient and is particularly suited to sensitive, dry, and mature skin types, in addition to this Olive (Olea europeana) oil, Sunflower (Helianthus Annuus) which has good moisturizing properties and is high in Vitamin E, Soybean (Glycine Soja), and Coconut (Cocos nucifera) oil, what gives the soap an excellent lather, are used for the creation of this soap. Golden rice bran oil is also a good source of Vitamin E, and antioxidants, it offers wonderful moisturizing values. Lotus, which plays the main role in the scents, has a dense floral aroma that is earthy and creamy sweet, with a spicy green top note, ripe fruit, and coumarin-like undertones. These floral tones we combine with other floral tones from Jasmine (Jasminum grandiflorum) and the perfume tree Ylang-Ylang (Cananga odorata), the sweet herbaceous, citrusy, and rose-like notes from Palmarosa (Cymbopogon martinii) which we top with some fruity sweet Grapefruit (Citrus paradisi) scents.&nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូអង្ករ & ផ្កាឈូក | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូអង្ករ & ផ្កាឈូក | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Ancient Alum Powder | 30g

ម្សៅសាជូរដូនតាខ្មែរ | 30ក្រាម

Mother Nature

មាតាធម្មជាតិ

<p>An ancestral product that kills 99.9% of armpit bacteria, eliminates body odor, helps whiten armpits.<br>Weight: 30g</p><p><strong>How to use:</strong></p><ul><li>Clean your armpits with water, dip your finger into the<strong> Ancient Alum Powder</strong> and apply it gently all over your armpits.</li><li>For armpits with strong odor, apply 2-3 times a day.</li><li>For very dark armpits, mix 1 teaspoon <strong>Ancient Alum Powder </strong>with 1 lemon juice. Apply the mixture on your armpits 3-4 times a week.​​ ​​Avoid using <strong>Ancient Alum Powder </strong>after shaving or tweezing.</li></ul><p>Retail: $5/jar</p><p>Wholesale: inbox <a href="https://m.me/kokopondotcom"><i><strong>Kokopon </strong></i></a>for a special price</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Note:</strong> Used for both men and women</p>

<p>ជាផលិតផលពីដូនតា​ កំចាត់បាក់តេរីក្លៀក99.9% បំបាត់ក្លិន​ខ្លួន​ ជួយអោយក្លៀកស​&nbsp;</p><p>ទំងន់: 30ក្រាម</p><p>របៀបប្រេី៖</p><p>លាបក្រោយពេលងូតទឹកហេីយ​ ដោយទុកអោយក្លៀកនៅសេីមតិចៗ​ យកចង្អុលដៃជ្រលក់ចូលក្រឡសាច់ជូ​រ​ លាបថ្នមៗពេញក្លៀក​មួយថ្ងៃមួយដង (សម្រាប់ក្លៀកមានក្លិនខ្លាំងអាចប្រេី1-2ដង)</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>*ចំណាំ៖ ប្រេីបានទាំងបុរស&amp;នារី​</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>តម្លៃរាយមួយក្លង 5$&nbsp;<br>បោះដុំក្នុងតម្លៃពិសេស សូមឆាតមក <a href="https://m.me/kokopondotcom"><i><strong>Kokopon&nbsp;</strong></i></a></p><p><i><strong><br data-cke-filler="true"></strong></i></p><p><strong>ចំនាំ៖</strong>​ ប្រេីបានទាំងបុរស&amp;នារី​ &nbsp;</p>

