ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ត្រីដំរី ទេសាទថ្មីៗស្រស់ៗ របស់កសិករខ្មែរ | 1kg
ត្រីអណ្តាតឆ្កែ ទេសាទថ្មីៗស្រស់ៗ | 1kg
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីង គ្មានអំបិល គ្រាប់មួយចំហៀង | 500ក្រាម
កោះរ៉ុង: ក្តាមសេះ ស្រស់ៗ | 1kg
សាច់ប្រហិតត្រីស្លាតឆៅ ធ្វើថ្មី | 1kg

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Delicous Coconut Milk Prahok from Phnum Kravanh | 1kg

ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Delicious Coconut Milk Prahok in Phnom Kravanh District, Pursat Province.&nbsp;<br><br>Store for 15 days in the refrigerator</p>

<p>ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ ខាងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ រំងាស់ខ្ទិះដូងឱ្យឡើងប្រេងបន្តិច ដាក់ម្ទេសឆ្អើរឲ្យឡើងក្រហមដាក់គ្រឿងបុកឱ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិច ដាក់ប្រហុកនិងសាច់ជ្រូករំងាស់ឱ្យឆ្អិនហើយបន្ថែមគ្រឿងយ៉ាងឆ្ងាញ់<br><br>រក្សាទុកបាន ១៥ថ្ងៃ ក្នុងទូរទឹកកក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Delicous Prahok from Phnum Kravanh | 1kg

ប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Delicious Prahok in Phnom Kravanh District, Pursat Province.&nbsp;<br><br>Store for 15 days in the refrigerator&nbsp;</p>

<p>ប្រហុករសជាតិឆ្ញាញ់ខាងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ ដាក់ម្ទេសឆ្អើរឲ្យឡើងក្រហមដាក់គ្រឿងបុកឱ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិច ដាក់ប្រហុកនិងសាច់ជ្រូករំងាស់ឱ្យឆ្អិនហើយបន្ថែមគ្រឿងយ៉ាងឆ្ងាញ់<br><br>រក្សាទុកបាន ១៥ថ្ងៃ រក្សាទុកបាន ១៥ថ្ងៃ ក្នុងទូរទឹកកក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

FREE DELIVERY PROMOTION

ប្រូម៉ូសិនដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ

mychamka

mychamka

<p>Enjoy your promotion by following these steps:</p><ol><li>Copy the promotion code <strong>FREE11</strong></li><li>Find your favorite items among the list below,</li><li>Click BUY and log in with Facebook or phone number (if you have not logged in)</li><li>Choose the amount of item, select quantity, and payment method.</li><li>Paste the promotion code in the required box.</li><li>Click "Confirm" and Kokopon team will contact you within 15 minutes (working hours)!</li></ol><p>Kokopon team is very happy to serve you 💙!</p><p><i><strong>**Note:&nbsp;</strong></i></p><p><i>- Only applied to &gt;$10 cart.</i></p><p><i>- Valid until 29/11/2021.</i></p>

<p>ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះអ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមជំហានទាំងអស់នេះ</p><ol><li>ចម្លងលេខកូដ <strong>FREE11</strong></li><li>ស្វែងរកផលិផលដែលអ្នកពេញចិត្តក្នុងចំណោមបញ្ជីខាងក្រោម</li><li>ចុចទិញហើយចុះឈ្មោះលោកអ្នកដោយប្រើ Facebook ឬលេខទូរស័ព្ទ (ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះ)</li><li>ជ្រើសរើសចំនួនទំនិញ ជ្រើសរើសបរិមាណ និងវិធីបង់ប្រាក់។</li><li>ដាក់លេខកូដប្រូម៉ូសិនក្នុងប្រអប់បញ្ចុះតម្លៃ។</li><li>ចុច "បញ្ជាក់" ហើយក្រុមការងារ Kokopon នឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល 15 នាទី (ម៉ោងធ្វើការ)!</li></ol><p>ក្រុមការងារ Kokopon រីករាយក្នុងការបម្រើសេវាកម្មជូនលោកអ្នក 💙!&nbsp;</p><p><i><strong>**បញ្ជាក់៖&nbsp;</strong></i></p><p>- សម្រាប់ការទិញពី &gt; $10 ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ។&nbsp;</p><p>- មានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី 29/11/2021</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<p>Click BUY</p><ol><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "កក់"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការកក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រូម៉ូសិនដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់

Extra Virgin Coconut Oil | 500ml

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml

Cam Nature

ខេមណេតឆឺ

<p><strong>Extra Virgin Coconut</strong> has enjoyed a new, almost superfood status. Made with fruits of fresh, mature coconuts from southwest Cambodia. We are using cold-pressed method to extract the oil. 100% natural, no preservative or chemical added.&nbsp;</p><ul><li>For a younger look, use this as body moisturizer, makeup remover, shiny hair solution, prevent stretch mark, eat to get a weight loss, or use as an oil pulling.</li><li>Ideally for cooking - stir-fried, popping popcorn; adding to smoothies for extra nutrition or stirring into coffee for a morning boost.</li></ul><p>Storage: Keep in a cold dry place at room temperature and out of direct sunlight. &nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 500ml</p><p>Homemade<i> in Cambodia &nbsp;</i></p>

<p><strong>ប្រេងដូងសុទ្ធល្</strong> ផលិតដោយផ្លែដូងស្រស់មកពីទិសនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រច្របាច់យកប្រេងដូងពីផ្លែដូងតាមបែបត្រជាក់ គឺមានន័យថាប្រើប្រាស់របស់ធម្មជាតិ ១០០% មិនមានការបន្ថែមសារធាតុគីមីទេ។<br><br data-cke-filler="true"></p><ul><li>សម្រាប់អ្នកចង់បានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យសូមប្រើវាជាផលិតផលរក្សាសំណើមពេលតុបតែងមុខ, ធ្វើអោយសក់ភ្លឺរលោង, ការពារស្នាមសង្វារ ញ៉ាំដើម្បីស្រកទម្ងន់ និងសម្រាប់ខ្ពុលមាត់(Oil Pulling)នាពេលព្រឹក</li><li>ល្អបំផុតសម្រាប់ចម្អិនអាហារ កូរចៀន, ធ្វើពោតលីង, និងដាក់កូរជាមួយកាហ្វេដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្តង។<br>កន្លែងផ្ទុក: រក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួតត្រជាក់ និងកុំអោយត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ។</li></ul><p><strong>ទំងន់ៈ</strong> ៥០០ មល<br>ផលិតដោយដៃនៅប្រទេសកម្ពុជា</p>

<p>Cam Nature is a family business. Locally hand made cold pressed Virgin Coconut Oil. We focusing on high quality products. Our home made 100% natural Coconut Oil base SKINCARE products. Coconut oil is great for both inside out the body of human.</p>

<p>ខេមណេតឆឺគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មលក្ខណះគ្រួសារ។អាជីវកម្មរបស់យើងផលិតប្រេងដូងដូងរបៀបវិធីត្រជាក់ដែលផលិតដោយដៃ។ យើងផ្តោតលើការផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលប្រេងដូងរបស់យើងធម្មជាតិសុទ្ធ ១០០%​ភាគរយ។ ប្រេងដូងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរាងកាយមនុស្សយើង។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងដូងសុទ្ធល្អ | 500ml
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់
$14.00/ដប
15% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!