ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

អង្ករសែនក្រអូប អ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ | 50គក
ខេត្តកំពង់ចាម៖ អង្ករសែនក្រអូប បីកំណាត់ | 25គក
អង្ករផ្កាម្លិះបាត់ដំបង សុទ្ធ100%
គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
ម្សៅសាជូរដូនតាខ្មែរ | 30ក្រាម
Categories
ផលិតផលដែលបានស្វែងរក

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

KampongCham: Senkraob (Cambodian Fragrant Rice)

ខេត្តកំពង់ចាម៖ អង្ករសែនក្រអូប

Keng Lakheng Rice Farm

កសិដ្ឋាន កេង ឡាក់ហេង

<p>🌾 Cambodian Fragrant Rice is now available for 2 options 50kg and 25kg</p><p>🌾 100% chemical free and only grow in KampongCham province. The family has been produced this type of rice for more than 30 years.</p><p>🌾 It smells amazing, tasty, soft</p><p>🌾 Recommence to wash the rice only once to keep the taste and smell.</p><p>🌾 Only pre-order available</p><p>🌾 $17.5/25kg | $35/50kg</p><p>🚕 Free delivery to your home in Phnom Penh or 1$ to 24 provinces</p>

<p>🌾អង្ករសែនក្រអូប ចែកខ្លួនជាពីរ សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សាកល្បងញាំលើកដំបូង 1បាវ=25Kg</p><p>🌾ជាប្រភេទអង្ករធម្មជាតិ100% មានតែនៅខេត្តកំពង់ចាមតែប៉ុណ្ណោះ មិនមាននៅតាមដេប៉ូលក់អង្ករផ្សេងទេ</p><p>🌾អង្ករមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ ញាំទៅមានជាតិមិនខ្សោះសាបៗទេ បាយទន់ស្រួលញាំ ព្រោះប្រើតែជីធម្មជាតិសុធសាធ</p><p>🌾កម្មង់ទុកញាំអោយហើយទៅណា៎ លូវអង្ករឡើងថ្លៃណាស់ តែខ្ញុំលក់តំលៃធូរជាងគេ</p><p>🌾ពេលដាំមិនបាច់លាងច្រើនទឹកពេកទេ ព្រោះអស់ជាតិ😋 អង្ករគ្មានជាតិគីមី ប្រើជីធម្មជាតិសុធ100%</p><p>🌾1បាវ=25គីឡូ=70,000r រឺ17.5$ នឹង 1បាវ=5០គីឡូ=140,000r រឺ35$</p><p>🚕មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងណា៎</p>

<p>Keng Lakheng contradiction produces free chemical food product and cooperate directly community member farmer.</p><p>Passion/Purpose/Cause: Create jobs for farmers, Srey Santhor Rice Mill Farm working community farmer is taking part in supporting and improve rice product to increase quantity, quality, price, and market as well as their household income to reach quality</p><p>Our Niche: Chemical-free, hygienic food production.</p>

<p>អ្វិដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអង្ករ កេង ឡាក់ហេង ខុសប្លែកពីគេនោះ គឺយើងផលិតតែផលិតផលចំណីអាហារដែលគ្មានសារធាតុគីមី និងសហការផ្ទាល់ជាមួយកសិករជាសមាជិកសហគមន៍។</p><p>គោលបំណង ៖ បង្កើតការងារអោយកសិករក្នុងសហគមន៍កសិដ្ឋានស្រូវអង្ករ ស្រីសន្ធរ កំពុងចូលរួមគាំទ្រនិងកែលំអផលិតផលស្រូវ ដើម្បីបង្កើន បរិមាណ គុណភាពតំលៃ និងទីផ្សារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។</p><p>ផលិតកម្មចំណីអាហារដែលមានអនាម័យ និងគ្មានសារធាតុគីមី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li><li>Repeat the process for 50kg option</li></ol><ul><li>Free Delivery</li></ul>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li><li>សូមបញ្ជាទិញម្តងទៀតសម្រាប់ចំនុះ 50គីឡូ</li></ol><ul><li>ដឹកឥតគិតថ្លៃ</li></ul>

ខេត្តកំពង់ចាម៖ អង្ករសែនក្រអូប
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

KampongCham: Senkraob (Cambodian Fragrant Rice) | 5kg

ខេត្តកំពង់ចាម៖ អង្ករសែនក្រអូប | 5គីឡូ

Keng Lakheng Rice Farm

កសិដ្ឋាន កេង ឡាក់ហេង

<p>🌾 Cambodian Fragrant Rice is now available for 5kg bag</p><p>🌾 100% chemical-free and only grow in KampongCham province. The family has been produced this type of rice for more than 30 years.</p><p>🌾 It smells amazing, tasty, soft</p><p>🌾 Recommence to wash the rice only once to keep the taste and smell.</p><p>🌾 Only pre-order available</p><p>🚕 Free delivery to your home in Phnom Penh or 1$ to 24 provinces</p>