<p>Ancient Alum Powder is the second product of Mother Nature, created to commemorate the past of the ancestors.</p><p>Which has been used to stir water to make it clear and solve armpit odor issue since 1979.</p><p>With the aim of reducing the Cambodian people's spending on body care products to increase and enhance the national product, as well as wanting to sell the knowledge to all resellers across the country that we have a lot of resources for production to be a national product that can be sold to all customers with pride.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>The following is the story of the cause of naming the Ancient Alum Powder</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>[Base On A True Story] &nbsp;</p><p>The reason for this name is because alum has been used by people in my family since our ancestors, and the story is as follows:</p><p>[1963] A poor family had four children, with the husband farming to raise the children.</p><p>One day, the district experienced a drought, not enough water, only water from the well dried up near the bottom, difficult to use. The wife is very worried because she is afraid that her children will suffer from kidney disease due to drinking unclean water, so she lights incense and prays to her ancestors for rain</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>After hearing the words of complaint and prayer, the ancestral soul also explained the dream to the woman to find alum to stir the water, it will be clear.</p><p>The mother was very happy, so she hurriedly took half a cup of rice, exchanged it for a piece of sour meat, and ordered her second child to fill a jar with water. The third child took the alum and stirred it.</p><p>2 hours later, the water was as clear as the well of the rainy season. The villagers celebrated for the revelation of this ancestor, so the woman's house was well-liked by the villagers and was always helpful.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Speaking of the second daughter, used to send meals to the rice fields, carry water, or do heavy and light work, she often broke out in a sweat, causing her to smell not good under her armpits. With this, the mother also thought of ways to help her daughter, because when the young woman had body odor, there would be no man. After thinking for a while, nothing came out, the mother fell asleep. Suddenly, the ancestor soul explained in a dream, "Take the white piece apart and tell it to the other people."</p><p>Surprised by this riddle, she called the four children together and told them the riddle.The first child, too busy with housework, did not pay attention and thought that his mother was just dreaming. The second child had to go out to find fish and vegetables, but he was not interested. The youngest is too young to understand this.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>As for the third daughter, she is the most cunning child, she never helps her siblings, but she is smart and pays attention to her mother's every word. She sat thinking for a while and replied to her mother, "Mom, our house has no diamonds and the stone is not white, so I think the alum which you stirred water." The mother was very happy with the intelligence of her third child and asked her to go to exchange the beans for alum again and tell them to stir the water as usual. He took it and broke it into small pieces and hit it hard.</p><p>Let the second child apply the test first. The second child also tried to apply it 3 days later, the problem was solved, no body odor, no armpit scars. Three months later, she got married traditionally .....</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>... Preparing for the first child, the second child to have a family ... Without long karma, the mother passed away at the age of 40 without a word.</p><p>Speaking of her third child, she misses her mother so much. She often exchanges rice or beans for alum and has been using it as a powder for armpits since she was 16 years old. He also married at the age of 18 and has five children. Despite her busy schedule, she never forgot to grind alum and give it to his children.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Until now, she is 60 years old and a woman with a clean, odorless complexion is more beautiful than her face. Want to know her? She is the Mother Nature</p><p>[⌚14 February 2020]</p><p>At the age of 60, Mother Nature is cared for by her children and has traveled in all 25 provinces. One day on the way to visit Battambang, Siem Reap, Pailin, with doubts since 44 years ago, the riddle has not been solved, the words "Tell it to the other people" Mother Nature also told the youngest child about this. The youngest son is the laziest child in the family, but smart, wise, a person who is good at spending and likes to make money, after listening to his mother, she said that this riddle, the ancestors want us to produce and sell (To be Continued .....)