ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល | 100g
គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ | 100g
គ្រឿងអាម៉ុក | 80g
គ្រឿងការីក្រហម | 80g
គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
Categories
ផលិតផលទាំងអស់

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

Battambong Orange from Pursat Province (Grade 1) | 44 pieces

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ១) | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Battambang Orange from Pursat province, sour and sweet taste, especially those who like to eat sour and sweet, know but prefer the plantations in Phnom Kravanh district. Confirmed 1 plun = 44 fruits.</p>

<p>ក្រូចពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រស់ជាតិជូរអែម ជាពិសេសបងៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំបែបជូរអែមគឺដឹងតែពេញចិត្ត ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បញ្ជាក់១ផ្លូន=៤៤ផ្លែ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់  (ទំហំលេខ១) | 1ផ្លូន
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ១) | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambong Orange from Pursat Province (Grade 2) | 44 pieces

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ២) | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Battambang Orange from Pursat province, sour and sweet taste, especially those who like to eat sour and sweet, know but prefer the plantations in Phnom Kravanh district. Confirmed 1 plun = 44 fruits.</p>

<p>ក្រូចពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រស់ជាតិជូរអែម ជាពិសេសបងៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំបែបជូរអែមគឺដឹងតែពេញចិត្ត ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បញ្ជាក់១ផ្លូន=៤៤ផ្លែ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់  (ទំហំលេខ២) | 1ផ្លូន
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ២) | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Buy 5 FREE 1 from Kreug Hloung Sabara

ទិញ៥កញ្ចប់ថែមជូន១កញ្ចប់ពី គ្រឿងហ្លួងសាបារា

Kreug Hloung Sabara

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

<p>Every purchase of 5 packs from Kreug Hloung Sabara will get 1 pack for free from today until August 18, 2022</p>

<p>រាល់ការជាវគ្រឿងប្រលាក់ពី គ្រឿងហ្លួងសាបារា ៥កញ្ចប់ នឹងមានការថែមជូន១កញ្ចប់ដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022</p>

<p><strong>kreug hloung sabara </strong>is the quality trademark of Sabara Food Ingredient Enterprise. Our current product range includes 2 production line &amp; 4 products namely: Paste Red Curry Paste, Amok Paste &amp; Seasoning / Sauce Honey BBQ Sauce, Chili Sabal sauce. All our products have gone through through quality control process by Cambodian national institute, and come in quality easy to use packaging for cooking for 2 pax. Our secret recipe​​ come form our sister restaurant in Siem Reap, Royal Spice, which has guessed praise for our flavorful dishes from local and international guests alike. With our motto " Delicious, Fresh, Convenient", we hope to bring to Cambodian culinary scene a new kitchen necessity in this modern era.</p>

<p>គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទិញ៥កញ្ចប់ថែមជូន១កញ្ចប់ពី  គ្រឿងហ្លួងសាបារា
លក់អស់
ផុតកំណត់

Battambong Orange from Pursat Province (Grade 3) | 44 pieces

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ៣) | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Battambang Orange from Pursat province, sour and sweet taste, especially those who like to eat sour and sweet, know but prefer the plantations in Phnom Kravanh district. Confirmed 1 plun = 44 fruits.</p>

<p>ក្រូចពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រស់ជាតិជូរអែម ជាពិសេសបងៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំបែបជូរអែមគឺដឹងតែពេញចិត្ត ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បញ្ជាក់១ផ្លូន=៤៤ផ្លែ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់  (ទំហំលេខ៣) | 1ផ្លូន
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ៣) | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!