<p>🌾អង្ករសែនក្រអូប ចែកខ្លួនជាពីរ សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សាកល្បងញាំលើកដំបូង 1បាវ=5Kg</p><p>🌾ជាប្រភេទអង្ករធម្មជាតិ100% មានតែនៅខេត្តកំពង់ចាមតែប៉ុណ្ណោះ មិនមាននៅតាមដេប៉ូលក់អង្ករផ្សេងទេ</p><p>🌾អង្ករមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ ញាំទៅមានជាតិមិនខ្សោះសាបៗទេ បាយទន់ស្រួលញាំ ព្រោះប្រើតែជីធម្មជាតិសុធសាធ</p><p>🌾កម្មង់ទុកញាំអោយហើយទៅណា៎ លូវអង្ករឡើងថ្លៃណាស់ តែខ្ញុំលក់តំលៃធូរជាងគេ</p><p>🌾ពេលដាំមិនបាច់លាងច្រើនទឹកពេកទេ ព្រោះអស់ជាតិ😋 អង្ករគ្មានជាតិគីមី ប្រើជីធម្មជាតិសុធ100%</p><p>🚕មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងណា៎</p>

<p>Keng Lakheng contradiction produces free chemical food product and cooperate directly community member farmer.</p><p>Passion/Purpose/Cause: Create jobs for farmers, Srey Santhor Rice Mill Farm working community farmer is taking part in supporting and improve rice product to increase quantity, quality, price, and market as well as their household income to reach quality</p><p>Our Niche: Chemical-free, hygienic food production.</p>

<p>អ្វិដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអង្ករ កេង ឡាក់ហេង ខុសប្លែកពីគេនោះ គឺយើងផលិតតែផលិតផលចំណីអាហារដែលគ្មានសារធាតុគីមី និងសហការផ្ទាល់ជាមួយកសិករជាសមាជិកសហគមន៍។</p><p>គោលបំណង ៖ បង្កើតការងារអោយកសិករក្នុងសហគមន៍កសិដ្ឋានស្រូវអង្ករ ស្រីសន្ធរ កំពុងចូលរួមគាំទ្រនិងកែលំអផលិតផលស្រូវ ដើម្បីបង្កើន បរិមាណ គុណភាពតំលៃ និងទីផ្សារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។</p><p>ផលិតកម្មចំណីអាហារដែលមានអនាម័យ និងគ្មានសារធាតុគីមី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol>

ខេត្តកំពង់ចាម៖ អង្ករសែនក្រអូប | 5គីឡូ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Cham Province: Malis Rice | 50kg

ខេត្តកំពង់ចាម: អង្ករផ្កាម្លិះ | 50kg

Keng Lakheng Rice Farm

កសិដ្ឋាន កេង ឡាក់ហេង

<p>🌾 Cambodian Malis Rice is now available for 50kg</p><p>🌾 100% chemical free and only grow in KampongCham province. The family has been produced this type of rice for more than 30 years.</p><p>🌾 It smells amazing, tasty, soft</p><p>🌾 Recommence to wash the rice only once to keep the taste and smell.</p><p>🌾 Only pre-order available</p><p>🌾 $45/50kg</p><p>🚕 Free delivery to your home in Phnom Penh or 1$ to 24 provinces</p>

<p>🌾អង្ករផ្កាម្លិះកំពង់ចាម ពេលនេះមានហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា</p><p>🌾ជាប្រភេទអង្ករធម្មជាតិ100% មានតែនៅខេត្តកំពង់ចាមតែប៉ុណ្ណោះ មិនមាននៅតាមដេប៉ូលក់អង្ករផ្សេងទេ</p><p>🌾អង្ករមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ ញាំទៅមានជាតិមិនខ្សោះសាបៗទេ បាយទន់ស្រួលញាំ ព្រោះប្រើតែជីធម្មជាតិសុធសាធ</p><p>🌾កម្មង់ទុកញាំអោយហើយទៅណា៎ លូវអង្ករឡើងថ្លៃណាស់ តែខ្ញុំលក់តំលៃធូរជាងគេ</p><p>🌾ពេលដាំមិនបាច់លាងច្រើនទឹកពេកទេ ព្រោះអស់ជាតិ😋 អង្ករគ្មានជាតិគីមី ប្រើជីធម្មជាតិសុធ100%</p><p>🌾1បាវ=5០គីឡូ=180,000r រឺ45$</p><p>🚕មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងណា៎</p>

<p>Keng Lakheng contradiction produces free chemical food product and cooperate directly community member farmer.</p><p>Passion/Purpose/Cause: Create jobs for farmers, Srey Santhor Rice Mill Farm working community farmer is taking part in supporting and improve rice product to increase quantity, quality, price, and market as well as their household income to reach quality</p><p>Our Niche: Chemical-free, hygienic food production.</p>