</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>****ម្សៅសាជូរដូនតា ជាផលិតផលទី២របស់មាតាធម្មជាតិដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគាស់រំលឹកអតីតកាលពីដូនតា</p><p>ដែលយកសាជូរមកប្រើដើម្បីកូរទឹកអោយថ្លា និង ដោះស្រាយវិបត្តិក្លិនក្លៀកតាំងពី [1979]។ &nbsp;</p><p>ដោយមានបំណងចង់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើផលិតផលថែរក្សាក្លិនខ្លួនផង ដើម្បីបង្កើន និង លើកស្ទួយផលិតផលជាតិផង ក៏ដូចជាចង់លក់ចំណេះដែលមានទៅអោយគ្រប់អ្នកលក់បន្តទូរទាំងប្រទេសថា​យើងមានធនធានច្រើនណាស់សម្រាប់ការផលិតមកជា ផលិតផលរបស់ជាតិខ្លួន ដែលអាចលក់ជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយមោទនភាព។ &nbsp;</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ខាងក្រោមនេះជាសាច់រឿងនៃបុព្វហេតុនៃការដាក់ឈ្មោះ ម្សៅសាជូរដូនតា</p><p>[Base On A True Story]</p><p>បុព្វហេតុនៃការដាក់ឈ្មោះនេះ ដោយសារសាជូរ ត្រូវបានមនុស្សក្នុងគ្រួសារខ្ញុំប្រេីតៗគ្នា តាំងពីដូនតាមកម្លេះហេីយរឿងដំណាលមានដូចតទៅ៖</p><p>[1963] គ្រួសារក្រីក្រមួយមានកូន 4 នាក់ ដោយបុរសជាស្វាមីរកសុីរែកដី ដេីម្បីចិញ្ចឹមកូនៗ។</p><p>សម័យថ្ងៃមួយ ស្រុកទេសជួបគ្រោះរាំងស្ងួត គ្មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ប្រេី មានតែទឹកអណ្តូតរីងជិតដល់បាតពិបាកក្នុងការយកមកប្រេីប្រាស់។ ស្រ្តីជាប្រពន្ធខ្វល់ចិត្តជាខ្លាំង ដោយខ្លាចកូនៗត្រូវកេីតជម្ងឺគ្រោះតម្រង់នោមដោយសារបរិភោគទឹកមិនស្អាតក៏អុជធូបបន់ដូនតាសូមអោយមានភ្លៀងធ្លាក់ &nbsp;</p><p>ក្រោយពីស្តាប់លឺពាក្យត្អូញត្អែរនិងការបន់ស្រន់នោះ ព្រលឹងដូនតាក៏បានពន្យល់សប្តិអោយស្ត្រីនោះរកសាច់ជូរមកកូរទឹក នោះវានឹងថ្លាបានប្រេីហេីយ។</p><p>ស្ត្រីជាម្តាយមានសេចក្តីត្រេកអរជាខ្លាំងក៏ប្រញ៉ាប់យកអង្ករកន្លះតៅ ដូរយកសាច់ជូរមួយដុំ ហេីយបង្គាប់កូនទី២ អោយរែកទឹកដាក់ពេញពាង ប្រេីកូនទី៣ យកសាច់ជូរកូរទឹក។</p><p>2 ម៉ោងក្រោយមក ទឹកក៏ថ្លាឆ្វង់ដូចទឹកអណ្តូងខែវស្សា។ អ្នកភូមិបានអបអរសម្រាប់របកគំហេីញពីដូនតានេះ នាំគ្នាធ្វេីតាម ដូច្នេះផ្ទះរបស់ស្ត្រីនោះ មានអ្នកភូមិផងស្រលាញ់រាប់អានយ៉ាងកុះករនិងតែងជួយយកអាសារជានិច្ច។</p><p>ថ្លែងពីកូនស្រីទី២ កាលបេីម្តាយតែងប្រេីអោយទូលបាយទៅចំការ ស្រែ រែកទឹក &nbsp;កាប់អុស ការងារធ្ងន់ស្រាល គាត់តែងបែកញេីសជាប្រចាំ ជាហេតុបណ្តាលអោយខ្លួនមានក្លិនជូរ លេីកក្លៀកមកសេីមអាវតែម្តង។ ដោយឃេីញបែបនេះ ស្ត្រីជាម្តាយក៏បានគិតរកមធ្យោបាយជួយកូនស្រី ដោយហេតុថា កាលបេីស្ត្រីក្រមុំមានក្លិនខ្លួននោះនឹងពុំមានបុរសណាបេតីឡេីយ។ លុះសញ្ជឹងគិតមួយស្របក់ពុំចេញអ្វី ស្ត្រីជាម្តាយក៏បានគេងលង់លក់ទៅ ស្រាប់តែព្រលឹងដូនតាក៏បានពន្យល់សប្តិប្រាប់ថា “ យកដុំពណ៌ស បំបែកចេញជារាយ ស្គាល់អ្នកឯនាយប្រាប់គេប្រាប់ឯង”។</p><p>ដោយឆ្ងល់👳នឹងប្រាស្នានេះជាពន់ពេក គាត់ក៏បានហៅកូនទាំង4 មកជុំគ្នាហេីយប្រាប់ពីប្រស្នានេះ។</p><p>កូនទីមួយដោយរវល់ការងារផ្ទះពេកក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ឡេីយ​ ហេីយគិតថា ម្តាយខ្លួនយល់សប្តិផ្តេសផ្តាសប៉ុណ្តោះ។ កូនទី២​ ត្រូវចេញទៅរកត្រី និងបន្លែក៏ពុំបានចាប់អារម្មណ៍។ កូនពៅនៅតូចពេក ក៏ពុំទាន់យល់រឿងនេះ។</p><p>ចំណែកកូនស្រីទី៣👩 ជាកូនកំពូលល្បិច មិនដែលចេះជួយធ្វេីការបងៗទេ ប៉ុន្តែក្រម៉េចក្រមេីម ឆ្លាតនិងយកចិត្តទុកដាក់សម្តីម្តាយគ្រប់ម៉ាត់។ នាងអង្គុយគិតមួយស្របក់ក៏ឆ្លេីយផូង ប្រាប់ម្តាយថា “ផ្ទះយេីងគ្មានពេជ្រទេម៉ែ ចំណែកថ្មរក៏មិនមែនពណ៌សដែរ ចឹងដុំពណ៌សនោះ ខ្ញុំគិតថាដុំសាច់ជូរដែលម៉ែប្រេីកូរទឹកហ្នឹងឯង”។</p><p>ម្តាយត្រេកអរជាខ្លាំងចំពោះភាពឆ្លាតវ៉ៃរបស់កូនទី៣ហេីយក៏បានប្រេីនាង អោយយកសណ្តែកទៅដូរយកសាច់ជូរដុំមកម្តងទៀត រួចប្រាប់គេថា យកកូរទឹកដូចសព្វដង។</p><p>គាត់ក៏យកវាមកបំបែកជាដុំៗតូចៗ ហេីយហាលបុកអោយម៉ត់</p><p>អោយកូនទី២ លាបសាកមុនគេ។ កូនទី២ក៏បានសាកល្បងលាប 3ថ្ងៃក្រោយមក បញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ គ្មានក្លិនខ្លួន គ្មានស្នាមញេីសជាប់ក្លៀក។ 3 ខែក្រោយមក គាត់ក៏បានរៀបការតាមប្រពៃណី.....</p><p>...រៀបចំកូនទី១ ទី២ 👰អោយមានគ្រួសាររួច...ពុំមានកម្មយូរ ស្ត្រីជាម្តាយក៏បានលាចាកលោកនៅអាយុ 40 💀ឆ្នាំដោយពុំបានផ្តាំផ្ញេីរមួយម៉ាត់ឡេីយ។</p><p>ថ្លែងពីកូនទី៣ ដោយសេចក្តីនឹករលឹកម្តាយជាពន់ពេក😢 នាងតែងយកអង្ករ ឬ សណ្តែកទៅដូរសាច់ជូរជារឿយៗ ហេីយយកមកបុកជាម្សៅប្រេីសម្រាប់លាបក្លៀកតាំងពីចម្រេីនវ័យ 16 ឆ្នាំ។ គាត់ក៏បានរៀបការនៅអាយុ 18ឆ្នាំហេីយមានកូន 5 នាក់។ បេីទោះរវល់ការងាររកទទួលទានមមាញឹកយ៉ាងណាក៏គាត់ពុំដែលភ្លេចបុកសាច់ជូរប្រេីនិងអោយកូនៗប្រេីគ្រប់ៗគ្នា។</p><p>រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន គាត់មានអាយុ60ឆ្នាំ ហេីយ ជាស្ត្រីដែលមានក្លៀកស ស្អាត គ្មានក្លិន គឺស្អាតជាងសាច់មុខទៅទៀត។ ចង់ស្គាល់គាត់ដែរទេ? គាត់គឺមាតាធម្មជាតិនេះហេីយ😊</p><p>[⌚14 កុម្ភៈ 2020]</p><p>ក្នុងវ័យ 60 ប្លាយ មាតាធម្មជាតិ ត្រូវបានកូនៗថែទាំដោយកចិត្តទុកដាក់បំផុត និងបានដេីរកំសាន្តក្នុងប្រទេសស្ទេីរគ្រប់25ខេត្តក្រុង។ សម័យថ្ងៃមួយ នៅតាមផ្លូវទៅលេងបាត់ដំបង សៀមរាប ប៉ៃលិន ដោយមានមន្ទិលក្នុងចិត្តតាំងពី 44 ឆ្នាំមុន មិនទាន់បានដោះប្រស្នាអស់ត្រង់ពាក្យថា “ស្គាល់អ្នកឯនាយប្រាប់គេប្រាប់ឯង” មាតាធម្មជាតិក៏បាននិយាយប្រាប់កូនពៅពីរឿងនេះ។</p><p>👻កូនពៅ កូនកំពូលខ្ចិលប្រចាំគ្រួសារដោយកាត់ចរិកពីម្តាយកាលពីក្មេង ប៉ុន្តែឆ្លាត មានប្រាជ្ញា ជាមនុស្សពូកែចាយ និងចូលចិត្តយកលុយ បង្កេីតលុយ ក្រោយពីស្តាប់ម្តាយនិយាយហេីយក៏ឆ្លេីយផូងថា ប្រស្នានេះ ដូនតាចង់អោយយេីងផលិតលក់😂 (To be Continued.....)</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p><br><br data-cke-filler="true"></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅសាជូរដូនតាខ្មែរ | 30ក្រាម
3 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតរដូវ
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Papaya & Thanaka

សាប៊ូ Thanaka & ល្ហុង | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Thanaka has been used on the face by Myanmar women for more than a thousand years as a skin care treatment. Thanaka paste is obtained from the bark or roots of various small trees from the rue family which is common in Southeast Asia, such as the Indian crab apple tree (Limonia acidissima) or the orange rue (Murraya paniculata). Thanaka trees are called Ma-Khwit in Thailand, Ma-fit in Laos, Gelinggai in Malaysia, and Kramsang in Cambodia. The primary active ingredients in Thanaka are coumarin and marmesin. Thanaka bark is antioxidant and anti-inflammatory as well as protecting against UV rays, it inhibits tyrosine, the enzyme that triggers melanin synthesis and impacts pores and skin discoloration and therefore gives an even skin tone. Papaya fruit extract contains vitamins C and E, and antioxidants that lighten your skin, reduce irregular pigmentation, and improve collagen production. Papaya seeds also show anti-aging properties and help prevent fine lines and wrinkles. They are incredibly high in polyphenols and flavonoids, which act as antioxidants. Antioxidants and phytochemicals of papaya seeds protect your skin cells from oxidative damage. We use Coconut (Cocos nucifera) oil, Olive (Olea europeae) oil, and Rice (Oryza sative) germ oil besides other oils in this soap. This makes the soap smooth and gentle on the skin, creating an excellent and smooth lather. These oils are high in Omega fatty acids, proteins, and Vitamin E. Help the skin to retain its natural moisture as well as attract moisture to the skin. The scent of this soap is a fruity and woody combination. On the top, there come notes from Orange, Grapefruit, and Tangerine with their sweet and citrusy notes. Thanaka itself has an amazing smell like freshly cut wood in a sawmill, this is combined with the green-woody, balsamic notes from Silver Fir (Abies alba) needles, fresh, woody, resinous, deep green and balsamic notes Cypress (Cupressus sempervirens), very fresh, sweet-balsamic, green, with faint terpenic top notes and woody-green body notes and pine-like undertones of Juniper (Juniperus communis) berries and rounded up with the warm and woody notes from Himalayan Cedarwood (Cedrus deodora), the timber of the gods.&nbsp;<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូ Thanaka & ល្ហុង | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូ Thanaka & ល្ហុង | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Aloe Vera & Lime