<p>អ្វិដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអង្ករ កេង ឡាក់ហេង ខុសប្លែកពីគេនោះ គឺយើងផលិតតែផលិតផលចំណីអាហារដែលគ្មានសារធាតុគីមី និងសហការផ្ទាល់ជាមួយកសិករជាសមាជិកសហគមន៍។</p><p>គោលបំណង ៖ បង្កើតការងារអោយកសិករក្នុងសហគមន៍កសិដ្ឋានស្រូវអង្ករ ស្រីសន្ធរ កំពុងចូលរួមគាំទ្រនិងកែលំអផលិតផលស្រូវ ដើម្បីបង្កើន បរិមាណ គុណភាពតំលៃ និងទីផ្សារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។</p><p>ផលិតកម្មចំណីអាហារដែលមានអនាម័យ និងគ្មានសារធាតុគីមី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li><li>Repeat the process for 50kg option</li></ol><ul><li>Free Delivery</li></ul>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li><li>សូមបញ្ជាទិញម្តងទៀតសម្រាប់ចំនុះ 50គីឡូ</li></ol><ul><li>ដឹកឥតគិតថ្លៃ</li></ul>

ខេត្តកំពង់ចាម: អង្ករផ្កាម្លិះ | 50kg
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Cham Province: Brown Rice | 50kg

ខេត្តកំពង់ចាម: អង្ករសំរូប | 50kg

Keng Lakheng Rice Farm

កសិដ្ឋាន កេង ឡាក់ហេង

<p>🌾 Cambodian Brown Rice is now available for 50kg</p><p>🌾 100% chemical-free and only grow in KampongCham province. The family has been produced this type of rice for more than 30 years.</p><p>🌾 It smells amazing, tasty</p><p>🌾 Recommence to wash the rice only once to keep the taste and smell.</p><p>🌾 Only pre-order available</p><p>🌾 $1/kg</p><p>🚕 Free delivery to your home in Phnom Penh or 1$ to 24 provinces</p>

<p>🌾អង្ករផ្កាម្លិះកំពង់ចាម ពេលនេះមានហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា</p><p>🌾ជាប្រភេទអង្ករធម្មជាតិ100% មានតែនៅខេត្តកំពង់ចាមតែប៉ុណ្ណោះ មិនមាននៅតាមដេប៉ូលក់អង្ករផ្សេងទេ</p><p>🌾អង្ករមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ ញាំទៅមានជាតិមិនខ្សោះសាបៗទេ បាយទន់ស្រួលញាំ ព្រោះប្រើតែជីធម្មជាតិសុធសាធ</p><p>🌾កម្មង់ទុកញាំអោយហើយទៅណា៎ លូវអង្ករឡើងថ្លៃណាស់ តែខ្ញុំលក់តំលៃធូរជាងគេ</p><p>🌾ពេលដាំមិនបាច់លាងច្រើនទឹកពេកទេ ព្រោះអស់ជាតិ😋 អង្ករគ្មានជាតិគីមី ប្រើជីធម្មជាតិសុធ100%</p><p>🌾$1/kg</p><p>🚕មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងណា៎</p>

<p>Keng Lakheng contradiction produces free chemical food product and cooperate directly community member farmer.</p><p>Passion/Purpose/Cause: Create jobs for farmers, Srey Santhor Rice Mill Farm working community farmer is taking part in supporting and improve rice product to increase quantity, quality, price, and market as well as their household income to reach quality</p><p>Our Niche: Chemical-free, hygienic food production.</p>

<p>អ្វិដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអង្ករ កេង ឡាក់ហេង ខុសប្លែកពីគេនោះ គឺយើងផលិតតែផលិតផលចំណីអាហារដែលគ្មានសារធាតុគីមី និងសហការផ្ទាល់ជាមួយកសិករជាសមាជិកសហគមន៍។</p><p>គោលបំណង ៖ បង្កើតការងារអោយកសិករក្នុងសហគមន៍កសិដ្ឋានស្រូវអង្ករ ស្រីសន្ធរ កំពុងចូលរួមគាំទ្រនិងកែលំអផលិតផលស្រូវ ដើម្បីបង្កើន បរិមាណ គុណភាពតំលៃ និងទីផ្សារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។</p><p>ផលិតកម្មចំណីអាហារដែលមានអនាម័យ និងគ្មានសារធាតុគីមី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li><li>Repeat the process for 50kg option</li></ol><ul><li>Free Delivery</li></ul>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li><li>សូមបញ្ជាទិញម្តងទៀតសម្រាប់ចំនុះ 50គីឡូ</li></ol><ul><li>ដឹកឥតគិតថ្លៃ</li></ul>

ខេត្តកំពង់ចាម: អង្ករសំរូប | 50kg
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!