សាប៊ូប្រទាលកន្ទុយក្រពើ & ក្រូចឆ្មា | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>The genus name Aloe vera is derived from the Arabic word alloeh, while vera is the Latin word for true. Aloe vera originates from the Arabian Peninsula but grows wild in tropical, semi-tropical, and arid climates around the world. There are estimated 420 different species around the world. In Cambodia it is very common, to have a potted aloe plant before the house. It's a versatile plant that has many skin benefits. Aloe vera gel can eliminate dead skin cells and treat a variety of skin conditions, including acne, acne scars, sunburns, dark circles, and wounds. Plus, aloe vera gel has amazing hydrating and moisturizing values. The fruit we all know as lime (Citrus × latifolia), originates in Southeast Asia and spread from there throughout the world via migration and trade. Limes have several properties that may promote healthy skin. First, they're dripping high in vitamin C. This vitamin is necessary to make collagen, a protein that keeps your skin firm and strong. But it also helps protect your skin against free radicals, which are responsible for aging. Next to freshly prepared Aloe vera gel, oils play the main role in each soap. For this soap Olive (Olea europeana) oil, Rice (Oryza sativa) bran oil, and other oils are blended with fresh lime fruits, this infusion rests then for a day before getting filtered and used to create the soap. The used oils help the skin retain its natural moisture as well as attract moisture to the skin. They are high in Omega fatty acids, Vitamin E, proteins, and antioxidants. The scents we use for this soap can be described as herbaceous and citrusy. There are the warm and herbaceous notes from Tulsi basil (Ocimum sanctum) and the spicy-herbaceous notes from the tea tree (Melaleuca alternifolia). To this we add lemony, aromatic, fruity notes from Lime (Citrus Aurantifolia) and the fresh, and lemony, with a grassy undertone, notes from Citronella (Cymbopogon winterianus) as well the pleasant, mild, earthy, and musky smells of Vetiver (Vetiveria zizanioides). An energizing and grounding mix of scents.</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូប្រទាលកន្ទុយក្រពើ & ក្រូចឆ្មា | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូប្រទាលកន្ទុយក្រពើ & ក្រូចឆ្មា | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Avocado & Ginger

សាប៊ូផ្លែប័រ & ខ្ញី | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Avocado &amp; Ginger Avocado (Persea americana), also known as alligator pears or butter fruit, is nowadays a common ingredient in, not just natural, cosmetics. Avocados are filled with natural oils that moisturize your skin and they're also an excellent source of vitamins E and C, both of which play a key role in the health and vitality of your skin. By making sure your skin is moisturized, you can prevent blemishes, acne, and above all wrinkles. To Cambodia avocado was coming from the Phillippines in the 1700s and is frequently used for milkshakes and occasionally added to ice cream and other desserts but gained some popularity during the last years. Ginger (Zingiber officinale) is one of the first spices to have been exported from Asia, arriving in Europe with the spice trade, and being used by ancient Greeks and Romans, not a wonder, ginger is ubiquitous in all South East Asia and used in many ways. Ginger has many benefits for the skin and is a rejuvenator that helps reduce signs of aging, flushes out toxins, evens skin tones, and leads to more blood circulation. Coconut oil, Olive oil, and Rice bran oil, next to other oils are infused with freshly grated ginger and left for several days to rest before being filtered and used for the soap. To this infused oil combination avocado puree is added, next to the values of the in the Avocado contained oils, the used oils are high in Omega fatty acids, Vitamin E, proteins, and antioxidants and keep the skin moist. There are no non-natural or chemical colorants used for creating this soap its yellow-green color comes alone from the avocado puree and the ginger-infused oils. Ginger plays with his warm, fresh, sweet, spicy-woody, and tenacious undertone the major role in the composition of the scent of this soap. It gets completed by sweet, pungent, clove-like, somewhat bitter green/herbaceous notes from Tulsi Basil (Ocimum tenuiflorum), very fresh, warm, spicy-sweet and a little nutty notes from Nutmeg (Myristica fragrans), diffusive, warm, cineolic, faintly spicy-herbaceous scents from Tea Tree (Melaleuca), and clear earthy aroma becomes deeper with very light smoky notes from Vetiver (Vetiveria zizanioides).&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូផ្លែប័រ & ខ្ញី | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូផ្លែប័រ & ខ្ញី | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Coconut & Mango

សាប៊ូដូង & ស្វាយ | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>Coconuts were first domesticated in Island Southeast Asia, the tree thrives on sandy soils and is highly tolerant of salinity, which makes colonizing shorelines of the tropics relatively straightforward. Coconut (Cocos nucifera) the name comes from the old Portuguese word coco, meaning "head" or "skull". In Malaysia, the tree is called - pokok seribu guna - the tree of a thousand uses. And so versatile is its use, for culinary uses, coconut meat, milk, water, flour, sprouts, toddy, and sap. The leaves provide material for baskets, from the hard shells charcoal can be made, and timber is also used. One use is the production of oil, already Antonio Pigafetta companion of explorer Ferdinand Magellan, how at Guam "they eat coconuts" and that the natives there also "anoint the body and the hair with coconut and beniseed oil". So coconut oil is used in cosmetics since ancient times. Coconut milk plays too a role in cosmetics, the milk has a high-fat content that has an excellent moisturizing effect when applied topically to dry skin, and it also acts as a sealant to lock moisture and hydrate in. Besides being delicious, mango (Mangifera indica) is staggering for your skin. A great source of antioxidants that keep your skin healthy and glowing. Mango reduces blemishes, dark spots, and acne, imparting a natural glow to your skin. Including mango in a skincare regimen ensures that dry skin is moisturized and it helps to prevent wrinkle formation. This soap is prepared with coconut milk and mango puree, which is mixed with the used oils. The utilized oils have a high content of Omega fatty acids, Vitamin E, proteins, and antioxidants and are smooth and gentle to your skin as well as have an astonishing moisturizing effect. A fruity explosion you can expect with this soap. There are the fruity scents of sparkling, very fresh, and sweet Tangerine (Citrus × tangerina), fresh, light, citrusy, sweet, and yet slightly bitter Grapefruit (Citrus × paradisi), and Petitgrain (Citrus aurantium) extracted from the leaves of the bitter orange tree with a green aroma with notes of citrus zest and citrus blossom, warm, fresh, spicy-woody notes from Ginger (Zingiber officinale), and sweet, dense, balsamical and typical notes of Vanilla (Vanilla Planifolia).&nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូដូង & ស្វាយ | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូដូង & ស្វាយ | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

SOAP | Golden Silk & Mulberry

សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង & ស្លឹកមន | PIDAOR

PIDAOR

PIDAOR

<p>During the Angkorian age of the Khmer Empire of Southeast Asia, monks at Buddhist temples made paper from the bark of mulberry trees. This paper was used to make books, known as kraing. But this is not the only use for the silkworm's favorite food source. Mulberry (Morus) Leaf is a potent, powerful acne-fighter that clears and tightens pores while rehydrating, refreshing, and detoxifying the skin, leaving you with a smooth, clear complexion. In a study, mulberry leaf extract was found to reduce the production of sebum, which is an oily substance that can clog pores and lead to acne The polyphenols in mulberry leaves help to inhibit the production of melanin, which is responsible for giving skin its color. So mulberry tea is beneficial for the skin, thanks to its antioxidant, anti-inflammatory, and brightening properties. Golden silk has run through Cambodia's history for centuries. Cambodia's golden silk is spun from the cocoons of golden silkworms (Bombyx mori), rather than the white ones found elsewhere in the world, which has adapted to the warm tropical climate of northern Cambodia and feeds on a native variety of mulberry. After eating enough fresh mulberry leaves and having four times molted the silkworm enters his pupa stage and builds his cocoon. Silk cocoons contain fibroin and sericin. Fibroin gently exfoliates the skin. Even the most sensitive, impure, or acne-prone skin will appreciate this exfoliating caress. Sericin is rich in amino acids and antioxidants: it participates in the regeneration of skin cells. Olive oil, rice bran oil, coconut oil, sunflower oil, and soybean oil are used for this soap. These oils with their high content of Omega fatty acids, Vitamin E, proteins, and antioxidants are infused for several days with tried and grounded mulberry leaves, they give the soap its sprinkled greenish-yellow appearance. The soap has an excellent lather and is gentle and smooth on the skin. The used oils have an awesome moisturizing effect on the skin. Herbaceous, flowery and fruity, can describe the scent of this soap. There are the sparkling, very fresh, sweet, and fruity-tangy notes of Tangerine (Citrus × tangerina), the spicy-herbaceous notes of Tea tree (Melaleuca alternifolia), intensely floral, very sweet, tenacious, with a deep richness and a somewhat musky, scents of Jasmine (Jasminum Grandiflorum), the same mulberry odorant called jasmone, which attracts the silkworm. The perfume tree Ylang-Ylang (Cananga odorata) finishes this scent with powerful, intensely sweet, dense, balsamic floral notes. An astonishing energizing and relaxing scent.&nbsp;<br>During the Angkorian age of the Khmer Empire of Southeast Asia, monks at Buddhist temples made paper from the bark of mulberry trees. This paper was used to make books, known as kraing. But this is not the only use for the silkworm's favorite food source. Mulberry (Morus) Leaf is a potent, powerful acne-fighter that clears and tightens pores while rehydrating, refreshing, and detoxifying the skin, leaving you with a smooth, clear complexion. In a study, mulberry leaf extract was found to reduce the production of sebum, which is an oily substance that can clog pores and lead to acne The polyphenols in mulberry leaves help to inhibit the production of melanin, which is responsible for giving skin its color. So mulberry tea is beneficial for the skin, thanks to its antioxidant, anti-inflammatory, and brightening properties. Golden silk has run through Cambodia's history for centuries. Cambodia's golden silk is spun from the cocoons of golden silkworms (Bombyx mori), rather than the white ones found elsewhere in the world, which has adapted to the warm tropical climate of northern Cambodia and feeds on a native variety of mulberry. After eating enough fresh mulberry leaves and having four times molted the silkworm enters his pupa stage and builds his cocoon. Silk cocoons contain fibroin and sericin. Fibroin gently exfoliates the skin. Even the most sensitive, impure, or acne-prone skin will appreciate this exfoliating caress. Sericin is rich in amino acids and antioxidants: it participates in the regeneration of skin cells. Olive oil, rice bran oil, coconut oil, sunflower oil, and soybean oil are used for this soap. These oils with their high content of Omega fatty acids, Vitamin E, proteins, and antioxidants are infused for several days with tried and grounded mulberry leaves, they give the soap its sprinkled greenish-yellow appearance. The soap has an excellent lather and is gentle and smooth on the skin. The used oils have an awesome moisturizing effect on the skin. Herbaceous, flowery and fruity, can describe the scent of this soap. There are the sparkling, very fresh, sweet, and fruity-tangy notes of Tangerine (Citrus × tangerina), the spicy-herbaceous notes of Tea tree (Melaleuca alternifolia), intensely floral, very sweet, tenacious, with a deep richness and a somewhat musky, scents of Jasmine (Jasminum Grandiflorum), the same mulberry odorant called jasmone, which attracts the silkworm. The perfume tree Ylang-Ylang (Cananga odorata) finishes this scent with powerful, intensely sweet, dense, balsamic floral notes. An astonishing energizing and relaxing scent.&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.</p>

<p>Pidaor, the Cambodian word for scent - is a natural cosmetic typical Cambodian and Asian. Carefully we search for the right ingredients, which represent the country and region and turn them into incredible products. While others claim to work only with Cambodian components, we don't do so - there is no olive oil produced here. We source as much as possible of our ingredients in the country, at least 80-85% of them are locally produced. Most of our products are sustainably sourced, support local farmers, are cruelty-free and vegan-friendly, paraben-free, and use only natural scents and colorants. Of course, such products are price-wise above industrial with the usage of mineral oil and artificial ingredients but we still achieve an affordable price. Mainly because we do not focus on profit but more on creating awesome products. The same love we invest in the creation of our recipes we invest in the whole product - we don't produce soap blocks and cut the soaps out of it and package it cheap and call it environmentally friendly. Our soaps are single-molded and hand-packaged, with a packaging that is environmentally friendly and represents Cambodia. Pidaor makes products with love.&nbsp;</p>

<p>The Khmer description is still in the works, but we're making progress! Stay tuned for updates.v</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង & ស្លឹកមន | PIDAOR
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង & ស្លឹកមន | PIDAOR

PIDAOR

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!